Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  16087/S

Business name: 
VAMIS GROUP s.r.o. „v konkurze“
  (from: 10/02/2018)
Registered seat: 
M. R. Štefánika 3355
Zvolen 960 01
  (from: 11/04/2011)
Identification number (IČO): 
44 609 582
  (from: 02/24/2009)
Date of entry: 
02/24/2009
  (from: 02/24/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/24/2009)
Objects of the company: 
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 02/06/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/24/2009)
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 02/06/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 02/24/2009)
Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 02/06/2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/24/2009)
Partners: 
Vladimír Vanek
Záhonok 488/11
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 02/24/2009)
Branislav Mikla
Unionka 593/1
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 04/23/2014)
Contribution of each member: 
Vladimír Vanek
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 02/24/2009)
Branislav Mikla
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 04/23/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/23/2014)
Vladimír Vanek
Záhonok 488/11
Zvolen 960 01
From: 02/24/2009
  (from: 02/24/2009)
Branislav Mikla
Unionka 593/1
Zvolen 960 01
From: 03/17/2014
  (from: 04/23/2014)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú konatelia spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 04/23/2014)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 02/24/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/25/2017
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/9/2017-56 zo dňa 18. 04. 2017, právoplatným dňa 25. 04. 2017 a vykonateľným 25. 04. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka VAMIS GROUP s.r.o., M. R. Štefánika 3355, 960 01 Zvolen, IČO: 44 609 582 a ustanovený správca konkurznej podstaty SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen.
  (from: 02/21/2019)
Bankruptcy trustee: 
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Tehelná 189
Zvolen 960 01
From: 09/13/2017
  (from: 02/21/2019)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/9/2017-224 zo dňa 06. 09. 2017, právoplatným dňa 13. 09. 2017 bola z funkcie správcu konkurznej podstaty odvolaná spoločnosť SKP, k.s. so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, a do funkcie správcu bola ustanovená spoločnosť K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., so sídlom kancelárie Tehelná 189, 960 01 Zvolen, značka správcu S1716.
  (from: 02/21/2019)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 12/30/2014
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2 R 8/2014 - 107 zo dňa 18. 12. 2014, právoplatným dňa 30. 12. 2014 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka VAMIS GROUP s.r.o., M. R. Štefánika 3355, 960 01 Zvolen, IČO: 44 609 582 a za správcu ustanovil SKP, k.s., Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691.
  (from: 09/18/2015)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 06/19/2015
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k.: 2R/8/2014-347 zo dňa 12. 06. 2015, právoplatným dňa 19. 06. 2015 súd potvrdil reštrukturalizačný plán prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 01. 06. 2015 a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka VAMIS GROUP s. r. o. "v reštrukturalizácii", M. R. Štefánika 3355, 960 01 Zvolen, IČO: 44 609 582.
  (from: 09/18/2015)
Date of updating data in databases:  10/03/2023
Date of extract :  10/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person