Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12883/B

Business name: 
KS Slovakia s.r.o.
  (from: 07/24/2003)
Registered seat: 
Stará Vajnorská 37
Bratislava 831 04
  (from: 07/24/2003)
Identification number (IČO): 
35 706 511
  (from: 01/15/1997)
Date of entry: 
01/15/1997
  (from: 01/15/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/15/1997)
Partners: 
Matej Juráš
Bartoškova 127/6
Bratislava 831 04
Slovak Republic
  (from: 03/08/2008)
Contribution of each member: 
Matej Juráš
Amount of investment: 238 997 EUR Paid up: 238 997 EUR
  (from: 03/24/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/24/1999)
Ján Franek
Tibenského 9920/17
Bratislava 831 07
From: 03/27/2015
  (from: 06/24/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 02/24/1999)
Capital: 
238 997 EUR Paid up: 238 997 EUR
  (from: 03/24/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.12.1996 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 19858
  (from: 01/15/1997)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 21.2.1997 o znížení základného imania dodatok č. 2 zo dňa 3.8.1998 a dodatok č. 3 zo dňa 26.10.1998, k spoločenskej zmluve, ktorým sa upravuje do súladu s ustanoveniami zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 02/24/1999)
Zápisnica z mimoriadneho VZ konaného dňa 1.4.1999.
  (from: 04/26/1999)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 6.8.1999
  (from: 08/31/1999)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 1.12.1999.
  (from: 01/19/2000)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 477/02, Nz 459/02 zo dňa 24.9.2002. Zmena obchodného mena z pôvodného: HOZA, s.r.o. na: KS Slovakia s.r.o. Ing. Stanislav Zabák, deň zániku funkcie konateľa: 24.9.2002.
  (from: 07/24/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.02.2008 - zmena konateľa, súhlas s prevodom obchodného podielu.
  (from: 03/08/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2014.
  (from: 03/24/2015)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 27.03.2015
  (from: 06/24/2015)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person