Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  189/N

Business name: 
Agrochemický podnik Chotín, a.s. v likvidácii
  (from: 06/11/1997 until: 09/20/2004)
Agrochemický podnik Chotín, a.s.
  (from: 10/27/1993 until: 06/10/1997)
Registered seat: 
Pri železničnej stanici
Chotín 946 31
  (from: 10/27/1993 until: 09/20/2004)
Identification number (IČO): 
31 444 237
  (from: 10/27/1993)
Date of entry: 
10/27/1993
  (from: 10/27/1993)
Date of deletion: 
09/21/2004
  (from: 09/21/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/27/1993)
Objects of the company: 
obchodná činnosť so žieravinami, chemikáliami a jedmi, vrátane zvlášť nebezpečných, používaných v poľnohospodárstve
  (from: 10/27/1993 until: 09/20/2004)
cestná nákladná doprava tovaru
  (from: 10/27/1993 until: 09/20/2004)
obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/27/1993 until: 09/20/2004)
podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva
  (from: 10/27/1993 until: 09/20/2004)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterin. služieb
  (from: 10/27/1993 until: 09/20/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/11/1997 until: 09/20/2004)
Managing board
  (from: 10/27/1993 until: 06/10/1997)
Ing. Jozef Csémi
Komárňanská 790
Zemianska Olča
  (from: 04/30/1996 until: 06/10/1997)
Ing. Jozef Czémi
Komárňanská 790
Zemianska Olča
  (from: 10/27/1993 until: 04/29/1996)
Ing. Ladislav Ďuríček - predseda
Gottwaldova 21
Nesvady
  (from: 10/27/1993 until: 04/29/1996)
Ing. Gašpar Farkas - predseda
K.Tabiho 14
Komárno
  (from: 04/30/1996 until: 06/10/1997)
Ing. Ladislav Gellerhegyi
Mierová 29
Pribeta
  (from: 10/27/1993 until: 04/29/1996)
Ing. Ladislav Gellérthegyi
Mierová 29
Pribeta
  (from: 04/30/1996 until: 06/10/1997)
Ing. Jozef Jobbágy
Hlavná 15
Svätý Peter
  (from: 04/30/1996 until: 06/10/1997)
Ing. Jozef Jobbágy
Pokojná 13
Komárno
  (from: 10/27/1993 until: 04/29/1996)
Ctibor Melich
ul. Tichá 8
Hurbanovo
  (from: 04/30/1996 until: 06/10/1997)
Stibor Melich
ul. Tichá 8
Harbava
  (from: 10/27/1993 until: 04/29/1996)
Ing. Július Petrányi
Západná 6
Hurbanovo
  (from: 10/27/1993 until: 06/10/1997)
František Sámson
č.531
Iža
  (from: 04/30/1996 until: 06/10/1997)
František Vanek
č. 331
Modrany
  (from: 10/27/1993 until: 04/29/1996)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná likvidátor.
  (from: 06/11/1997 until: 09/20/2004)
Spoločnosť zastupuje navonok predstavenstvo a výkonný riaditeľ v rozsahu, ktorý mu zverilo predstavenstvo spoločnosti na základe plnej moci. Prokurista zastupuje v rozsahu dovolenom všeobecne záväznými právnymi predpismi. Podpisujú za spoločnosť najmenej dvaja členovia predstavenstva spolu a výkonný riaditeľ spoločnosti sám. Výkonný riaditeľ podpisuje v rozsahu plnej moci. Prokurista podpisuje v súlade s ustanoveniami § 14 Obchodného zákonníka.
  (from: 10/27/1993 until: 06/10/1997)
Capital: 
66 595 000 Sk
  (from: 10/27/1993 until: 09/20/2004)
Shares: 
Number of shares: 648
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 10/27/1993 until: 09/20/2004)
Number of shares: 162
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/27/1993 until: 09/20/2004)
Number of shares: 175
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/27/1993 until: 09/20/2004)
Supervisory board: 
Ing. Gašpar Farkas
Kálmána Tabiho 14
Komárno
  (from: 10/27/1993 until: 04/29/1996)
Alexander Kiss
296
Moča
  (from: 04/30/1996 until: 09/20/2004)
František Pecsi
Komárňanská 239
Tôň
  (from: 10/27/1993 until: 04/29/1996)
František Pécsi
Komárňanská 239
Tôň
  (from: 04/30/1996 until: 09/20/2004)
Ing. Imrich Tóth
Gábora Steinera 796
Zemianska Olča
  (from: 10/27/1993 until: 04/29/1996)
Ing. Imrich Tóth - predseda
G. Steinera 796
Zemianska Olča
  (from: 04/30/1996 until: 09/20/2004)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Juraj Dékány
333/A
Chotín
  (from: 06/11/1997 until: 09/20/2004)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 2K 89/00-153 zo dňa 22.09.03 právoplatného dňa 06.11.2003 bol zrušený konkurz pre nedostatok predpokladov. Z obchodnéhom registra OS Nitra oddiel: Sa, vložka č. 189/N sa v y m a z á v a spoločnosť: Agrochemický podnik Chotín, a.s. v likvidácii so sídlom Pri železničnej stanici, Chotín IČO: 31 444 237, v zmysle § 68 ods. 2,4 Obchodného zákonníka.
  (from: 09/21/2004)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmlu- vou zo dňa 30. 11. 1992 podľa ustanovení zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 542
  (from: 10/27/1993 until: 09/20/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 7.4.1997.
  (from: 06/11/1997 until: 09/20/2004)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 26.6.2000, spis. zn. 2K 89/00 bol vyhlásený konkurz na majetok spoločnosti. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Ing. Július Petrányi, PhD., Farská 1, Nitra.
  (from: 06/30/2000 until: 09/20/2004)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person