Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  112/P

Business name: 
POĹNOTOPĹA a.s.
  (from: 07/31/1992 until: 01/02/1995)
Registered seat: 
Železničná 4
Vranov nad Topľou 093 03
  (from: 07/31/1992 until: 01/02/1995)
Identification number (IČO): 
31 656 251
  (from: 07/31/1992)
Date of entry: 
08/01/1992
  (from: 07/31/1992)
Date of deletion: 
01/03/1995
  (from: 01/03/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/31/1992)
Objects of the company: 
nákup, ošetrovanie a odbyt rastlinných výrobkov
  (from: 07/31/1992 until: 09/20/1993)
výroba krmných zmesí
  (from: 07/31/1992 until: 09/20/1993)
zásobovanie hospodárskymi potrebami
  (from: 07/31/1992 until: 09/20/1993)
čitenie, sušenie a skladovanie obilia a strukovín
  (from: 09/21/1993 until: 01/02/1995)
maloobchodná činnosť s obilninami, olejninami a strukovinami
  (from: 09/21/1993 until: 01/02/1995)
výroba hotových krmív
  (from: 09/21/1993 until: 01/02/1995)
obchodná činnosť v obore: ochranné pracovné prostriedky, hutný materiál, stavebný mate- riál, potraviny, spotrebný a priemyselný tovar
  (from: 09/21/1993 until: 01/02/1995)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná doprava
  (from: 09/22/1994 until: 01/02/1995)
závodná kuchyňa
  (from: 09/22/1994 until: 01/02/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/31/1992 until: 01/02/1995)
Michal Bartko
Lomnická 754
Vranov nad Topľou
  (from: 07/31/1992 until: 01/02/1995)
Ing. Anton Cigeľ
Opalová 953
Vranov nad Topľou
  (from: 07/31/1992 until: 01/02/1995)
Ľudovít Mika
30
Ondavské Maťašovce
  (from: 07/31/1992 until: 01/02/1995)
Ing. Zoltán Mocsári
Žďárska Bl V/26
Vranov nad Topľou
  (from: 07/31/1992 until: 01/02/1995)
Ján Pálenčík
Záhradná 781
Vranov nad Topľou
  (from: 07/31/1992 until: 01/02/1995)
Ing. Mária Tóthová
l. mája 1224/27
Vranov nad Topľou
  (from: 07/31/1992 until: 01/02/1995)
Ing. Miroslav Trocha
l. mája Bl H 2
Vranov nad Topľou
  (from: 07/31/1992 until: 01/02/1995)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/31/1992 until: 01/02/1995)
Capital: 
98 503 000 Sk
  (from: 09/22/1994 until: 01/02/1995)
79 444 000 Sk
  (from: 07/31/1992 until: 09/21/1994)
Shares: 
Number of shares: 98503
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/22/1994 until: 01/02/1995)
Number of shares: 77061
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/31/1992 until: 09/21/1994)
Number of shares: 2383
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/31/1992 until: 09/21/1994)
Supervisory board: 
MVDr. Pavol Bindas - člen
Sadová 161
Vranov nad Topľou
  (from: 07/31/1992 until: 01/02/1995)
Ing. Eduárd Bundzák - člen
468
Sečovská Polianka
  (from: 07/31/1992 until: 01/02/1995)
Pavol Matanin - člen
13
Čičava
  (from: 07/31/1992 until: 01/02/1995)
Helena Sabolová
Herľanská 456
Vranov nad Topľou
  (from: 07/31/1992 until: 01/02/1995)
Jozef Tušan - člen
206
Sečovská Polianka
  (from: 07/31/1992 until: 01/02/1995)
Other legal facts: 
V y m a z á v a s a : Obcho né meno: POĽNOTOPĽA a.s. Sídlo: Železničná 4, Vranov nad Topľou 093 03 IČO: 31 656 251 ako aj všetky doteraz platné zápisy pre jej rušenie bez likvidácie zlúčením podľa § 68 ods. 3 písm. c a § 69 ods. 3 zák. č. 513/1991 Zb. na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti osvedčeného notárskou zápisnicou dňa 8.12.1994. Majetok, práva a záväzky zrušenej spoločnosti prechádzajú na Poľnonákup TOPĽA,a.s. Železničná 4, Vranov nad Topľou ku dňu 3.1. 1995. Stary spis: Sa 318
  (from: 01/03/1995)
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľom Fondom národného majetku SR v zmysle zák. č. 92/91 Zb. o prevode majetku štátu na iné osoby a nasl. novely a § 154 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 318
  (from: 07/31/1992 until: 01/02/1995)
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 4.12.1992, dňa 29.4.1993 a dňa 29.6. 1994. Stary spis: Sa 318
  (from: 09/22/1994 until: 01/02/1995)
Date of updating data in databases:  09/14/2021
Date of extract :  09/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person