Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  192/N

Business name: 
SESKOV, a.s.
  (from: 04/11/1994 until: 12/30/2011)
Registered seat: 
Továrenská 210
Tlmače 935 28
  (from: 08/23/2004 until: 12/30/2011)
Identification number (IČO): 
31 450 300
  (from: 04/11/1994)
Date of entry: 
04/11/1994
  (from: 04/11/1994)
Date of deletion: 
12/31/2011
  (from: 12/31/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/31/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/11/1994)
Capital: 
398 330 EUR Paid up: 398 330 EUR
  (from: 01/27/2010 until: 12/30/2011)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 16.12.2011 o zrušení spoločnosti SESKOV, a.s. so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 450 300 ku dňu 30.12.2011 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou Zberné suroviny, a.s. so sídlom Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 35 701 986, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č.10576/L . Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 192/N sa v y m a z á v a dňom 31.12.2011 obchodná spoločnosť SESKOV, a.s. so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 450 300, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou Zberné suroviny, a.s. so sídlom Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 35 701 986, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č.10576/L na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 16.12.2011 vo forme notárskej zápisnice č. N 954/2011, Nz 58364/2011, NCRls 59515/2011, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku 31.12.2011.
  (from: 12/31/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/31/2011)
Legal successor: 
Zberné suroviny, a.s.
Kragujevská 3
Žilina 010 01
  (from: 12/31/2011)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person