Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  193/N

Business name: 
PVT SOFT, a.s.
  (from: 10/07/1996 until: 09/08/2004)
Registered seat: 
Kraskova 1
Nitra 949 01
  (from: 05/30/1996 until: 09/08/2004)
Identification number (IČO): 
31 401 601
  (from: 05/30/1996)
Date of entry: 
09/06/1995
  (from: 05/30/1996)
Date of deletion: 
09/09/2004
  (from: 09/09/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/30/1996)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 05/30/1996 until: 09/08/2004)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/07/2000)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 2K 22/03 zo dňa 30.01.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.03.2004, bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti zamietnutý pre nedostatok majetku spoločnosti. Z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sa 193/N v y m a z u j e sa dňom 09.09.2004 obchodná spoločnosť PVT SOFT, a.s. so sídlom Kraskova 1, 949 01 Nitra, IČO: 31 401 601, v súlade s § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka.
  (from: 09/09/2004)
Date of updating data in databases:  12/06/2022
Date of extract :  12/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person