Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  193/N

Business name: 
PVT SOFT, a.s.
  (from: 10/07/1996 until: 09/08/2004)
PVT ZAM, a.s.
  (from: 05/30/1996 until: 10/06/1996)
Registered seat: 
Kraskova 1
Nitra 949 01
  (from: 05/30/1996 until: 09/08/2004)
Identification number (IČO): 
31 401 601
  (from: 05/30/1996)
Date of entry: 
09/06/1995
  (from: 05/30/1996)
Date of deletion: 
09/09/2004
  (from: 09/09/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/30/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 05/30/1996 until: 10/14/1997)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 05/30/1996 until: 10/14/1997)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 05/30/1996 until: 11/28/1996)
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/30/1996 until: 10/14/1997)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/30/1996 until: 10/14/1997)
školiace činnost v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 05/30/1996 until: 10/14/1997)
servis a opravy výpočtovej a kancelárskej techniky okrem zásahu do elektrických častí
  (from: 05/30/1996 until: 10/14/1997)
kopírovacie služby
  (from: 05/30/1996 until: 10/14/1997)
činnosti vzťahujúce sa k počítaču-vytváranie a údržba projektových, analytických a softwarových produktov
  (from: 11/29/1996 until: 10/14/1997)
činnosti vzťahujúce sa k počítaču-poskytovanie servisných služieb z hľadiska software
  (from: 11/29/1996 until: 10/14/1997)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 11/29/1996 until: 10/14/1997)
databanky
  (from: 11/29/1996 until: 10/14/1997)
poskytovanie software-predaj hotových programov
  (from: 11/29/1996 until: 10/14/1997)
poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát
  (from: 10/15/1997 until: 09/08/2004)
tvorba automatizovaných systémov a tvorba programového vybavenia
  (from: 10/15/1997 until: 09/08/2004)
spracovanie dát a súvisiace činnosti
  (from: 10/15/1997 until: 09/08/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 10/15/1997 until: 09/08/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 10/15/1997 until: 09/08/2004)
predaj a prenájom základného a aplikačného programového vybavenia
  (from: 10/15/1997 until: 09/08/2004)
servis technických a programových prostriedkov
  (from: 10/15/1997 until: 09/08/2004)
požičiavanie strojov a zariadení
  (from: 10/15/1997 until: 09/08/2004)
školiace činnosti v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 10/15/1997 until: 09/08/2004)
podnikateľské poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 10/15/1997 until: 09/08/2004)
kopírovacie práce
  (from: 10/15/1997 until: 09/08/2004)
prenos dát
  (from: 10/15/1997 until: 09/08/2004)
výroba, kompletovanie a inštalácia výpočtovej kancelárskej techniky
  (from: 10/15/1997 until: 09/08/2004)
databanky
  (from: 10/15/1997 until: 09/08/2004)
vydavateľská činnosť
  (from: 10/15/1997 until: 09/08/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/07/2000 until: 09/08/2004)
Managing board
  (from: 11/25/1998 until: 03/06/2000)
Managing board
  (from: 10/15/1997 until: 11/24/1998)
Managing board
  (from: 11/29/1996 until: 10/14/1997)
Managing board
  (from: 05/30/1996 until: 11/28/1996)
Eugen Bekéni - člen
Úradnícka 3
Bratislava
  (from: 10/23/2001 until: 06/09/2003)
Pavol Feitscher - predseda
Ušiakova 2
Bratislava
  (from: 03/07/2000 until: 09/08/2004)
Martin Heinisch - člen
Zimná 4
Bratislava
  (from: 03/07/2000 until: 10/22/2001)
Alžbeta Jelenčiaková - člen
Zvolenská 19
Nitra
  (from: 04/15/1999 until: 09/15/1999)
Ing. .Igor Jelínek - člen
Sokolíkova 19
Bratislava
  (from: 05/30/1996 until: 10/06/1996)
Ing. Marián Jurčišin - Kovalik - člen
Cablkova 8
Bratislava
  (from: 09/16/1999 until: 03/06/2000)
Ing. Miroslav Kažimír - člen
Murániho 10
Nitra
  (from: 12/09/1997 until: 11/24/1998)
Ing. Miloslav Kóňa - predseda
Partizánska 65
Nitra
  (from: 12/09/1997 until: 09/15/1999)
Ing. Jozef Krč
Chabenecká 3
Banská Bystrica
  (from: 04/09/1997 until: 12/08/1997)
Ing. Ján Labát - podpredseda
Gorazdova 35
Bratislava
  (from: 05/30/1996 until: 10/06/1996)
Ing. Ľubomír Lavrinc - člen
Dlhá 42
Nitra
  (from: 12/09/1997 until: 11/24/1998)
Ing. Tomáš Lencz - podpredseda
Uhrova 16
Bratislava
  (from: 09/16/1999 until: 03/06/2000)
RNDr. Michal Maco
Jamnického 6
Bratislava
  (from: 10/07/1996 until: 10/14/1997)
Ing. Kamil Majerčík
Jurkovičova 19
Nitra
  (from: 10/07/1996 until: 12/08/1997)
Ing. Alena Maninová - členka
Dlhá 33
Nitra
  (from: 11/25/1998 until: 04/14/1999)
Ing. Ondrej Strnád , CSc. - predseda
Hanulova 3
Bratislava
  (from: 05/30/1996 until: 10/06/1996)
Ing. Ivan Šátek - podpredseda
Rybárska brána 9
Bratislava
  (from: 12/09/1997 until: 09/15/1999)
Ing. Viliam Šindler
Za humnami 47
Nitra
  (from: 05/30/1996 until: 12/08/1997)
PhDr. Daniela Topoľská - predseda
Pečnianska 5
Bratislava
  (from: 09/16/1999 until: 03/06/2000)
Richard Trnený - člen
Tehelná 18
Hlohovec
  (from: 10/23/2001 until: 06/09/2003)
Ing. Marian Vagovič - člen
Vajanského 5
Trnava
  (from: 02/23/1998 until: 11/24/1998)
Peter Vranek - člen
Bebravská 32
Bratislava
  (from: 03/07/2000 until: 10/22/2001)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je oprávnený zaväzovať a za spoločnosť podpisovať vždy predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojmu menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 03/07/2000 until: 09/08/2004)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva a to predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva.
  (from: 11/25/1998 until: 03/06/2000)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 10/15/1997 until: 11/24/1998)
V mene predstavenstva konajú vždy dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva na základe plnej moci dvoch členov predstavenstva. V prípade scudzenia majetku spoločnosti je potrebné konanie troch členov predstavenstva, a to predsedu a ďalších dvoch členov.
  (from: 11/29/1996 until: 10/14/1997)
V mene predstavenstva konajú vždy dvaja členovia predstavenstva. V prípade odcudzenia majetku spoločnosti je potrebné konanie troch členov predstavenstva, a to predsedu a ďaľších dvoch členov.
  (from: 05/30/1996 until: 11/28/1996)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 05/30/1996 until: 09/08/2004)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/07/2000)
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/30/1996 until: 03/06/2000)
Supervisory board: 
Ing. Vladimír Beníček - predseda
H. Meličkovej 11/13
Bratislava
  (from: 04/09/1997 until: 09/15/1999)
Daniel Duchoň - podpredseda
Sabinovská 11
Bratislava
  (from: 09/16/1999 until: 03/06/2000)
Ing. Ľubomír Gabriel - člen
Vlastenecké nám. 9
Bratislava
  (from: 10/15/1997 until: 11/24/1998)
Ing. Igor Jelínek
Sokolíkova 19
Bratislava
  (from: 10/07/1996 until: 04/08/1997)
Ing. Ivan Jelínek
Kpt. Rašu 4
Bratislava
  (from: 05/30/1996 until: 10/06/1996)
Ing. Miloslav Kóňa - člen
Partizánska 65
Nitra
  (from: 07/28/1997 until: 12/08/1997)
Miroslav Koseček - člen
Sološnická 20
Bratislava
  (from: 09/16/1999 until: 03/06/2000)
Ing. Milota Kozárová - člen
Piešťanská 7
Nitra
  (from: 10/15/1997 until: 09/15/1999)
Ing. Juraj Kučera - člen
Slnečná 11
Banská Bystrica
  (from: 10/15/1997 until: 11/24/1998)
Ing. Kamil Kyselica - člen
Štúrova 28
Svätý Jur
  (from: 12/09/1997 until: 09/15/1999)
Ing. Ján Labát
Gorazdova 35
Bratislava
  (from: 10/07/1996 until: 04/08/1997)
RNDr. Stanislava Labátová
Gorazdova 35
Bratislava
  (from: 05/30/1996 until: 10/06/1996)
Ing. Helena Sivoková - člen
Javorova 1
Nitra
  (from: 04/09/1997 until: 11/24/1998)
Ing. Jozef Strnád
Ševčenkova 17
Bratislava
  (from: 05/30/1996 until: 10/06/1996)
Ing. Ondrej Strnád , CSc.
Hanulova 3
Bratislava
  (from: 10/07/1996 until: 04/08/1997)
Ing. Ivan Šátek - člen
Rybárska brána 9
Bratislava
  (from: 04/09/1997 until: 07/27/1997)
Hana Šindlerová
Za humnami 47
Nitra
  (from: 05/30/1996 until: 10/06/1996)
Bystrík Žák - predseda
Legionárska 39
Trenčín
  (from: 09/16/1999 until: 03/06/2000)
Martin Chovan - predseda
Kopanice 19
Bratislava
  (from: 03/07/2000 until: 09/08/2004)
Branislav Baláž - člen
Jackova 9
Bratislava
  (from: 03/07/2000 until: 09/08/2004)
Daniela Šípošová - člen
Jašíková 163/17
Partizánske
  (from: 03/07/2000 until: 09/08/2004)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 2K 22/03 zo dňa 30.01.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.03.2004, bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti zamietnutý pre nedostatok majetku spoločnosti. Z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sa 193/N v y m a z u j e sa dňom 09.09.2004 obchodná spoločnosť PVT SOFT, a.s. so sídlom Kraskova 1, 949 01 Nitra, IČO: 31 401 601, v súlade s § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka.
  (from: 09/09/2004)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.8.1995 v súlade s §§ 154 až 220 Zák.č. 513/1991 Zb. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.3.1996, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 88/96, Nz 84/96 napísanou dňa 19.3.1996 JUDr.Helenou Hrušovskou, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 551
  (from: 05/30/1996 until: 09/08/2004)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 24.09.1996. Stary spis: Sa 551
  (from: 10/07/1996 until: 09/08/2004)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 8.11.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 402/96, Nc 393/96 Stary spis: Sa 551
  (from: 11/29/1996 until: 09/08/2004)
Zmena stanov spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 7.8.1997, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 196/97, NZ 191/97 dňa 7.8.1997.
  (from: 10/15/1997 until: 09/08/2004)
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 24.10.1997, not. záp. N 121/97, NZ 118/97. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 24.10.1997, not. záp. N 122/97, NZ 119/97. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 28.11.1997.
  (from: 12/09/1997 until: 09/08/2004)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 29.06.1998, not. záp. č. N 166/98, NZ 163/98.
  (from: 11/25/1998 until: 09/08/2004)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 20.7.1999. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 21.7.1999 o zmene členov dozornej rady.
  (from: 09/16/1999 until: 09/08/2004)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 7.12.1999 o zmene členov dozornej rady. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 7.12.1999 o zmene predstavenstva. Valné zhromaždenie dňa 7.12.1999 schválilo zmenu stanov.
  (from: 03/07/2000 until: 09/08/2004)
Eugenovi Bekénimu a Richardovi Trnenému zanikla funkcia člena predstavenstva dňom 30.05.2002.
  (from: 06/10/2003 until: 09/08/2004)
Date of updating data in databases:  12/06/2022
Date of extract :  12/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person