Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12976/B

Business name: 
ACTUELA, s.r.o.
  (from: 03/16/1994)
Registered seat: 
Hurbanova 43
Malacky 901 01
  (from: 01/08/2005)
Hurbanova 610
Malacky 901 01
  (from: 03/16/1994 until: 01/07/2005)
Identification number (IČO): 
34 098 259
  (from: 03/16/1994)
Date of entry: 
03/16/1994
  (from: 03/16/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/16/1994)
Objects of the company: 
obchodno-technická a poradenská služba
  (from: 03/16/1994)
kúpa rozličného tovaru za účelom ďalšieho predaja
  (from: 03/16/1994)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/18/1997)
reklamná činnosť
  (from: 08/18/1997)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 08/18/1997)
prenájom nehnuteľností
  (from: 08/18/1997)
montáž sadrokartónových skeletov
  (from: 08/18/1997)
vykonávanie izolácií proti vlhkosti a vibráciám
  (from: 08/18/1997)
výkopové, zemné, demolačné a betonárske práce
  (from: 08/18/1997)
maliarske a natieračské práce
  (from: 08/18/1997)
prípravné práce pre stavbu - inžinierska činnosť v rozsahu voľnej činnosti
  (from: 12/22/1999)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (from: 06/28/2016)
Opravy vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 06/28/2016)
montáž a oprava zariadení pre rozvod a spotrebu elektrickej energie
  (from: 08/18/1997 until: 12/21/1999)
elektroinštalatérstvo
  (from: 08/18/1997 until: 12/21/1999)
prípravné práce pre stavbu - inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/18/1997 until: 12/21/1999)
Partners: 
Ing. Jozef Csizmazia
Hurbanova 43
Malacky
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ing. Peter Balog
Nová 271/99
Stupava
Slovak Republic
  (from: 07/04/1995 until: 07/29/1996)
Ing. Jozef Csizmazia
Mateja Bela 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/16/1999 until: 12/21/1999)
Ing. Jozef Csizmazia
Mateja Bela 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/17/1998 until: 04/15/1999)
Ing. Jozef Csizmazia
Mateja Bela 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/30/1996 until: 08/16/1998)
Ing. Jozef Csizmazia
Mateja Béla 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/04/1995 until: 07/29/1996)
Mgr. Gabriela Csizmaziová
Hurbanova 43
Malacky
Slovak Republic
  (from: 11/24/2000 until: 03/04/2013)
Dipl.tech. Štefan Dobročani
Halova lO
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/04/1995 until: 07/29/1996)
Ing. Magdaléna Husárová
Hodžova 43
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 12/22/1999 until: 11/23/2000)
Ing. Magdaléna Husárová
Hodžova 43
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 04/16/1999 until: 12/21/1999)
Pavel Murányi
M. Sch. Trnavského 22
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/16/1994 until: 07/03/1995)
Ing. Jozef Csizmazia
Hurbanova 43
Malacky
Slovak Republic
  (from: 12/22/1999 until: 05/23/2022)
Darko Stepanovic
Vojvode Stepe 539
Belehrad
Juhoslávia
  (from: 03/16/1994 until: 07/03/1995)
Srdjan Stepanovic
Stanka Paunoviča 70
Belehrad
Juhoslávia
  (from: 03/16/1994 until: 07/03/1995)
Tomislav Stepanovic
Vojvode Stepe 539
Belehrad
Juhoslávia
  (from: 03/16/1994 until: 07/03/1995)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Csizmazia
  (from: 10/20/2020 until: 05/23/2022)
Ing. Jozef Csizmazia
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/24/2022)
Pavel Murányi
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/16/1994 until: 07/03/1995)
Darko Stepanovic
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/16/1994 until: 07/03/1995)
Srdjan Stepanovic
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/16/1994 until: 07/03/1995)
Tomislav Stepanovic
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/16/1994 until: 07/03/1995)
Ing. Jozef Csizmazia
Amount of investment: 33 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 33 000 Sk
  (from: 07/04/1995 until: 07/29/1996)
Ing. Peter Balog
Amount of investment: 33 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 33 000 Sk
  (from: 07/04/1995 until: 07/29/1996)
Dipl.tech. Štefan Dobročani
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 07/04/1995 until: 07/29/1996)
Ing. Jozef Csizmazia
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/30/1996 until: 08/16/1998)
Ing. Jozef Csizmazia
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/17/1998 until: 04/15/1999)
Ing. Jozef Csizmazia
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/16/1999 until: 12/21/1999)
Ing. Magdaléna Husárová
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/16/1999 until: 12/21/1999)
Ing. Jozef Csizmazia
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/22/1999 until: 10/18/2010)
Ing. Magdaléna Husárová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/22/1999 until: 11/23/2000)
Mgr. Gabriela Csizmaziová
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/24/2000 until: 10/18/2010)
Ing. Jozef Csizmazia
Amount of investment: 3 319,39 EUR Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 10/19/2010 until: 03/04/2013)
Mgr. Gabriela Csizmaziová
Amount of investment: 3 319,39 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 10/19/2010 until: 03/04/2013)
Ing. Jozef Csizmazia
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 03/05/2013 until: 10/19/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/28/2016)
konatelia
  (from: 07/15/2003 until: 06/27/2016)
konatelia
  (from: 04/16/1999 until: 07/14/2003)
Individual managing director
  (from: 03/16/1994 until: 04/15/1999)
Ing. Jozef Csizmazia
Hurbanova 43
Malacky
From: 04/26/1995
  (from: 05/24/2022)
Ing .Jozef Csizmazia
Mateja Bela 2
Bratislava
  (from: 07/30/1996 until: 12/21/1999)
Ing. Jozef Csizmazia
Mateja Bela 2
Bratislava
  (from: 12/22/1999 until: 07/14/2003)
Ing. Jozef Csizmazia
Mateja Béla 2
Bratislava
  (from: 07/04/1995 until: 07/29/1996)
Mgr. Gabriela Csizmaziová
M. Sch. Trnavského 22
Bratislava
  (from: 11/24/2000 until: 07/14/2003)
Mgr. Gabriela Csizmaziová
Hurbanova 43
Malacky
From: 09/28/2000
  (from: 07/15/2003 until: 03/04/2013)
Mgr. Gabriela Csizmaziová
Hurbanova 43
Malacky
From: 09/28/2000 Until: 02/12/2013
  (from: 03/05/2013 until: 03/04/2013)
Ing. Magdaléna Husárová
Hodžova 43
Trenčín
  (from: 04/16/1999 until: 11/23/2000)
Pavel Murányi
M. Sch. Trnavského 22
Bratislava
  (from: 03/16/1994 until: 07/03/1995)
Ing. Jozef Csizmazia
Hurbanova 43
Malacky
From: 04/26/1995
  (from: 07/15/2003 until: 05/23/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis a funkciu.
  (from: 07/15/2003)
V mene spoločnosti koná každý konateľ spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu pripojí svoj podpis a funkciu.
  (from: 04/16/1999 until: 07/14/2003)
Menom spoločnosti samostatne koná konateľ.
  (from: 03/16/1994 until: 04/15/1999)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/20/2020)
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 10/19/2010 until: 10/19/2020)
200 000 Sk
  (from: 08/17/1998 until: 10/18/2010)
100 000 Sk
  (from: 03/16/1994 until: 08/16/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28. 12. 1993 podľa §§ 24, 56-75 a 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 335 Stary spis: S.r.o. 19951
  (from: 03/16/1994)
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 26.04.1995. Stary spis: S.r.o. 335 Stary spis: S.r.o. 19951
  (from: 07/04/1995)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 21.05.1996. Stary spis: S.r.o. 335 Stary spis: S.r.o. 19951
  (from: 07/30/1996)
Rozhodnutie jediného zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 12/97, Nz 12/97 zo dňa 2.7.1997 spísanej notárkou JUDr. Agátou Potančokovou. Stary spis: S.r.o 19951
  (from: 08/18/1997)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 7.7.1998 o zvýšení základného imania. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 7/98, Nz 6/98 spísanej dňa 10.7.1998 notárkou JUDr. Jarmilou Mračnovou v Šaštíne - Strážoch v zmysle Zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 08/17/1998)
Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 53/99, Nz 50/99 zo dňa 23.2.1999, dohoda o prevode obchodného podielu zo dňa 26.2.1999.
  (from: 04/16/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.10.1999. Spoločenská zmluva (úplné znenie) zo dňa 9.11.1999.
  (from: 12/22/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 28.9.2000 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a odstúpenie konateľky.
  (from: 11/24/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2002. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 22.11.2002.
  (from: 07/15/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.02.2013.
  (from: 03/05/2013)
Date of updating data in databases:  10/02/2023
Date of extract :  10/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person