Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  85/L

Business name: 
BETA, s.r.o.
  (from: 04/02/1996 until: 01/17/2006)
A L F E T A spol. s r.o.
  (from: 06/05/1991 until: 04/01/1996)
Registered seat: 
M. Rázusa 14
Žilina 010 01
  (from: 04/02/1996 until: 01/17/2006)
Bytčianska 467
Žilina 010 01
  (from: 06/05/1991 until: 04/01/1996)
Identification number (IČO): 
00 652 377
  (from: 06/05/1991)
Date of entry: 
06/05/1991
  (from: 06/05/1991)
Person dissolved from: 
6.12.2005
  (from: 01/18/2006)
Date of deletion: 
01/18/2006
  (from: 01/18/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/18/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/05/1991)
Objects of the company: 
demontáž, triedenie a spracovanie druhotných surovín, výkup a predaj
  (from: 06/05/1991 until: 09/08/1992)
kovovýroba
  (from: 06/05/1991 until: 09/08/1992)
chov oviec a výroba ovčích produktov
  (from: 06/05/1991 until: 09/08/1992)
obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov všetkého druhu vo forme maloobchodu a veľkoobchodu, výjmuc tých, kde právny predpis vyžaduje osobitné oprávnenie
  (from: 06/05/1991 until: 09/08/1992)
servisná a diagnostická činnosť motorových vozidiel
  (from: 06/05/1991 until: 09/08/1992)
zahranično-obchodná činnosť - export, import tovarov všetkého druhu, na ktoré sa nevyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov
  (from: 06/05/1991 until: 09/08/1992)
stavebno-montážne a údržbárske práce súvisiace so stavebnou činnosťou
  (from: 06/05/1991 until: 09/08/1992)
výkup, spracovanie a predaj včelých produktov
  (from: 06/05/1991 until: 09/08/1992)
demontáž, tried. sprac. a zhod. druhot. surovín, výkup a predaj
  (from: 09/09/1992 until: 04/09/1997)
kovovýroba a obchodná činnosť s výrobkami z kovov
  (from: 09/09/1992 until: 04/21/1996)
obchodná činnosť v oblasti potravinárskeho a železiarskeho tovaru
  (from: 09/09/1992 until: 04/21/1996)
drevovýroba a obchodná činnosť s výrobkami z dreva
  (from: 09/09/1992 until: 04/21/1996)
výkony veľkoobchodnej i maloobchodnej činnosti vrátane zahraničného obchodu vo všetkých oblastiach predmetu podnikania
  (from: 09/09/1992 until: 04/21/1996)
výkony obstarávateľských a sprostredkovateľských služieb
  (from: 09/09/1992 until: 04/21/1996)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/10/1997 until: 01/17/2006)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 04/10/1997 until: 01/17/2006)
demolácia a zemné práce
  (from: 04/10/1997 until: 01/17/2006)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 04/10/1997 until: 01/17/2006)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 04/10/1997 until: 01/17/2006)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/10/1997 until: 01/17/2006)
Partners: 
MR-MERKANT, spol. s r.o. IČO: 31 594 077
A. Kmeťa 17
Žilina
Slovak Republic
  (from: 04/22/1996 until: 04/09/1997)
MR-MERKANT, spol. s r.o. IČO: 31 594 077
A. Kmeťa 17
Žilina
Slovak Republic
  (from: 04/02/1996 until: 04/21/1996)
Ing. Milan D o č á r
Vážská 8
Žilina
Slovak Republic
  (from: 06/05/1991 until: 01/20/1993)
Miroslav D o l n í k
188
Stránske
Slovak Republic
  (from: 06/05/1991 until: 01/20/1993)
Ing. Milan Dočár
Vážská 8
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/21/1993 until: 04/01/1996)
Miroslav Dolník
188
Stránske
Slovak Republic
  (from: 04/02/1996 until: 04/21/1996)
Miroslav Dolník
188
Stránske
Slovak Republic
  (from: 01/21/1993 until: 04/01/1996)
Ing. Karol F a r k a š
Polomská 2/45
Žilina
Slovak Republic
  (from: 06/05/1991 until: 01/20/1993)
Ing. Karol Farkaš
Polomská 2/45
Žilina
Slovak Republic
  (from: 04/02/1996 until: 04/21/1996)
Ing. Karol Farkaš
Polomská 2/45
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/21/1993 until: 04/01/1996)
Sebastián G a b č í k
145
Stránske
Slovak Republic
  (from: 06/05/1991 until: 01/20/1993)
Sebastián Gabčík
145
Stránske
Slovak Republic
  (from: 04/02/1996 until: 04/21/1996)
Sebastián Gabčík
145
Stránske
Slovak Republic
  (from: 01/21/1993 until: 04/01/1996)
Albín K o u b e k
319/5
Žilina - Bytčica
Slovak Republic
  (from: 06/05/1991 until: 01/20/1993)
Albín Koubek
319/5
Žilina - Bytčica
Slovak Republic
  (from: 04/02/1996 until: 04/21/1996)
Albín Koubek
319/5
Žilina - Bytčica
Slovak Republic
  (from: 01/21/1993 until: 04/01/1996)
Štefan M a s n i c a
81
Turzovka
Slovak Republic
  (from: 06/05/1991 until: 01/20/1993)
Štefan Masnica
81
Turzovka
Slovak Republic
  (from: 04/02/1996 until: 04/21/1996)
Štefan Masnica
81
Turzovka
Slovak Republic
  (from: 01/21/1993 until: 04/01/1996)
Ing. Ladislav O r a v í k
Gaštanová 27/98
Žilina
Slovak Republic
  (from: 06/05/1991 until: 01/20/1993)
Ing. Ladislav Oravík
Gaštanová 27/98
Žilina
Slovak Republic
  (from: 04/02/1996 until: 04/21/1996)
Ing. Ladislav Oravík
Gaštanová 27/98
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/21/1993 until: 04/01/1996)
Ladislav T o m a n í k
145
Stránske
Slovak Republic
  (from: 06/05/1991 until: 01/20/1993)
Doc. Ing. Dušan T u r a n , CSc.
Pod Sadom 1/3
Žilina
Slovak Republic
  (from: 06/05/1991 until: 01/20/1993)
Ladislav Tomaník
145
Stránske
Slovak Republic
  (from: 04/02/1996 until: 04/21/1996)
Ladislav Tomaník
145
Stránske
Slovak Republic
  (from: 01/21/1993 until: 04/01/1996)
Doc. Ing. Dušan Turan , CSc.
Pod Sadom 1/3
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/21/1993 until: 04/01/1996)
Peter Banský
Golianova 32
Trnava
Slovak Republic
  (from: 04/10/1997 until: 01/17/2006)
Contribution of each member: 
Ing. Milan D o č á r
Amount of investment: 882 556 Sk Paid up: 882 556 Sk
  (from: 06/05/1991 until: 01/20/1993)
Miroslav D o l n í k
Amount of investment: 882 556 Sk Paid up: 882 556 Sk
  (from: 06/05/1991 until: 01/20/1993)
Štefan M a s n i c a
Amount of investment: 267 826 Sk Paid up: 267 826 Sk
  (from: 06/05/1991 until: 01/20/1993)
Ing. Ladislav O r a v í k
Amount of investment: 267 826 Sk Paid up: 267 826 Sk
  (from: 06/05/1991 until: 01/20/1993)
Doc. Ing. Dušan T u r a n , CSc.
Amount of investment: 267 826 Sk Paid up: 267 826 Sk
  (from: 06/05/1991 until: 01/20/1993)
Sebastián G a b č í k
Amount of investment: 267 826 Sk Paid up: 267 826 Sk
  (from: 06/05/1991 until: 01/20/1993)
Ladislav T o m a n í k
Amount of investment: 267 826 Sk Paid up: 267 826 Sk
  (from: 06/05/1991 until: 01/20/1993)
Albín K o u b e k
Amount of investment: 267 826 Sk Paid up: 267 826 Sk
  (from: 06/05/1991 until: 01/20/1993)
Ing. Karol F a r k a š
Amount of investment: 267 826 Sk Paid up: 267 826 Sk
  (from: 06/05/1991 until: 01/20/1993)
Ing. Milan Dočár
Amount of investment: 783 000 Sk Paid up: 783 000 Sk
  (from: 01/21/1993 until: 04/01/1996)
Miroslav Dolník
Amount of investment: 883 000 Sk Paid up: 883 000 Sk
  (from: 01/21/1993 until: 04/01/1996)
Štefan Masnica
Amount of investment: 318 000 Sk Paid up: 318 000 Sk
  (from: 01/21/1993 until: 04/01/1996)
Ing. Ladislav Oravík
Amount of investment: 268 000 Sk Paid up: 268 000 Sk
  (from: 01/21/1993 until: 04/01/1996)
Doc. Ing. Dušan Turan , CSc.
Amount of investment: 268 000 Sk Paid up: 268 000 Sk
  (from: 01/21/1993 until: 04/01/1996)
Sebastián Gabčík
Amount of investment: 268 000 Sk Paid up: 268 000 Sk
  (from: 01/21/1993 until: 04/01/1996)
Ladislav Tomaník
Amount of investment: 268 000 Sk Paid up: 268 000 Sk
  (from: 01/21/1993 until: 04/01/1996)
Albín Koubek
Amount of investment: 318 000 Sk Paid up: 318 000 Sk
  (from: 01/21/1993 until: 04/01/1996)
Ing. Karol Farkaš
Amount of investment: 268 000 Sk Paid up: 268 000 Sk
  (from: 01/21/1993 until: 04/01/1996)
Miroslav Dolník
Amount of investment: 700 000 Sk Paid up: 700 000 Sk
  (from: 04/02/1996 until: 04/21/1996)
Štefan Masnica
Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 04/02/1996 until: 04/21/1996)
Ing. Ladislav Oravík
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/02/1996 until: 04/21/1996)
Sebastián Gabčík
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/02/1996 until: 04/21/1996)
Ladislav Tomaník
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/02/1996 until: 04/21/1996)
Albín Koubek
Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 04/02/1996 until: 04/21/1996)
Ing. Karol Farkaš
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/02/1996 until: 04/21/1996)
MR-MERKANT, spol. s r.o.
Amount of investment: 1 642 000 Sk Paid up: 1 642 000 Sk
  (from: 04/02/1996 until: 04/21/1996)
MR-MERKANT, spol. s r.o.
Amount of investment: 3 642 000 Sk Paid up: 3 642 000 Sk
  (from: 04/22/1996 until: 04/09/1997)
Peter Banský
Amount of investment: 3 642 000 Sk Paid up: 3 642 000 Sk
  (from: 04/10/1997 until: 01/17/2006)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/05/1991 until: 01/17/2006)
Miroslav D o l n í k
188
Stránske
  (from: 06/05/1991 until: 04/01/1996)
Vladimír Gabaj
Šoltésovej 422/46
Považská Bystrica
  (from: 04/02/1996 until: 04/09/1997)
Peter Banský
Golianova 32
Trnava
  (from: 04/10/1997 until: 01/17/2006)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu sa podpisuje konateľ.
  (from: 06/05/1991 until: 01/17/2006)
Capital: 
3 642 000 Sk
  (from: 01/21/1993 until: 01/17/2006)
3 639 894 Sk
  (from: 06/05/1991 until: 01/20/1993)
Other legal facts: 
Na základe Uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 39K 26/05-36 zo dňa 10.11.2005, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku dlžníka, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom BETA, s.r.o., so sídlom M. Rázusa 14, 010 01 Žilina, IČO: 00 652 377 v zmysle § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu v Žiline dňom 18.01.2006 VYMAZÁVA.
  (from: 01/18/2006)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.5.1991 v zmysle § 106n zák. č. 103/90 Zb. Na zasadnutí Valnej hromady konanom dňa 6.l2.l99l bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S. r. o. 321 Na zasadnutí Valnej hromady konanom dňa 2.1.1992 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 321
  (from: 06/05/1991 until: 01/17/2006)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.6.l992 bol schválený Dodatok č.4, ktorým sa upravuje pôvodná spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 5l3/9l Zb. Starý spis: S.r.o. 321
  (from: 09/09/1992 until: 01/17/2006)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 5.10.1992 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve
  (from: 01/21/1993 until: 01/17/2006)
Zapisuje sa Dodatok č. 6 odsúhlasený valným zhromaždením dňa 22.3.1996.
  (from: 04/02/1996 until: 01/17/2006)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.04.1996 bol schválený Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/22/1996 until: 01/17/2006)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 21.10.1996 bol schválený Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/10/1997 until: 01/17/2006)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/04/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person