Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13028/B

Business name: 
Malokarpatská drevárska fabrika spol. s r.o.
  (from: 11/28/1995 until: 03/03/1997)
Registered seat: 
Drevárska 23
Pezinok 902 01
  (from: 04/22/1996 until: 03/03/1997)
Identification number (IČO): 
31 430 546
  (from: 02/25/1993)
Date of entry: 
02/25/1993
  (from: 02/25/1993)
Person dissolved from: 
4.3.1997
  (from: 03/04/1997)
Date of deletion: 
03/04/1997
  (from: 03/04/1997)
Grounds for deleting: 
zrušenie premenou
  (from: 03/04/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/25/1993)
Capital: 
102 000 Sk
  (from: 02/25/1993 until: 03/03/1997)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.12.1992 a dodatkom č. l k Spoločenskej zmluve zo dňa 22.1.1993 v súlade s ust. § 56 a nasl. a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1992 Zb. Stary spis: S.r.o. 919 Stary spis: S.r.o. 20004
  (from: 02/25/1993)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 2 zo dňa 22.09.1995. Skrátené obchodné meno spoločnosti je: MDF - Drevokombinát, spol. s r.o.. Stary spis: S.r.o. 919 Stary spis: S.r.o. 20004
  (from: 10/10/1995)
Dodatok č.3 zo dňa 22.11.1995 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 919 Stary spis: S.r.o. 20004
  (from: 11/28/1995)
Dodatok č. 4 zo dňa 21.03.1996 k spoločenskej zmluve. Skrátené obchodné meno spoločnosti je MDF, spol. s r.o.. Stary spis: S.r.o. 919 Stary spis: S.r.o. 20004
  (from: 04/22/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.01.1997 bolo rozhodnuté o zrušení obchodnej spoločnosti Malokarpatská drevárska fabrika spol. s r.o. bez likvidácie v dôsledku jej premeny na obchodnú spoločnosť Malokarpatská drevárska fabrika a.s. so sídlom Drevárska 23 902 01 Pezinok v zmysle ust. § 69 ods. 2 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ktorá preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti. V y m a z u j e s a : Obchodn spoločnosť Malokarpatská drevárska fabrika spol. s r.o. zapísaná v odd. Sro vo vložke 20004/B sa vymazuje z obchodného registra. Stary spis: S.r.o. 20004
  (from: 03/04/1997)
Date of updating data in databases:  02/08/2023
Date of extract :  02/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person