Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13028/B

Business name: 
Malokarpatská drevárska fabrika spol. s r.o.
  (from: 11/28/1995 until: 03/03/1997)
Malokarpatská drevárska fabrika - - Drevokombinát, spol. s r.o.
  (from: 10/10/1995 until: 11/27/1995)
Malokarpatská drevárska fabrika, spol. s r.o.
  (from: 02/25/1993 until: 10/09/1995)
Registered seat: 
Drevárska 23
Pezinok 902 01
  (from: 04/22/1996 until: 03/03/1997)
Bystrická 17
Pezinok 902 01
  (from: 11/28/1995 until: 04/21/1996)
Drevárska 23
Pezinok 902 01
  (from: 10/10/1995 until: 11/27/1995)
Bystrická 17
Pezinok 902 01
  (from: 02/25/1993 until: 10/09/1995)
Identification number (IČO): 
31 430 546
  (from: 02/25/1993)
Date of entry: 
02/25/1993
  (from: 02/25/1993)
Person dissolved from: 
4.3.1997
  (from: 03/04/1997)
Date of deletion: 
03/04/1997
  (from: 03/04/1997)
Grounds for deleting: 
zrušenie premenou
  (from: 03/04/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/25/1993)
Objects of the company: 
výroba a predaj drevárskych výrobkov a polotovarov
  (from: 02/25/1993 until: 04/21/1996)
obchodná činnosť, mimo tovarov na kt. zákon vyž. zvl. povolenie
  (from: 02/25/1993 until: 04/21/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 02/25/1993 until: 04/21/1996)
výroba a predaj drevárskych výrobkov a polotovarov
  (from: 04/22/1996 until: 03/03/1997)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/22/1996 until: 03/03/1997)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/22/1996 until: 03/03/1997)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 04/22/1996 until: 03/03/1997)
reklamná činnosť
  (from: 04/22/1996 until: 03/03/1997)
vykonávanie verejnej dopravy nákladov pre cudzie potreby za odplatu
  (from: 04/22/1996 until: 03/03/1997)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 04/22/1996 until: 03/03/1997)
prenájom malej mechanizácie
  (from: 04/22/1996 until: 03/03/1997)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 04/22/1996 until: 03/03/1997)
poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/22/1996 until: 03/03/1997)
brúsenie píl
  (from: 04/22/1996 until: 03/03/1997)
vykonávanie nepravidelnej osobnej dopravy pre cudziu potrebu za odplatu
  (from: 04/22/1996 until: 03/03/1997)
Partners: 
Ing. Pavol Kadlec
Bystrická 17
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 10/10/1995 until: 03/03/1997)
Anna Kadlecová
Bystrická 17
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 06/14/1994 until: 10/09/1995)
Anna Kadlecová
Bystrická 17
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 02/25/1993 until: 06/13/1994)
Ing. Jaroslav Lalák
1. mája 41
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 10/10/1995 until: 03/03/1997)
Ing. Jaroslav Lalák
1. mája 41
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 06/14/1994 until: 10/09/1995)
Ing. Jaroslav Lalák
1. mája 41
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 02/25/1993 until: 06/13/1994)
Ing. Igor Piovarči
Komenského 24
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 10/10/1995 until: 03/03/1997)
Ing. Igor Piovarči
Komenského 24
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 06/14/1994 until: 10/09/1995)
Ing. Igor Piovarči
Komenského 24
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 02/25/1993 until: 06/13/1994)
Contribution of each member: 
Ing. Jaroslav Lalák
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 17 000 Sk
  (from: 02/25/1993 until: 06/13/1994)
Ing. Igor Piovarči
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 17 000 Sk
  (from: 02/25/1993 until: 06/13/1994)
Anna Kadlecová
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 17 000 Sk
  (from: 02/25/1993 until: 06/13/1994)
Ing. Jaroslav Lalák
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 06/14/1994 until: 10/09/1995)
Ing. Igor Piovarči
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 06/14/1994 until: 10/09/1995)
Anna Kadlecová
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 06/14/1994 until: 10/09/1995)
Ing. Jaroslav Lalák
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 10/10/1995 until: 03/03/1997)
Ing. Igor Piovarči
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 10/10/1995 until: 03/03/1997)
Ing. Pavol Kadlec
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 10/10/1995 until: 03/03/1997)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/10/1995 until: 03/03/1997)
konatelia
  (from: 02/25/1993 until: 10/09/1995)
Ing. Pavol Kadlec
Bystrická 17
Pezinok
  (from: 10/10/1995 until: 03/03/1997)
Anna Kadlecová
  (from: 02/25/1993 until: 10/09/1995)
Ing. Jaroslav Lalák
  (from: 02/25/1993 until: 10/09/1995)
Ing. Jaroslav Lalák
1. mája 41
Pezinok
  (from: 10/10/1995 until: 03/03/1997)
Ing. Igor Piovarči
  (from: 02/25/1993 until: 10/09/1995)
Ing. Igor Piovarči
Komenského 24
Pezinok
  (from: 10/10/1995 until: 03/03/1997)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 10/10/1995 until: 03/03/1997)
Spoločnosť zastupujú a v jej mene konajú konatelia Ing. Jaroslav Lalák, Ing. Igor Piovarči a Anna Kadlecová, každý samostatne.
  (from: 02/25/1993 until: 10/09/1995)
Capital: 
102 000 Sk
  (from: 02/25/1993 until: 03/03/1997)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.12.1992 a dodatkom č. l k Spoločenskej zmluve zo dňa 22.1.1993 v súlade s ust. § 56 a nasl. a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1992 Zb. Stary spis: S.r.o. 919 Stary spis: S.r.o. 20004
  (from: 02/25/1993)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 2 zo dňa 22.09.1995. Skrátené obchodné meno spoločnosti je: MDF - Drevokombinát, spol. s r.o.. Stary spis: S.r.o. 919 Stary spis: S.r.o. 20004
  (from: 10/10/1995)
Dodatok č.3 zo dňa 22.11.1995 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 919 Stary spis: S.r.o. 20004
  (from: 11/28/1995)
Dodatok č. 4 zo dňa 21.03.1996 k spoločenskej zmluve. Skrátené obchodné meno spoločnosti je MDF, spol. s r.o.. Stary spis: S.r.o. 919 Stary spis: S.r.o. 20004
  (from: 04/22/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.01.1997 bolo rozhodnuté o zrušení obchodnej spoločnosti Malokarpatská drevárska fabrika spol. s r.o. bez likvidácie v dôsledku jej premeny na obchodnú spoločnosť Malokarpatská drevárska fabrika a.s. so sídlom Drevárska 23 902 01 Pezinok v zmysle ust. § 69 ods. 2 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ktorá preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti. V y m a z u j e s a : Obchodn spoločnosť Malokarpatská drevárska fabrika spol. s r.o. zapísaná v odd. Sro vo vložke 20004/B sa vymazuje z obchodného registra. Stary spis: S.r.o. 20004
  (from: 03/04/1997)
Date of updating data in databases:  02/07/2023
Date of extract :  02/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person