Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  399/V

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne.
  (from: 10/01/1997)
Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlomv Odoríne.
  (from: 12/22/1959 until: 09/30/1997)
Registered seat: 
251
Odorín 053 22
  (from: 03/31/2005)
Odorín 053 22
  (from: 04/04/1993 until: 03/30/2005)
Odorín
  (from: 12/22/1959 until: 04/03/1993)
Identification number (IČO): 
00 204 188
  (from: 12/22/1959)
Date of entry: 
12/22/1959
  (from: 12/22/1959)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 12/22/1959)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 04/04/1993)
spracovanie mäsa, výroba a predaj mäsových výrobkov
  (from: 04/04/1993)
nákup a predaj mäsa, mäsových výrobkov, potravín
  (from: 04/04/1993)
zemné práce s mechanizmami
  (from: 04/04/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 04/04/1993)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 04/04/1993)
služby verejného stravovania
  (from: 04/04/1993)
nákup a predaj drogérie, zeleniny, ovocia, tabakových výrobkov, kozmetiky
  (from: 06/09/1994)
požičiavanie výrobných prostriedkov a zariadení
  (from: 06/09/1994)
oprava motorových vozidiel
  (from: 06/09/1994)
výroba a oprava strojov pre poľnohospodárstvo
  (from: 06/09/1994)
výroba drevárska-stolárstvo
  (from: 06/09/1994)
výroba kovov a kovových výrobkov
  (from: 06/09/1994)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/09/1994)
povoznícke práce
  (from: 06/09/1994)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/09/1994)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 06/09/1994)
turistická ubytovňa
  (from: 06/09/1994)
závodné stravovanie
  (from: 06/09/1994)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb členov družstva podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom najmä:
  (from: 06/09/1994)
požičiavanie výrobných prostriedkov a zariadení
  (from: 06/09/1994)
práce pri obrábaní pôdy v užívaní členov družstva
  (from: 06/09/1994)
zvyšovanie kvalifikácie cestou kurzov a seminárov
  (from: 06/09/1994)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 12/22/1959 until: 04/03/1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 12/22/1959 until: 04/03/1993)
obchodná činnosť, do ktorej patrí nákup a predaj nového tovaru
  (from: 12/22/1959 until: 04/03/1993)
poskytovanie prác a sdlužieb pre členov, občanov a organizácie a to nepravidelná doprava, mechanizované poľnohospodárske práce, poskytovanie prác ťažkých mechanizmov a stavebných prác
  (from: 12/22/1959 until: 04/03/1993)
vyhotovovanie jedál a predaj jedál pre členov a iné osoby v rámci závodnej kuchyne PD
  (from: 12/22/1959 until: 04/03/1993)
poskytovanie konských záprahov pre členov, občanov
  (from: 12/22/1959 until: 04/03/1993)
poskytovanie rehabilitačných služieb pre členov a občanov
  (from: 12/22/1959 until: 04/03/1993)
prevádzanie čistiacich prác na stavbách
  (from: 12/22/1959 until: 04/03/1993)
v rámci inej hospodárskej činnosti vyrába ističe pre SEZ Krompachy
  (from: 12/22/1959 until: 04/03/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/02/2004)
Managing board
  (from: 06/05/2000 until: 04/01/2004)
Managing board
  (from: 04/04/1993 until: 06/04/2000)
Managing board
  (from: 12/22/1959 until: 04/03/1993)
Mária Vantrobová - člen predstavenstva
46
Danišovce 053 22
From: 04/09/2011
  (from: 02/14/2012)
Ján Bednár - člen
81
Danišovce 053 22
From: 03/07/2015
  (from: 05/01/2015)
Ing. Mária Novysedláková - Chairman of the Board of Directors
52
Danišovce 053 22
From: 09/11/2021
  (from: 10/16/2021)
Miroslav Čuj - Vice-chairman of the Board of Directors
99
Odorín 053 22
From: 09/11/2021
  (from: 10/16/2021)
Eva Džačarová - Member of the Board of Directors
39
Lieskovany 053 21
From: 09/11/2021
  (from: 10/16/2021)
Mária Ďuricová - Member of the Board of Directors
283
Poráč 053 23
From: 09/11/2021
  (from: 10/16/2021)
Emília Hlošková - Member of the Board of Directors
Dubová 2021/6
Spišská Nová Ves 052 01
From: 09/11/2021
  (from: 10/16/2021)
Róbert Janečko - Member of the Board of Directors
65
Danišovce 053 22
From: 09/11/2021
  (from: 10/16/2021)
Helena Kapalková - Member of the Board of Directors
10
Odorín 053 22
From: 09/11/2021
  (from: 10/16/2021)
Milan Majko - Member of the Board of Directors
66
Danišovce 053 22
From: 09/11/2021
  (from: 10/16/2021)
Miroslav Pagáč - Member of the Board of Directors
156
Odorín 053 22
From: 09/11/2021
  (from: 10/16/2021)
Anna Zadrošová - Member of the Board of Directors
250
Odorín 053 22
From: 09/11/2021
  (from: 10/16/2021)
Peter Živčák - Member of the Board of Directors
166
Odorín 053 22
From: 09/11/2021
  (from: 10/16/2021)
Anton Baluch - člen
102
Odorín
  (from: 04/04/1993 until: 09/30/1997)
Anton Baluch - člen
102
Odorín
  (from: 10/01/1997 until: 06/04/2000)
Miroslav Čuj - člen
99
Odorín
  (from: 06/05/2000 until: 03/30/2005)
Miroslav Čuj - člen
99
Odorín
Until: 02/25/2005
  (from: 03/31/2005 until: 03/30/2005)
Jozef Džubák - člen
71
Odorín
  (from: 04/04/1993 until: 09/30/1997)
Jozef Džubák - člen
71
Odorín
  (from: 10/01/1997 until: 06/04/2000)
Anton Fabian - člen
41
Odorín
  (from: 05/31/1995 until: 09/30/1997)
Anton Fabian - člen
41
Odorín
  (from: 10/01/1997 until: 06/04/2000)
Michal Fabian - člen
177
Odorín
  (from: 04/04/1993 until: 05/30/1995)
Vladimír Fabian - člen
199
Odorín
Until: 03/07/2003
  (from: 06/05/2000 until: 08/13/2003)
Pavol Fabian - člen
177
Odorín 053 22
From: 02/25/2005
  (from: 03/31/2005 until: 03/29/2010)
Pavol Fabian - člen
177
Odorín 053 22
From: 02/25/2005 Until: 03/06/2010
  (from: 03/30/2010 until: 03/29/2010)
František Franko - člen
31
Lieskovany 053 21
From: 02/25/2005
  (from: 03/31/2005 until: 03/29/2010)
František Franko - člen
31
Lieskovany 053 21
From: 02/25/2005 Until: 03/06/2010
  (from: 03/30/2010 until: 03/29/2010)
Marta Friedmanská - člen
19
Danišovce
  (from: 06/05/2000 until: 03/30/2005)
Marta Friedmanská - člen
19
Danišovce
Until: 02/25/2005
  (from: 03/31/2005 until: 03/30/2005)
Ján Hanuščin - člen
167
Poráč
  (from: 04/04/1993 until: 09/30/1997)
Ján Hanuščin - člen
167
Poráč
  (from: 10/01/1997 until: 06/04/2000)
Peter Harabín - člen
Hutnícka 5/19
Spišská Nová Ves
  (from: 05/31/1995 until: 09/30/1997)
Katarína Jackaninová - člen predstavenstva
14
Lieskovany 053 21
From: 03/06/2010
  (from: 03/30/2010 until: 04/30/2015)
Ján Jančík - člen
71
Lieskovany
  (from: 05/31/1995 until: 09/30/1997)
Ján Jančík - člen
71
Lieskovany
  (from: 10/01/1997 until: 06/04/2000)
Marta Jančíková - člen
22
Odorín
  (from: 06/05/2000 until: 08/25/2020)
Marta Jančíková - člen
22
Odorín
Until: 04/14/2020
  (from: 08/26/2020 until: 08/25/2020)
Štefan Janečko - člen
65
Danišovce
  (from: 04/04/1993 until: 05/30/1995)
Ladislav K o ň a k - podpredseda
  (from: 12/22/1959 until: 04/03/1993)
Mária Kacvinská - člen
95
Danišovce
  (from: 04/04/1993 until: 05/30/1995)
Ing. Jozef Kacvinský - podpredseda
Gaštanová 5/21
Spišská Nová Ves
  (from: 04/04/1993 until: 09/30/1997)
Ing. Jozef Kacvinský - podpredseda
Gaštanová 5/21
Spišská Nová Ves
  (from: 10/01/1997 until: 03/30/2005)
Ing. Jozef Kacvinský - podpredseda
Gaštanová 5/21
Spišská Nová Ves
Until: 02/25/2005
  (from: 03/31/2005 until: 03/30/2005)
Katarína Kamenická - člen
101
Danišovce
  (from: 04/04/1993 until: 09/30/1997)
Katarína Kamenická - člen
101
Danišovce
  (from: 10/01/1997 until: 06/04/2000)
Ján Kapusta - člen
150
Odorín
  (from: 05/31/1995 until: 09/30/1997)
Ján Kapusta - člen
150
Odorín
  (from: 10/01/1997 until: 06/04/2000)
Michal Kinik - člen
92
Poráč
Until: 07/17/2003
  (from: 06/05/2000 until: 08/13/2003)
Ladislav Koňak - predseda
229
Teplička
  (from: 04/04/1993 until: 09/30/1997)
Ladislav Koňak - predseda
229
Teplička
  (from: 10/01/1997 until: 03/29/2010)
Ladislav Koňak - predseda
229
Teplička
Until: 03/06/2010
  (from: 03/30/2010 until: 03/29/2010)
Ing. Vincent Koperdák - člen
Kollárova 2
Spišská Nová Ves
  (from: 05/31/1995 until: 09/30/1997)
Ing. Vincent Koperdák - člen
Kollárova 2
Spišská Nová Ves
  (from: 10/01/1997 until: 06/04/2000)
Ing. Vincent Koperdák - člen
Kollárova 2556/2
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/25/2005
  (from: 03/31/2005 until: 04/30/2015)
Ing. Vincent Koperdák - člen
Kollárova 2556/2
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/25/2005 Until: 03/07/2015
  (from: 05/01/2015 until: 04/30/2015)
Helena Kozáková - člen
33
Lieskovany
  (from: 04/04/1993 until: 09/30/1997)
Helena Kozáková - člen
33
Lieskovany
  (from: 10/01/1997 until: 06/04/2000)
Elena Kozáková - člen predstavenstva
51
Lieskovany 053 21
From: 03/06/2010
  (from: 03/30/2010 until: 03/10/2020)
Elena Kozáková - člen predstavenstva
51
Lieskovany 053 21
From: 03/06/2010 Until: 11/14/2019
  (from: 03/11/2020 until: 03/10/2020)
Helena Kozáková - člen
33
Lieskovany
  (from: 06/05/2000 until: 03/30/2005)
Helena Kozáková - člen
33
Lieskovany
Until: 02/25/2005
  (from: 03/31/2005 until: 03/30/2005)
Ing. Miroslav Kubina - člen
250
Odorín
  (from: 04/04/1993 until: 09/30/1997)
Ján Liška - člen
58
Danišovce
  (from: 04/04/1993 until: 05/30/1995)
Ing. Agnesa Midlíková - člen
86
Odorín
  (from: 06/05/2000 until: 03/30/2005)
Ing. Agnesa Midlíková - člen
86
Odorín
Until: 02/25/2005
  (from: 03/31/2005 until: 03/30/2005)
Ing. Agnesa Midlíková - podpredseda
86
Odorín 053 22
From: 02/25/2005
  (from: 03/31/2005 until: 03/29/2010)
Ing. Agnesa Midlíková - podpredseda
86
Odorín 053 22
From: 02/25/2005 Until: 03/06/2010
  (from: 03/30/2010 until: 03/29/2010)
Ondrej Novysedlák - člen
30
Danišovce
  (from: 04/04/1993 until: 09/30/1997)
Ondrej Novysedlák - člen
30
Danišovce
  (from: 10/01/1997 until: 06/04/2000)
Ondrej Novysedlák - člen predstavenstva
30
Danišovce 053 22
From: 03/06/2010
  (from: 03/30/2010 until: 02/13/2012)
Ondrej Novysedlák - člen predstavenstva
30
Danišovce 053 22
From: 03/06/2010 Until: 04/09/2011
  (from: 02/14/2012 until: 02/13/2012)
Ján Puškár - člen
222
Odorín
  (from: 04/04/1993 until: 05/30/1995)
Ján Sivačko - člen
62
Poráč
  (from: 04/04/1993 until: 09/30/1997)
Ján Sivačko - člen
62
Poráč
  (from: 10/01/1997 until: 06/04/2000)
Emil Sova - člen
9
Danišovce
  (from: 04/04/1993 until: 05/30/1995)
František Sova - člen
155
Odorín
  (from: 04/04/1993 until: 09/30/1997)
František Sova - člen
155
Odorín
  (from: 10/01/1997 until: 06/04/2000)
Anton Staňa
97
Odorín
  (from: 05/31/1995 until: 09/30/1997)
Anton Staňa
97
Odorín
  (from: 10/01/1997 until: 06/04/2000)
Ján Š o f r a n k o - predseda
  (from: 12/22/1959 until: 04/03/1993)
Ján Širilla - člen
147
Poráč
From: 07/17/2003
  (from: 08/14/2003 until: 03/30/2005)
Ján Širilla - člen
147
Poráč
From: 07/17/2003 Until: 02/25/2005
  (from: 03/31/2005 until: 03/30/2005)
Ján Šofranko - člen
SNP 24
Markušovce
  (from: 04/04/1993 until: 05/30/1995)
Mária Vantrobová - člen
46
Danišovce 053 22
From: 02/25/2005
  (from: 03/31/2005 until: 03/29/2010)
Mária Vantrobová - člen
46
Danišovce 053 22
From: 02/25/2005 Until: 03/06/2010
  (from: 03/30/2010 until: 03/29/2010)
Štefan Vrabeľ - člen
138
Poráč
  (from: 05/31/1995 until: 09/30/1997)
Štefan Vrabeľ - člen
138
Poráč
  (from: 10/01/1997 until: 06/04/2000)
František Živčák - člen
122
Odorín
  (from: 05/31/1995 until: 09/30/1997)
Mikuláš Živčák - člen
46
Odorín
  (from: 04/04/1993 until: 05/30/1995)
František Živčák - člen
122
Odorín
  (from: 10/01/1997 until: 03/30/2005)
František Živčák - člen
122
Odorín
Until: 02/25/2005
  (from: 03/31/2005 until: 03/30/2005)
Ing. Miroslav Kubina - člen
250
Odorín
Until: 09/11/2021
  (from: 10/16/2021 until: 10/15/2021)
Peter Harabín - člen
Hutnícka 5/19
Spišská Nová Ves
Until: 09/11/2021
  (from: 10/16/2021 until: 10/15/2021)
Ján Dulák - člen
125
Odorín
Until: 09/11/2021
  (from: 10/16/2021 until: 10/15/2021)
Miroslav Pagač - člen
156
Odorín
From: 03/07/2003 Until: 09/11/2021
  (from: 10/16/2021 until: 10/15/2021)
Ing. Anna Ďuršová - člen
E.M. Šoltésovej 2763/3
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/25/2005 Until: 09/11/2021
  (from: 10/16/2021 until: 10/15/2021)
Dana Kuchárová - člen
101
Poráč 053 23
From: 02/25/2005 Until: 09/11/2021
  (from: 10/16/2021 until: 10/15/2021)
Ing. Agnesa Midlíková - predseda predstavenstva
86
Odorín 053 22
From: 03/06/2010 Until: 09/11/2021
  (from: 10/16/2021 until: 10/15/2021)
Ing. Jozef Kacvinský - podpredseda predstavenstva
95
Danišovce 053 22
From: 03/06/2010 Until: 09/11/2021
  (from: 10/16/2021 until: 10/15/2021)
Katarína Jackaninová - člen predstavenstva
14
Lieskovany 053 21
From: 03/06/2010 Until: 09/11/2021
  (from: 10/16/2021 until: 10/15/2021)
Michal Hodnický - člen predstavenstva
30
Lieskovany 053 21
From: 11/14/2019 Until: 09/11/2021
  (from: 10/16/2021 until: 10/15/2021)
Mária Karchňaková - člen predstavenstva
111
Odorín 053 22
From: 04/14/2020 Until: 09/11/2021
  (from: 10/16/2021 until: 10/15/2021)
Ing. Agnesa Midlíková - predseda predstavenstva
86
Odorín 053 22
From: 03/06/2010
  (from: 03/30/2010 until: 10/15/2021)
Ing. Jozef Kacvinský - podpredseda predstavenstva
95
Danišovce 053 22
From: 03/06/2010
  (from: 03/30/2010 until: 10/15/2021)
Ing. Miroslav Kubina - člen
250
Odorín
  (from: 10/01/1997 until: 10/15/2021)
Peter Harabín - člen
Hutnícka 5/19
Spišská Nová Ves
  (from: 10/01/1997 until: 10/15/2021)
Ján Dulák - člen
125
Odorín
  (from: 06/05/2000 until: 10/15/2021)
Ing. Anna Ďuršová - člen
E.M. Šoltésovej 2763/3
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/25/2005
  (from: 03/31/2005 until: 10/15/2021)
Dana Kuchárová - člen
101
Poráč 053 23
From: 02/25/2005
  (from: 03/31/2005 until: 10/15/2021)
Katarína Jackaninová - člen predstavenstva
14
Lieskovany 053 21
From: 03/06/2010
  (from: 05/01/2015 until: 10/15/2021)
Miroslav Pagač - člen
156
Odorín
From: 03/07/2003
  (from: 08/14/2003 until: 10/15/2021)
Michal Hodnický - člen predstavenstva
30
Lieskovany 053 21
From: 11/14/2019
  (from: 03/11/2020 until: 10/15/2021)
Mária Karchňaková - člen predstavenstva
111
Odorín 053 22
From: 04/14/2020
  (from: 08/26/2020 until: 10/15/2021)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak sa pre právny úkon predstavenstva vyžaduje písomná forma, podpisuje predseda a člen predstavenstva a v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden člen predstavenstva.
  (from: 04/02/2004)
Družstvo zastupuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Písomnosti o právnych úkonoch podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden člen predstavenstva.
  (from: 06/05/2000 until: 04/01/2004)
Družstvo zastupuje navonok predseda alebo v jeho neprítomnosti podpredseda. Písomnosti o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 04/04/1993 until: 06/04/2000)
Písomnosti o právnych úkonoch, ktorými družstvo nadobúda práva alebo preberá záväzky podpisuje predseda. Predsedu v jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda.
  (from: 12/22/1959 until: 04/03/1993)
Supervisory board: 
Jaroslav Macala
249
Odorín 053 22
From: 03/06/2010
  (from: 03/30/2010)
Ing. František Kapusta
73
Jamník 053 22
From: 03/06/2010
  (from: 03/30/2010)
Mária Janečková
60
Danišovce 053 22
From: 09/11/2021
  (from: 10/16/2021)
Ing. Anna Kubinová
250
Odorín 053 22
From: 09/11/2021
  (from: 10/16/2021)
Róbert Puškár
103
Odorín 053 22
From: 09/11/2021
  (from: 10/16/2021)
Anna Bukšárová
Poľná 445/4
Markušovce 053 21
From: 02/25/2005
  (from: 03/31/2005 until: 03/29/2010)
Anna Bukšárová
Poľná 445/4
Markušovce 053 21
From: 02/25/2005 Until: 03/06/2010
  (from: 03/30/2010 until: 03/29/2010)
Helena Kapalková
10
Odorín 053 22
From: 02/25/2005
  (from: 03/31/2005 until: 04/30/2015)
Helena Kapalková
10
Odorín 053 22
From: 02/25/2005 Until: 03/07/2015
  (from: 05/01/2015 until: 04/30/2015)
JUDr. Jozef Karchňák
Tr. 1.mája 2467/63/A
Spišská Nová Ves 052 01
From: 03/06/2010
  (from: 03/30/2010 until: 04/21/2011)
JUDr. Jozef Karchňák
Tr. 1.mája 2467/63/A
Spišská Nová Ves 052 01
From: 03/06/2010 Until: 11/11/2010
  (from: 04/22/2011 until: 04/21/2011)
Mária Karchňáková
111
Odorín 053 22
From: 03/05/2011
  (from: 04/22/2011 until: 04/30/2015)
Mária Karchňáková
111
Odorín 053 22
From: 03/05/2011 Until: 03/07/2015
  (from: 05/01/2015 until: 04/30/2015)
Ján Komár
69
Danišovce 053 22
From: 02/25/2005
  (from: 03/31/2005 until: 03/29/2010)
Ján Komár
69
Danišovce 053 22
From: 02/25/2005 Until: 03/06/2010
  (from: 03/30/2010 until: 03/29/2010)
Ondrej Novysedlák
30
Danišovce 053 22
From: 02/25/2005
  (from: 03/31/2005 until: 03/29/2010)
Ondrej Novysedlák
30
Danišovce 053 22
From: 02/25/2005 Until: 03/06/2010
  (from: 03/30/2010 until: 03/29/2010)
Peter Živčák
166
Odorín 053 22
From: 02/25/2005 Until: 09/11/2021
  (from: 10/16/2021 until: 10/15/2021)
Emília Hlošková
Dubová 2021/6
Spišská Nová Ves 052 01
From: 03/07/2015 Until: 09/11/2021
  (from: 10/16/2021 until: 10/15/2021)
Ján Ďurica
99
Spišský Hrušov 053 63
From: 03/07/2015 Until: 09/11/2021
  (from: 10/16/2021 until: 10/15/2021)
Peter Živčák
166
Odorín 053 22
From: 02/25/2005
  (from: 03/31/2005 until: 10/15/2021)
Emília Hlošková
Dubová 2021/6
Spišská Nová Ves 052 01
From: 03/07/2015
  (from: 05/01/2015 until: 10/15/2021)
Ján Ďurica
99
Spišský Hrušov 053 63
From: 03/07/2015
  (from: 05/01/2015 until: 10/15/2021)
Registered capital: 
417 448,53 EUR
  (from: 03/30/2010)
13 664 000 Sk
  (from: 06/05/2000 until: 03/29/2010)
12 400 000 Sk
  (from: 04/04/1993 until: 06/04/2000)
Basic member contribution: 
1 062,21 EUR
  (from: 06/07/2011)
40 000 Sk
  (from: 04/04/1993 until: 06/04/2000)
32 000 Sk
  (from: 06/05/2000 until: 03/29/2010)
162,21 EUR
  (from: 03/30/2010 until: 06/06/2011)
Other legal facts: 
Poľnohospodárske družstvo sa riadi vlastnými stanovami schválenými na členskej schôdzi dňa 27.02.1991 na zsáklade zák.č.162/90 Zb.
  (from: 12/22/1959)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného valným zhromaždením dňa 15.11.1992 a zmenených stanov schválených členskou schôdzou 14.12. 1992 v súlade so zák.č. 42/92 Zb. a § 765 zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 04/04/1993)
Zmeny stanov družstva schválené členskou schôdzou dňa 23.2.1993 a dňa 26.2.1994.
  (from: 06/09/1994)
Zápisnica z členskej schôdze družstva konanej dňa 23.2.1995.
  (from: 05/31/1995)
Zmeny stanov družstva schválené členskou schôdzou dňa 3.3.1998.
  (from: 08/06/1998)
Zmeny stanov družstva schválené členskou schôdzou dňa 25.2.2000.
  (from: 06/05/2000)
Zmena stanov zo dňa 7.3.2003.
  (from: 08/14/2003)
Zmena stanov schválená výročnou členskou schôdzou dňa 7.3.2003.
  (from: 04/02/2004)
Date of updating data in databases:  12/07/2022
Date of extract :  12/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person