Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  57364/B

Business name: 
Tria projekt s. r. o.
  (from: 03/18/2014)
Registered seat: 
Štefana Králika 16
Bratislava 841 08
  (from: 03/18/2014)
Identification number (IČO): 
44 615 256
  (from: 03/14/2009)
Date of entry: 
03/14/2009
  (from: 03/14/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/14/2009)
Objects of the company: 
stavebné konštrukcie v rozsahu projektovania inžinierskych stavieb - vodohospodárske stavby
  (from: 03/14/2009)
inžinierska činnosť - poskytovanie súvisiacich technických služieb
  (from: 03/14/2009)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 03/14/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 03/18/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 03/18/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 03/18/2014)
maloobchod a veľkoobchod s elektrickými a elektronickými zariadeniami s počítačmi, periférnymi jednotkami, s telekomunikačnými prístrojmi, s audio-video prístrojmi, s elektronickými a elektrickými spotrebičmi pre domácnosť, s osvetľovacími zariadeniami, s elektroinštalačným materiálom
  (from: 03/18/2014)
maloobchod a veľkoobchod s papierenskými výrobkami, knihami, tlačovinami, školskými a kancelárskymi potrebami s tlačou, časopismi, novinami, s knihami, so zvukovými a audiovizuálnymi záznamami, s nenahranými nosičmi záznamov, s kancelárskymi potrebami, so školskými potrebami, s tapetami, so špeciálnym papierom, s papierovými hygienickými výrobkami
  (from: 03/18/2014)
počítačové služby
  (from: 03/18/2014)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť
  (from: 03/18/2014)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 03/18/2014)
vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb podľa § 5 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov: - vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií, - vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, - spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacíh podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, - vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie, - zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, - vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie
  (from: 03/18/2014)
Partners: 
Ing. Karol Komora
Štefana Králika 16
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08
Slovak Republic
  (from: 07/29/2022)
Matúš Komora
Štefana Králika 16
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08
Slovak Republic
  (from: 07/29/2022)
Magdaléna Komorová
Štefana Králika 16
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08
Slovak Republic
  (from: 07/29/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Karol Komora
Amount of investment: 3 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 000 EUR
  (from: 07/29/2022)
Matúš Komora
Amount of investment: 1 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 000 EUR
  (from: 07/29/2022)
Magdaléna Komorová
Amount of investment: 1 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 000 EUR
  (from: 07/29/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/14/2009)
Ing. Karol Komora
Štefana Králika 16
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08
From: 02/07/2014
  (from: 03/18/2014)
Matúš Komora
Štefana Králika 16
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08
From: 02/07/2014
  (from: 03/18/2014)
Magdaléna Komorová
Štefana Králika 16
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08
From: 02/07/2014
  (from: 03/18/2014)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať konatelia samostatne a bez obmedzenia. Konateľ koná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno a svoj podpis.
  (from: 03/14/2009)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 03/14/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 23.1.2009 a dodatkom k č. 1 zakladateľskej listine zo dňa 13.3.2009 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/14/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.02.2014. Zmena obchodného mena z pôvodného Antalová, s. r. o. na nové Tria projekt s. r. o.
  (from: 03/18/2014)
Date of updating data in databases:  03/23/2023
Date of extract :  03/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person