Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  206/N

Business name: 
ECODUC, a.s.
  (from: 03/11/2002)
BIO TRADING, a.s.
  (from: 09/02/1996 until: 03/10/2002)
Registered seat: 
kpt.Nálepku 3
Levice 934 01
  (from: 08/13/2004)
Dopravná 14
Levice 934 01
  (from: 09/17/2003 until: 08/12/2004)
Vojenská 84
Levice 934 01
  (from: 03/11/2002 until: 09/16/2003)
Júrska cesta 7
Levice 934 01
  (from: 09/02/1996 until: 03/10/2002)
Identification number (IČO): 
34 145 982
  (from: 09/02/1996)
Date of entry: 
09/02/1996
  (from: 09/02/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/02/1996)
Objects of the company: 
poľnohospodárska a lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov, za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 09/02/1996)
výroba ovocných a zeleninových nápojov
  (from: 09/02/1996)
spracovanie ovocia a zeleniny
  (from: 09/02/1996)
výroba hroznového vína
  (from: 09/02/1996)
úprava a spriadanie bavlnárskych vlákien
  (from: 09/02/1996)
tkanie a končená úprava textílií
  (from: 09/02/1996)
výroba konfekčného textilného tovaru
  (from: 09/02/1996)
baliace činnosti
  (from: 09/02/1996)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 09/02/1996)
demolácia a zemné práce
  (from: 09/02/1996)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej ohlasovanej živnosti
  (from: 09/02/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/02/1996)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 09/02/1996)
operatívny leasing a leasing spojený s financovaním
  (from: 09/02/1996)
výroba a rozvod pitných a úžitkových vôd
  (from: 03/11/2002)
výskum trhu
  (from: 03/11/2002)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 03/11/2002)
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 03/11/2002)
technologické a ekologické poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 03/11/2002)
správa a prevádzka vodovodov, kanalizácii a vodohospodárskych diel
  (from: 03/11/2002)
laboratórne práce
  (from: 03/11/2002)
vykonávanie pozemných vodohospodárskych a priemyselných stavieb
  (from: 03/11/2002)
čistenie odpadových vôd
  (from: 09/17/2003)
výroba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu elektrické rozvádzače do 1000 A
  (from: 09/17/2003)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu objekty s nebezpečenstvom výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V bleskozvody
  (from: 09/17/2003)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 09/17/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadom okrem zvlášť nebezpečného odpadu
  (from: 10/20/2004)
čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadov
  (from: 03/11/2002 until: 09/16/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/09/2004)
Managing board
  (from: 09/02/1996 until: 08/08/2004)
Ing. Štefan Kováč - predseda
Vojenská 2550/84
Levice 934 01
From: 11/05/2001
  (from: 12/30/2005)
Marta Goldschmidová - člen
Zd. Nejedlého 67
Levice 934 01
From: 11/28/2005
  (from: 06/05/2009)
Marta Goldschmidová - podpredseda
Zd. Nejedlého 67
Levice 934 05
From: 12/12/2007
  (from: 12/28/2007)
Ing. Daniel Bahna - podpredseda
ul. M.R. Štefánika č.25
Levice
  (from: 09/02/1996 until: 03/10/2002)
Jozef Éder - člen
Poľná 1913/1
Levice
From: 08/19/2003
  (from: 08/09/2004 until: 12/29/2005)
Jozef Éder - člen
Poľná 1913/1
Levice
From: 08/19/2003 Until: 11/28/2005
  (from: 12/30/2005 until: 12/29/2005)
Jozef Éder - podpredseda
Poľná 1913/1
Levice 934 01
From: 11/28/2005
  (from: 12/30/2005 until: 12/27/2007)
Marta Goldschmidová - člen
Zd. Nejedlého 67
Levice 934 01
From: 11/28/2005
  (from: 12/30/2005 until: 06/04/2009)
Tibor Hornyák - podpredseda, od: 05.11.2001
Pradiarska 5
Levice
  (from: 03/11/2002 until: 12/29/2005)
Tibor Hornyák - podpredseda, od: 05.11.2001
Pradiarska 5
Levice
Until: 11/28/2005
  (from: 12/30/2005 until: 12/29/2005)
Ing. Vladimír Klein - predseda
Tekovská ul. č.8
Levice
  (from: 09/02/1996 until: 03/10/2002)
Ing. Štefan Kováč - predseda, od: 05.11.2001
Saratovská 69/5
Levice
  (from: 03/11/2002 until: 08/08/2004)
Ing. Štefan Kováč - predseda
Vojenská 2550/84
Levice
From: 11/05/2001
  (from: 08/09/2004 until: 12/29/2005)
Tibor Obert - člen, od: 05.11.2001
Saratovská 31/42
Levice
  (from: 03/11/2002 until: 08/08/2004)
Ing. Renáta Valentíniová - člen
Vinohradnícka č.32
Levice
  (from: 09/02/1996 until: 03/10/2002)
Jozef Éder - podpredseda
residence in the Slovak Republic :
Poľná 1913/1
Levice 934 01
From: 11/28/2005 Until: 09/24/2007
  (from: 12/28/2007 until: 12/27/2007)
Acting in the name of the company: 
Oprávnený konať v mene spoločnosti je predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 12/30/2005)
Menom spoločnosti konajú a podpisujú predseda samostatne, alebo podpredseda predstavenstva len spolu s predsedom.
  (from: 08/09/2004 until: 12/29/2005)
Menom spoločnosti konajú a podpisujú predseda alebo podpredseda predstavenstva, každý samostatne.
  (from: 09/02/1996 until: 08/08/2004)
Capital: 
70 350 EUR Paid up: 70 350 EUR
  (from: 06/05/2009)
2 100 000 Sk Paid up: 2 100 000 Sk
  (from: 09/17/2003 until: 06/04/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 09/02/1996 until: 09/16/2003)
Shares: 
Number of shares: 210
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 335 EUR
  (from: 06/05/2009)
Number of shares: 210
Druh: na meno v listinnej podobe
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/17/2003 until: 06/04/2009)
Number of shares: 1000
Druh: na meno v listinnej podobe
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/11/2002 until: 09/16/2003)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/02/1996 until: 03/10/2002)
Stockholder: 
Ing. Štefan Kováč
Vojenská 2550/84
Levice 934 01
  (from: 09/28/2022)
Ing. Štefan Kováč
Vojenská 2550/84
Levice 934 01
  (from: 09/17/2003 until: 09/27/2022)
Supervisory board: 
JUDr. Peter Polák
M.R. Štefánika 3
Levice 934 01
From: 06/20/2008
  (from: 09/05/2008)
Zuzana Kováčová
Vojenská 2550/84
Levice 934 01
From: 06/20/2008
  (from: 09/05/2008)
Ing. Jozef Ďuriš
kpt. Nálepku 45
Levice 934 01
From: 06/20/2008
  (from: 09/05/2008)
Ing. Alžbeta Kleinová - člen
Tekovská ul. č.8
Levice
  (from: 09/02/1996 until: 03/10/2002)
Ing. Ernest Kovács - predseda
ul. Osloboditeľov č.39
Tekovské Lužany
  (from: 09/02/1996 until: 03/10/2002)
Ing. Jaroslav Zvodár - člen
ul. Zd. Nejedlého č.25
Levice
  (from: 09/02/1996 until: 03/10/2002)
JUDr. Peter Polák - predseda, od: 05.11.2001
M. R. Štefánika 3
Levice
Until: 06/19/2008
  (from: 09/05/2008 until: 09/04/2008)
Zuzana Kováčová - člen, od: 05.11.2001
Saratovská 69/5
Levice
Until: 06/19/2008
  (from: 09/05/2008 until: 09/04/2008)
Ing. Jozef Ďuriš - člen, od: 05.11.2001
kpt. Nálepku 45
Levice
Until: 06/19/2008
  (from: 09/05/2008 until: 09/04/2008)
JUDr. Peter Polák - predseda, od: 05.11.2001
M. R. Štefánika 3
Levice
  (from: 03/11/2002 until: 09/04/2008)
Zuzana Kováčová - člen, od: 05.11.2001
Saratovská 69/5
Levice
  (from: 03/11/2002 until: 09/04/2008)
Ing. Jozef Ďuriš - člen, od: 05.11.2001
kpt. Nálepku 45
Levice
  (from: 03/11/2002 until: 09/04/2008)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií podľa ust. § 172 a súv. ust. Obchodného zákonníka (zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.2.1996, rozhodnutie zaklateľov založiť spoločnosť bez výzvy na upisovanie akcií bolo overené vo forme notárskej zápisnice N 48/96 Nz 50/96 zo dňa 20.2.1996. Stary spis: Sa 591
  (from: 09/02/1996)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 05.11.2001. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z BIO TRADING, a.s. na ECODUC, a.s., sídlo spoločnosti bolo zmenené z Levice, Júrska cesta 7 na Levice, Vojenská 84.
  (from: 03/11/2002)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 11.11.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z.. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Levice, Vojenská 84 na Levice, Dopravná 14.
  (from: 09/17/2003)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 19.08.2003.
  (from: 08/09/2004)
Date of updating data in databases:  02/07/2023
Date of extract :  02/08/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person