Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  138/P

Business name: 
VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok v konkurze
  (from: 03/01/2019)
VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok
  (from: 02/25/1999 until: 02/28/2019)
VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoloč- nosť Kežmarok
  (from: 03/28/1993 until: 02/24/1999)
Registered seat: 
Slavkovská cesta 57
Kežmarok 060 01
  (from: 08/12/1999)
Kežmarok
  (from: 03/28/1993 until: 08/11/1999)
Identification number (IČO): 
31 672 019
  (from: 03/28/1993)
Date of entry: 
01/01/1993
  (from: 03/28/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/28/1993)
Objects of the company: 
výroba konzumných vajec
  (from: 03/28/1993)
výroba hydinového kompostu
  (from: 03/28/1993)
výroba hydinového mäsa
  (from: 03/28/1993)
odchov kuričiek
  (from: 03/28/1993)
výroba cestovín
  (from: 03/28/1993)
pestovanie kvetov a zeleniny
  (from: 03/28/1993)
ambulantný predaj vlastných výrobkov
  (from: 03/28/1993)
obchodná činnosť so základnými poľnohospodárskymi produktami
  (from: 03/28/1993)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/14/2004)
služby súvisiace s rastlinnou výrobou
  (from: 07/14/2004)
služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb
  (from: 07/14/2004)
výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
  (from: 07/14/2004)
reklamné činnosti
  (from: 07/14/2004)
upratovacie práce
  (from: 07/14/2004)
prenájom automobilov
  (from: 07/14/2004)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 07/14/2004)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
  (from: 07/14/2004)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 07/14/2004)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/14/2004)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/14/2004)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 07/14/2004)
príprava a predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 07/14/2004)
vnútroštátna nepravidelná neverejná osobná doprava osobnými autami
  (from: 07/14/2004)
vnútroštátna cestná nákladná doprava nákladnými autami do 3,5 t celkovej hmotnosti vrátane prípojného vozidla
  (from: 07/14/2004)
marketingové služby
  (from: 07/14/2004)
poradenská činnosť v oblasti obchodu, v oblasti poľnohospodástva
  (from: 07/14/2004)
účtovné poradenstvo
  (from: 07/14/2004)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 06/09/2007)
technicko - organizačné zabezpečenie školení, seminárov a kurzov
  (from: 07/14/2004 until: 06/08/2007)
dočasné uloženie písomností nearchívnej povahy
  (from: 07/14/2004 until: 06/08/2007)
vykonávanie odbornej prípravy na úseku požiarnej ochrany
  (from: 07/14/2004 until: 06/08/2007)
technik požiarnej ochrany
  (from: 07/14/2004 until: 06/08/2007)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (from: 07/14/2004 until: 06/08/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s iným, ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/14/2004 until: 06/08/2007)
demolácia, búracie práce a prípravné práce pre stavbu
  (from: 07/14/2004 until: 06/08/2007)
spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
  (from: 07/14/2004 until: 06/08/2007)
výroba hotového krmiva pre zvieratá
  (from: 07/14/2004 until: 06/08/2007)
výroba droždia
  (from: 07/14/2004 until: 06/08/2007)
vydavateľská činnosť
  (from: 07/14/2004 until: 06/08/2007)
fotografické služby
  (from: 07/14/2004 until: 06/08/2007)
baliace služby
  (from: 07/14/2004 until: 06/08/2007)
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
  (from: 07/14/2004 until: 06/08/2007)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/14/2004 until: 06/08/2007)
finančný leasing
  (from: 07/14/2004 until: 06/08/2007)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (from: 07/14/2004 until: 06/08/2007)
prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, prenájom pozemkov pre obytné prívesy
  (from: 07/14/2004 until: 06/08/2007)
závodné stravovanie - predaj jedál cudzím stravníkom
  (from: 10/26/1994 until: 06/08/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/08/2001)
Managing board
  (from: 02/25/1999 until: 11/07/2001)
Managing board
  (from: 03/28/1993 until: 02/24/1999)
Ing. Vladislav Kozaňák - predseda predstavenstva
Žilinská 16
Bratislava 811 05
From: 07/05/2013
  (from: 08/21/2013)
Marek Pavlovkin - člen predstavenstva
Železničná 844/17
Veľký Krtíš 990 01
From: 07/05/2013
  (from: 08/21/2013)
h. Doc. Ing. Ján Blcháč , PhD. - podpredseda
Borbisova 654/37
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 11/22/2006
  (from: 12/08/2006 until: 01/18/2007)
h. Doc. Ing. Ján Blcháč , PhD. - podpredseda
Borbisova 654/37
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 11/22/2006 Until: 12/12/2006
  (from: 01/19/2007 until: 01/18/2007)
Ing. Michal Brincko - člen
Družstevná 858/49
Spišská Belá
  (from: 02/25/1999 until: 11/07/2001)
Ing. Jozef Čurlej - člen
Zupkova 3
Košice
From: 06/27/2003
  (from: 09/05/2003 until: 10/05/2004)
Ing. Jozef Čurlej - člen
Zupkova 3
Košice
From: 06/27/2003 Until: 09/08/2004
  (from: 10/06/2004 until: 10/05/2004)
Ing. Július Daniš - predseda
Družstevná 87
Spišská Belá
  (from: 03/28/1993 until: 07/23/1997)
Ing. Július Daniš - predseda
Družstevná 87
Spišská Belá
  (from: 07/24/1997 until: 02/24/1999)
Ing. Vojtech Fabian - podpredseda
Pribinova 206/3
Bošany 956 18
From: 06/21/2010
  (from: 08/04/2010 until: 10/18/2011)
Ing. Vojtech Fabian - podpredseda
Pribinova 206/3
Bošany 956 18
From: 06/21/2010 Until: 09/21/2011
  (from: 10/19/2011 until: 10/18/2011)
Ing. Marián Gazdík - člen
Ludmanská 5
Košice 040 01
From: 09/08/2004
  (from: 10/06/2004 until: 05/05/2006)
Ing. Marián Gazdík - člen
Ludmanská 5
Košice 040 01
From: 09/08/2004 Until: 03/27/2006
  (from: 05/06/2006 until: 05/05/2006)
Ing. František Gedra - člen
Zochova 31
Kežmarok
  (from: 10/26/1994 until: 07/23/1997)
Ing. František Gedra - člen
Zochova 31
Kežmarok
  (from: 07/24/1997 until: 02/24/1999)
Magdaléna Godlová - člen
Šrobárova 2664/24
Poprad
Until: 06/21/2002
  (from: 11/08/2001 until: 10/27/2002)
Mária Gondová - predseda
168
Stredné Plachtince 991 24
From: 09/21/2011
  (from: 10/19/2011 until: 08/20/2013)
Mária Gondová - predseda
168
Stredné Plachtince 991 24
From: 09/21/2011 Until: 07/05/2013
  (from: 08/21/2013 until: 08/20/2013)
Ing. Ondrej Havíra - člen
Lanškrounská 13
Kežmarok
  (from: 03/28/1993 until: 07/23/1997)
Ing. Ondrej Havíra - člen
Lanškrounská 13
Kežmarok
  (from: 07/24/1997 until: 02/24/1999)
Ing. Ondrej Havíra - podpredseda
Suchá hora 1759/42
Kežmarok
Until: 06/27/2003
  (from: 11/08/2001 until: 09/04/2003)
Ing. Ondrej Havíra - predseda
Lanškrounská 13
Kežmarok
  (from: 02/25/1999 until: 11/07/2001)
Ing. Pavol Hrebeňár
309
Vrbov
  (from: 06/10/1996 until: 07/23/1997)
Ing. Pavol Hrebeňár - člen
309
Vrbov
  (from: 07/24/1997 until: 10/27/1997)
MVDr. Jozef Hudák
Poľná 138
Batizovce
  (from: 10/28/1997 until: 02/24/1999)
Ing. Jaroslav Hudzík - člen
Kvetná 75/60
Spišský Štiavnik 059 14
From: 09/08/2004
  (from: 10/06/2004 until: 05/05/2006)
Ing. Jaroslav Hudzík - člen
Kvetná 75/60
Spišský Štiavnik 059 14
From: 09/08/2004 Until: 03/27/2006
  (from: 05/06/2006 until: 05/05/2006)
Ing. Jaroslav Hudzík - predseda
Kvetná 75/60
Spišský Štiavnik 059 14
From: 03/27/2006
  (from: 05/06/2006 until: 12/07/2006)
Ing. Jaroslav Hudzík - predseda
Kvetná 75/60
Spišský Štiavnik 059 14
From: 03/27/2006 Until: 11/22/2006
  (from: 12/08/2006 until: 12/07/2006)
Ing. Milan Jamnický - predseda
Kuzmányho 1190/35
Košice - Staré Mesto 040 01
From: 07/01/2008
  (from: 07/16/2008 until: 05/14/2010)
Ing. Milan Jamnický - predseda
Kuzmányho 1190/35
Košice - Staré Mesto 040 01
From: 07/01/2008 Until: 04/15/2010
  (from: 05/15/2010 until: 05/14/2010)
Ing. Miroslav Jaška - člen
Budovateľská 29
Poprad
  (from: 03/28/1993 until: 07/23/1997)
Ing. Miroslav Jaška - člen
Budovateľská 29
Poprad
  (from: 07/24/1997 until: 02/24/1999)
Ing. Miroslav Jaška - podpredseda
Uhrovecká 6080/4
Bratislava - Devínska Nová Ves 840 06
From: 12/12/2006
  (from: 01/19/2007 until: 08/03/2010)
Ing. Miroslav Jaška - podpredseda
Uhrovecká 6080/4
Bratislava - Devínska Nová Ves 840 06
From: 12/12/2006 Until: 06/21/2010
  (from: 08/04/2010 until: 08/03/2010)
Ján Kalafut
Zochová 11
Kežmarok
  (from: 10/28/1997 until: 02/24/1999)
Anna Kanátová - člen
92
Stredné Plachtince 991 24
From: 09/21/2011
  (from: 10/19/2011 until: 08/20/2013)
Anna Kanátová - člen
92
Stredné Plachtince 991 24
From: 09/21/2011 Until: 07/05/2013
  (from: 08/21/2013 until: 08/20/2013)
Ing. Jozef Klein , CSc. - člen
Sihoť 1
Kežmarok
  (from: 03/28/1993 until: 06/09/1996)
Anna Kleinová
Sihoť 1536/1
Kežmarok
From: 06/21/2002 Until: 06/27/2003
  (from: 10/28/2002 until: 09/04/2003)
Anna Kleinová - člen
Sihoť 1536/1
Kežmarok
  (from: 02/25/1999 until: 11/07/2001)
Ing. Anna Krempaská - predseda
136
Mlynčeky 059 76
From: 11/22/2006
  (from: 12/08/2006 until: 07/15/2008)
Ing. Anna Krempaská - predseda
136
Mlynčeky 059 76
From: 11/22/2006 Until: 07/01/2008
  (from: 07/16/2008 until: 07/15/2008)
Ing. Vladimír Makovský - člen
357
Slovenská Ves
  (from: 03/28/1993 until: 10/25/1994)
Ing. Pavol Mikušiak - člen
Guothova 1280/3
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 03/27/2006
  (from: 05/06/2006 until: 12/07/2006)
Ing. Pavol Mikušiak - člen
Guothova 1280/3
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 03/27/2006 Until: 11/22/2006
  (from: 12/08/2006 until: 12/07/2006)
Ing. Peter Olšavský - predseda
Chmelinec 1416/16
Púchov 020 01
From: 04/15/2010
  (from: 05/15/2010 until: 08/03/2010)
Ing. Peter Olšavský - predseda
Chmelinec 1416/16
Púchov 020 01
From: 04/15/2010 Until: 06/21/2010
  (from: 08/04/2010 until: 08/03/2010)
Ing. Peter Ontko - predseda
Poštová 13
Košice 040 01
From: 09/08/2004
  (from: 10/06/2004 until: 05/05/2006)
Ing. Peter Ontko - predseda
Poštová 13
Košice 040 01
From: 09/08/2004 Until: 03/27/2006
  (from: 05/06/2006 until: 05/05/2006)
Ing. Vladimír Petra - podpredseda
Dr. Daniela Fischera 4
Kežmarok
From: 08/04/2003
  (from: 09/05/2003 until: 10/05/2004)
Ing. Vladimír Petra - podpredseda
Dr. Daniela Fischera 4
Kežmarok
From: 08/04/2003 Until: 09/08/2004
  (from: 10/06/2004 until: 10/05/2004)
Ing. Eduard Polák - člen
Komenského 1129/21
Kežmarok 060 01
From: 03/27/2006
  (from: 05/06/2006 until: 12/07/2006)
Ing. Eduard Polák - člen
Komenského 1129/21
Kežmarok 060 01
From: 03/27/2006 Until: 11/22/2006
  (from: 12/08/2006 until: 12/07/2006)
Ing. Jozef Polomský - člen
Janka Borodáča 3871/7
Prešov 080 01
From: 09/21/2011
  (from: 10/19/2011 until: 08/20/2013)
Ing. Jozef Polomský - člen
Janka Borodáča 3871/7
Prešov 080 01
From: 09/21/2011 Until: 07/05/2013
  (from: 08/21/2013 until: 08/20/2013)
Ing. Jozef Polomský - predseda
Janka Borodáča 3871/7
Prešov 080 01
From: 06/21/2010
  (from: 08/04/2010 until: 10/18/2011)
Ing. Jozef Polomský - predseda
Janka Borodáča 3871/7
Prešov 080 01
From: 06/21/2010 Until: 09/21/2011
  (from: 10/19/2011 until: 10/18/2011)
JUDr. Ctibor Stacha - člen
Zámok a okolie 1225/12
Bojnice 972 01
From: 11/22/2006
  (from: 12/08/2006 until: 10/18/2011)
JUDr. Ctibor Stacha - člen
Zámok a okolie 1225/12
Bojnice 972 01
From: 11/22/2006 Until: 09/21/2011
  (from: 10/19/2011 until: 10/18/2011)
Ing. Jarmila Šoltésová - člen
Záhradná 5
Kežmarok
  (from: 03/28/1993 until: 07/23/1997)
Ing. Jarmila Šoltésová - člen
Záhradná 5
Kežmarok
  (from: 07/24/1997 until: 10/27/1997)
Ing. Juraj Šula - predseda
Suchoňova 3389/27
Poprad
Until: 06/27/2003
  (from: 11/08/2001 until: 09/04/2003)
JUDr. Vladimír Vrábeľ - predseda
Kurská 12
Košice
From: 06/27/2003
  (from: 09/05/2003 until: 10/05/2004)
JUDr. Vladimír Vrábeľ - predseda
Kurská 12
Košice
From: 06/27/2003 Until: 09/08/2004
  (from: 10/06/2004 until: 10/05/2004)
Acting in the name of the company: 
Konať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Predseda predstavenstva je oprávnený konať za spoločnosť a podpisovať aj samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti, k menám a funkciám, pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/21/2013)
Za spoločnosť konajú všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoj vlastnoručný podpis dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 11/08/2001 until: 08/20/2013)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú alebo predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám, pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 02/25/1999 until: 11/07/2001)
Písomnosti ktoré zakladajú práva a povinnosti podpisuje prokurista sám, alebo dvaja členo- via predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 03/28/1993 until: 02/24/1999)
Procuration: 
Ing. Michal Brincko
Družstevná 858/49
Spišská Belá
  (from: 02/25/1999 until: 09/04/2003)
Ing. Michal Brincko
K. Kuzmányho 33
Kežmarok
  (from: 03/28/1993 until: 07/23/1997)
Ing. Michal Brincko
K. Kuzmányho 33
Kežmarok
  (from: 07/24/1997 until: 02/24/1999)
Ing. Michal Brincko, od 1.1.1993
Družstevná 858/49
Spišská Belá
Until: 09/05/2003
  (from: 09/05/2003 until: 01/13/2004)
Ing. Ondrej Havíra
Lanškrounská 13
Kežmarok
  (from: 03/28/1993 until: 07/23/1997)
Ing. Ondrej Havíra
Suchá Hora 1759/42
Kežmarok
  (from: 07/24/1997 until: 09/04/2003)
Ing. Ondrej Havíra, od 1.1.1993
Suchá Hora 1759/42
Kežmarok
Until: 09/05/2003
  (from: 09/05/2003 until: 01/13/2004)
Bc. Rastislav Polák
Komenského 1129/21
Kežmarok
From: 01/14/2004
  (from: 01/14/2004 until: 05/05/2006)
Bc. Rastislav Polák
Komenského 1129/21
Kežmarok
From: 01/14/2004 Until: 03/27/2006
  (from: 05/06/2006 until: 05/05/2006)
Ing. Eduard Polák
Komenského 1129/21
Kežmarok
From: 01/14/2004
  (from: 01/14/2004 until: 05/05/2006)
Ing. Eduard Polák
Komenského 1129/21
Kežmarok
From: 01/14/2004 Until: 03/27/2006
  (from: 05/06/2006 until: 05/05/2006)
Prokurista podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom označujúcim prokúru.
  (from: 02/25/1999 until: 05/05/2006)
Capital: 
857 553 EUR Paid up: 857 553 EUR
  (from: 06/23/2010)
1 715 105 EUR Paid up: 1 715 105 EUR
  (from: 02/26/2010 until: 06/22/2010)
51 659 500 Sk Paid up: 51 659 500 Sk
  (from: 10/06/2007 until: 02/25/2010)
27 308 500 Sk Paid up: 27 308 500 Sk
  (from: 06/09/2007 until: 10/05/2007)
54 617 000 Sk Paid up: 54 617 000 Sk
  (from: 10/28/2002 until: 06/08/2007)
54 617 000 Sk
  (from: 03/28/1993 until: 10/27/2002)
Shares: 
Number of shares: 139
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 41 EUR
  (from: 06/23/2010)
Number of shares: 22
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 12 EUR
  (from: 06/23/2010)
Number of shares: 540
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 830 EUR
  (from: 06/23/2010)
Number of shares: 243
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 660 EUR
  (from: 06/23/2010)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 EUR
  (from: 06/23/2010)
Number of shares: 139
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 83 EUR
  (from: 02/26/2010 until: 06/22/2010)
Number of shares: 22
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 17 EUR
  (from: 02/26/2010 until: 06/22/2010)
Number of shares: 540
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 660 EUR
  (from: 02/26/2010 until: 06/22/2010)
Number of shares: 243
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 02/26/2010 until: 06/22/2010)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 02/26/2010 until: 06/22/2010)
Number of shares: 139
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 500 Sk
  (from: 06/09/2007 until: 02/25/2010)
Number of shares: 22
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 Sk
  (from: 06/09/2007 until: 02/25/2010)
Number of shares: 540
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 10/06/2007 until: 02/25/2010)
Number of shares: 243
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 10/16/2007 until: 02/25/2010)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/16/2007 until: 02/25/2010)
Number of shares: 243
Type: na majiteľa
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 10/06/2007 until: 10/15/2007)
Number of shares: 1
Type: na majiteľa
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/06/2007 until: 10/15/2007)
Number of shares: 539
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 06/09/2007 until: 10/05/2007)
Number of shares: 22
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/21/2006 until: 06/08/2007)
Number of shares: 539
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/06/2006 until: 06/08/2007)
Number of shares: 139
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 05/06/2006 until: 06/08/2007)
Number of shares: 22
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/06/2006 until: 06/20/2006)
Number of shares: 539
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 10/28/2002 until: 05/05/2006)
Number of shares: 139
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 10/28/2002 until: 05/05/2006)
Number of shares: 22
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/28/2002 until: 05/05/2006)
Number of shares: 539
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 02/25/1999 until: 10/27/2002)
Number of shares: 139
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 02/25/1999 until: 10/27/2002)
Number of shares: 22
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/25/1999 until: 10/27/2002)
Number of shares: 539
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 03/28/1993 until: 02/24/1999)
Number of shares: 139
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 03/28/1993 until: 02/24/1999)
Number of shares: 22
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/28/1993 until: 02/24/1999)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/24/2016
  (from: 03/01/2019)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Gábor Száraz
Garbiarska 20
Stará Ľubovňa 064 01
  (from: 03/01/2019)
Supervisory board: 
JUDr. Jozef Vereš
Školská 149/36
Rajecké Teplice 013 13
From: 09/21/2011
  (from: 10/19/2011)
Ing. Dana Belicová
184
Stredné Plachtince 991 24
From: 09/21/2011
  (from: 10/19/2011)
Anna Kanátová
92
Stredné Plachtince 991 24
From: 07/05/2013
  (from: 08/21/2013)
Alojz Antoš - člen
Námestie kozmonautov 13
Košice
  (from: 08/12/1999 until: 06/18/2001)
Miroslava Benďáková
185
Súlovce 956 14
From: 06/21/2010
  (from: 08/04/2010 until: 10/18/2011)
Miroslava Benďáková
185
Súlovce 956 14
From: 06/21/2010 Until: 09/21/2011
  (from: 10/19/2011 until: 10/18/2011)
František Bizovský - člen
Huncovská 316
Vrbov
  (from: 02/25/1999 until: 08/11/1999)
Ing. Augustín Bojňanský - člen
Školská 534/28
Veľká Lomnica
  (from: 02/25/1999 until: 08/11/1999)
Ing. Augustín Bojňanský - člen
Školská 534/28
Veľká Lomnica 059 52
From: 11/22/2006
  (from: 12/08/2006 until: 08/03/2010)
Ing. Augustín Bojňanský - člen
Školská 534/28
Veľká Lomnica 059 52
From: 11/22/2006 Until: 06/21/2010
  (from: 08/04/2010 until: 08/03/2010)
Ing. Judita Čajková
Furdekova 17
Bratislava
Until: 06/27/2003
  (from: 06/19/2001 until: 09/04/2003)
Ing. Július Daniš - člen
Družstevná 806/87
Spišská Belá
  (from: 02/25/1999 until: 08/11/1999)
Ing. Tadeusz Frackowiak
Lazisko 130
Svätý Kríž 032 11
From: 03/27/2006
  (from: 05/06/2006 until: 12/07/2006)
Ing. Tadeusz Frackowiak
Lazisko 130
Svätý Kríž 032 11
From: 03/27/2006 Until: 11/22/2006
  (from: 12/08/2006 until: 12/07/2006)
Magdaléna Godlová - člen
Šrobárova 2664/24
Poprad
  (from: 02/25/1999 until: 08/11/1999)
Mgr. Dušan Jaroš
Lombardíniho 14
Bratislava 831 03
From: 09/08/2004
  (from: 10/06/2004 until: 12/07/2006)
Mgr. Dušan Jaroš
Lombardíniho 14
Bratislava 831 03
From: 09/08/2004 Until: 11/22/2006
  (from: 12/08/2006 until: 12/07/2006)
Ing. Miroslav Jaška - predseda
Budovateľská 3045/29
Poprad
  (from: 02/25/1999 until: 08/11/1999)
Ing. Miroslav Jaška - člen
Uhrovecká 6080/4
Bratislava - Devínska Nová Ves 840 06
From: 11/22/2006
  (from: 12/08/2006 until: 01/18/2007)
Ing. Miroslav Jaška - člen
Uhrovecká 6080/4
Bratislava - Devínska Nová Ves 840 06
From: 11/22/2006 Until: 12/12/2006
  (from: 01/19/2007 until: 01/18/2007)
Ing. František Kalafut - člen
Kruhová 20
Ľubica
Until: 06/21/2002
  (from: 08/12/1999 until: 10/27/2002)
Karol Kalinák
SNP 588/21
Svidník
Until: 06/27/2003
  (from: 11/08/2001 until: 09/04/2003)
Karol Kaliňák - podpredseda
SNP 588/21
Svidník
  (from: 08/12/1999 until: 06/18/2001)
Ján Kantár - člen
Hornádska 16
Bratislava
  (from: 08/12/1999 until: 06/18/2001)
Ing. Marián Knapik - člen
127
Hromoš
From: 09/05/2003
  (from: 01/14/2004 until: 10/05/2004)
Ing. Marián Knapik - člen
127
Hromoš
From: 09/05/2003 Until: 09/08/2004
  (from: 10/06/2004 until: 10/05/2004)
Štefan Kolek - člen
Poľná 33
Kežmarok
From: 06/27/2003
  (from: 09/05/2003 until: 10/05/2004)
Štefan Kolek - člen
Poľná 33
Kežmarok
From: 06/27/2003 Until: 09/08/2004
  (from: 10/06/2004 until: 10/05/2004)
Zdenek Koreň - člen
Bardejovská 1719/5
Kežmarok
  (from: 11/13/2000 until: 09/04/2003)
Zdenek Koreň - člen
Bardejovská 1719/5
Kežmarok
From: 05/19/2000
  (from: 09/05/2003 until: 07/13/2004)
Zdenek Koreň - člen
Bardejovská 1719/5
Kežmarok
From: 05/19/2000 Until: 04/15/2004
  (from: 07/14/2004 until: 07/13/2004)
PhDr. Štefan Kuffa - člen
Zochova 3
Kežmarok
From: 06/27/2003
  (from: 09/05/2003 until: 10/05/2004)
PhDr. Štefan Kuffa - člen
Zochova 3
Kežmarok
From: 06/27/2003 Until: 09/08/2004
  (from: 10/06/2004 until: 10/05/2004)
Ing. Jaromír Kvačala
Bratislavská 44
Modra
Until: 06/27/2003
  (from: 06/19/2001 until: 09/04/2003)
Ing. Juraj Marcin
Klinčekova 1572/14
Sečovce
Until: 06/27/2003
  (from: 11/08/2001 until: 09/04/2003)
JUDr. Gabriela Petrášová
Krížna 4092/38
Bratislava
  (from: 06/19/2001 until: 11/07/2001)
Ing. Eduard Polák
Komenského 1129/21
Kežmarok
From: 06/21/2002 Until: 06/27/2003
  (from: 10/28/2002 until: 09/04/2003)
Ing. Eduard Polák - člen
Komenského 1129/21
Kežmarok
From: 06/27/2003 Until: 07/08/2003
  (from: 09/05/2003 until: 01/13/2004)
Ing. Rastislav Polák
Komenského 1129/21
Kežmarok 060 01
From: 03/27/2006
  (from: 05/06/2006 until: 12/07/2006)
Ing. Rastislav Polák
Komenského 1129/21
Kežmarok 060 01
From: 03/27/2006 Until: 11/22/2006
  (from: 12/08/2006 until: 12/07/2006)
Ing. Júlia Polomská
Ružová, Kanaš 1
Veľký Šariš 082 21
From: 06/21/2010
  (from: 08/04/2010 until: 10/18/2011)
Ing. Júlia Polomská
Ružová, Kanaš 1
Veľký Šariš 082 21
From: 06/21/2010 Until: 09/21/2011
  (from: 10/19/2011 until: 10/18/2011)
Ing. Andrej Rusňák - predseda
Ústecko - Orlická 2345/7
Poprad
  (from: 08/12/1999 until: 11/07/2001)
Ing. Ján Smolen - člen
Hlaváčikova 4
Bratislava
From: 06/27/2003
  (from: 09/05/2003 until: 07/13/2004)
Ing. Ján Smolen - člen
Hlaváčikova 4
Bratislava
From: 06/27/2003 Until: 04/15/2004
  (from: 07/14/2004 until: 07/13/2004)
JUDR. Ing. František Šimčák
Trnavská 88
Košice 040 11
From: 09/08/2004
  (from: 10/06/2004 until: 05/05/2006)
JUDR. Ing. František Šimčák
Trnavská 88
Košice 040 11
From: 09/08/2004 Until: 03/27/2006
  (from: 05/06/2006 until: 05/05/2006)
Mgr. Richard Šmída
Tomášikova 23
Košice 040 01
From: 09/08/2004
  (from: 10/06/2004 until: 05/05/2006)
Mgr. Richard Šmída
Tomášikova 23
Košice 040 01
From: 09/08/2004 Until: 03/27/2006
  (from: 05/06/2006 until: 05/05/2006)
Ing. Elena Tovarňáková
Škultétyho 3702/19
Prešov 080 01
From: 12/12/2006
  (from: 01/19/2007 until: 06/13/2008)
Ing. Elena Tovarňáková
Škultétyho 3702/19
Prešov 080 01
From: 12/12/2006 Until: 05/15/2008
  (from: 06/14/2008 until: 06/13/2008)
Ing. Alojz Vagaš - člen
Kukučínova 494/32
Poprad
  (from: 08/12/1999 until: 11/12/2000)
Ing. Alojz Vagaš - podpredseda
Kukučínova 494/82
Poprad
  (from: 02/25/1999 until: 08/11/1999)
Klaudia Vanečková - člen
Petržalská 1638/4
Kežmarok
  (from: 02/25/1999 until: 08/11/1999)
Klaudia Vanečková - člen
Petržalská 1638/4
Kežmarok
Until: 06/27/2003
  (from: 08/12/1999 until: 09/04/2003)
Mgr. Klaudia Vanečková
Petržalská 1638/4
Kežmarok 060 01
From: 06/21/2010
  (from: 08/04/2010 until: 10/18/2011)
Mgr. Klaudia Vanečková
Petržalská 1638/4
Kežmarok 060 01
From: 06/21/2010 Until: 09/21/2011
  (from: 10/19/2011 until: 10/18/2011)
JUDr. Zuzana Veselá
Hlaváčiková 3109/14
Bratislava- Karlova Ves 840 00
From: 05/15/2008
  (from: 06/14/2008 until: 08/03/2010)
JUDr. Zuzana Veselá
Hlaváčiková 3109/14
Bratislava- Karlova Ves 840 00
From: 05/15/2008 Until: 06/21/2010
  (from: 08/04/2010 until: 08/03/2010)
Mária Zavagyelová - člen
Fedákova 2740/8
Bratislava - Dúbravka 840 02
From: 11/22/2006
  (from: 12/08/2006 until: 08/03/2010)
Mária Zavagyelová - člen
Fedákova 2740/8
Bratislava - Dúbravka 840 02
From: 11/22/2006 Until: 06/21/2010
  (from: 08/04/2010 until: 08/03/2010)
Ing. Vladislav Kozaňák
Žilinská 2879/16
Bratislava - Staré mesto 811 05
From: 09/21/2011 Until: 07/05/2013
  (from: 08/21/2013 until: 08/20/2013)
Ing. Vladislav Kozaňák
Žilinská 2879/16
Bratislava - Staré mesto 811 05
From: 09/21/2011
  (from: 10/19/2011 until: 08/20/2013)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladacou listinou zo dňa 16.11.1992 podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Na akciovú spoločnosť prešli všetky práva a záväzky zrušeného spoločného podniku - Spo- ločný podnik hydinársky Kežmarok. Stary spis: Sa 402
  (from: 03/28/1993)
Zápisnica z valného zhromaždenia a.s. zo dňa 31.5.1994. Stary spis: Sa 402
  (from: 10/26/1994)
Zápisnica z VZ spoločnosti zo dňa 30.3.1996. Stary spis: Sa 402
  (from: 06/10/1996)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 16.12.1998.
  (from: 02/25/1999)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 19.5.1999.
  (from: 08/12/1999)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 21.6.2001. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 21.6.2002.
  (from: 10/28/2002)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 27.6.2003.
  (from: 09/05/2003)
Zmena stanov a.s., schávlená valným zhromaždením dňa 5.9.2003.
  (from: 01/14/2004)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 4.7.2001.
  (from: 11/08/2001 until: 10/27/2002)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person