Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  139/P

Business name: 
STAVOPROJEKT Poprad, a.s.
  (from: 06/07/1993)
Registered seat: 
Levočská 866
Poprad 058 01
  (from: 12/29/2005)
Identification number (IČO): 
31 673 341
  (from: 06/07/1993)
Date of entry: 
06/07/1993
  (from: 06/07/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/07/1993)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a dopravy
  (from: 08/21/1998)
inžinierska činnosť
  (from: 08/21/1998)
statické výpočty nosných konštrukcií sta- vieb
  (from: 08/21/1998)
projektovanie stavieb - pozemné, inžinierske a vodohospodárske stavby
  (from: 07/31/2002)
navrhovanie interiérov
  (from: 07/31/2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/29/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/21/1998)
Ing. Jozef Dobrotka - predseda
Popradská 694/14
Spišská Teplica 059 34
From: 06/07/1993
  (from: 02/26/2010)
Marcel Hlavoň - člen
Dedovec 1347/170
Považská Bystrica 017 01
From: 11/26/2002
  (from: 12/29/2005)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 10/27/2009)
Capital: 
49 726 EUR Paid up: 49 726 EUR
  (from: 10/27/2009)
Shares: 
Number of shares: 1058
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 47 EUR
Limitation of transferability of registered shares: verejne neobchodovateľné
  (from: 10/27/2009)
Supervisory board: 
Ing.Bc. Peter Nemec - predseda
Drotárska cesta 6152/92
Bratislava 811 02
From: 11/26/2002
  (from: 12/29/2005)
Ing.arch. Drahomíra Dobrotková - člen
Popradská 694/14
Spišská Teplica 059 34
From: 11/26/2002
  (from: 02/26/2010)
Iveta Bátoryová
Možiarska 1460/3
Kežmarok 060 01
From: 04/24/2007
  (from: 06/05/2007)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľom Mesto Poprad zakladateľskou listinou zo dňa 18.2.1993 osvedčenou notárskou zápisnicou zo dňa 26.2.1993 č. N 127/93, Nz 128/93 doplnenou notárskou zápisnicou zo dňa 2.6.1993 č. N 127/93, Nz 282/93, spísanými Dr. Igorom Čabrom, notárom v Poprade podľa ust. § 172 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 406
  (from: 06/07/1993)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 29.3.1994. Stary spis: Sa 406
  (from: 04/20/1994)
Zmena stanov schválená III. riadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 7.4.1995. Stary spis: Sa 406
  (from: 06/15/1995)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením konaným dňa 9.4.1997.
  (from: 11/13/1997)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 29.4.1998.
  (from: 08/21/1998)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 10.11.1999.
  (from: 07/07/2000)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 30.4.2002 o znížení základného imania z 1.750.000,- Sk na 1.481.200,- Sk, ktoré súd ukladá dňom 31.7.2002 do zbierky listín obchodného registra.
  (from: 07/31/2002)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 30.4.2002. Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 26.11.2002. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 30.4.2003. Znížené základné imanie z 1.750.000,- Sk na 1.481.200,- Sk zapísané v obchodnom registri dňa 23.5.2003.
  (from: 05/23/2003)
Date of updating data in databases:  03/27/2023
Date of extract :  03/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person