Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4717/B

Business name: 
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava, a.s.
  (from: 11/13/2012)
Registered seat: 
Radlinského 9
Bratislava 813 45
  (from: 04/15/2010)
Identification number (IČO): 
44 681 259
  (from: 03/19/2009)
Date of entry: 
03/19/2009
  (from: 03/19/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/19/2009)
Objects of the company: 
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/19/2009)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/19/2009)
reklamné a marketingové služby
  (from: 03/19/2009)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/19/2009)
sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/19/2009)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 03/19/2009)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 03/19/2009)
administratívne služby
  (from: 03/19/2009)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 03/19/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/19/2009)
prof. Dr. Peter Linnert - predseda
Geweygasse 4a/3/12
Viedeň 1090
Rakúska republika
From: 10/23/2012
  (from: 11/13/2012)
JUDr. Jaromír Trunda - člen
Těšany 71
Těšany 664 54
Česká republika
From: 10/23/2012
  (from: 11/13/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná vždy každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutoční tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 09/08/2012)
Procuration: 
Ing. Alfred Sokol
Palisády 32
Bratislava 811 06
From: 03/21/2015
  (from: 03/21/2015)
Za spoločnosť je oprávnený konať prokurista. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu pripojí podpisujúci svoj podpis a dodatok označujúci prokúru.
  (from: 03/21/2015)
Capital: 
2 315 000 EUR Paid up: 2 315 000 EUR
  (from: 03/21/2015)
Shares: 
Number of shares: 12
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 EUR
  (from: 04/15/2010)
Number of shares: 451
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 EUR
  (from: 03/21/2015)
Supervisory board: 
Univ.-Prof. Dr. Eberhard Garbe - predseda
Bahnhofstrasse 23a
Gross Dubrau 026 94
Nemecká spolková republika
From: 08/02/2012
  (from: 09/08/2012)
Dr. Ekkehard Zahn - podpredseda
Barghof 15
Norderstedt 228 50
Nemecká spolková republika
From: 08/02/2012
  (from: 09/08/2012)
Dr. Adolf Muhr
Schlossgartenstrasse 25
Viedeň 1230
Rakúska republika
From: 08/02/2012
  (from: 09/08/2012)
Dr. Gerlinde Ondrej
Hasenauerstrasse 67b
Viedeň 1180
Rakúska republika
From: 08/02/2012
  (from: 09/08/2012)
Mgr. Barbora Novotná Březovská
Štolcova 852/45
Brno - Černovice 618 00
Česká republika
From: 10/23/2012
  (from: 11/13/2012)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená ako súkromná akciová spoločnosť zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.02.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 702/2009, Nz 6264/2009, NCRls 6254/2009 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/19/2009)
Notárska zápisnica N 59/2010, Nz 3300/2010, NCRls 3383/2010 zo dňa 2.2.2010.
  (from: 04/15/2010)
Notárska zápisnica N 572/2011, Nz 24986/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 07.07.2011
  (from: 07/12/2011)
Notárska zápisnica N 653/2011, Nz 30355/2011 zo dňa 18.08.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 09/07/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.5.2012
  (from: 06/19/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti koneného dňa 02.08.2012 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1581/2012, Nz 29177/2012 dňa 15.08.2012.
  (from: 09/08/2012)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 30.10. 2012.
  (from: 11/13/2012)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná dňa 02.05.2013 vo forme notárskej zápisnice N 438/2013, Nz 1448/2013, NCRls 14759/2013 dňa 24.04.2013.
  (from: 07/05/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 902/2013, Nz 27298/2013, NCRls 27842/2013 zo dňa 13.08.2013.
  (from: 09/05/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.09.2013.
  (from: 10/16/2013)
Notárska zápisnica č. N 1434/2013, Nz 50786/2013 zo dňa 09.12.2013.
  (from: 01/18/2014)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.02.2014 vo forme notárskej zápisnice N 138/2014 Nz 8577/2014 NCRls 8740/2014 spísaná dňa 05.03.2014.
  (from: 04/03/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.11. 2014.
  (from: 12/13/2014)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person