Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13096/B

Business name: 
HELITRADE, spol. s r.o.
  (from: 03/01/1993)
Registered seat: 
Obrancov mieru 5
Pezinok 902 01
  (from: 03/01/1993)
Identification number (IČO): 
31 430 287
  (from: 03/01/1993)
Date of entry: 
03/01/1993
  (from: 03/01/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/01/1993)
Objects of the company: 
obchodná činnosť, mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
  (from: 03/01/1993)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/20/2000)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/20/2000)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/20/2000)
Partners: 
Francisco de Asis Franco Suelves
C. Tomillo 3,31C
Madrid 280 35
Kingdom of Spain
  (from: 11/30/2010)
Francisco Franco Martinez Bordiu
C. Serrano 173
Madrid 280 02
Kingdom of Spain
  (from: 11/30/2010)
Contribution of each member: 
Francisco Franco Martinez Bordiu
Amount of investment: 14 605 EUR Paid up: 14 605 EUR
  (from: 04/09/2011)
Francisco de Asis Franco Suelves
Amount of investment: 167 962 EUR Paid up: 167 962 EUR
  (from: 04/09/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/05/2001)
Francisco de Asis Franco Suelves
C. Tomillo 3,31C
Madrid 280 35
Španielske kráľovstvo
From: 04/14/2008
  (from: 05/01/2008)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 02/05/2001)
Capital: 
182 567 EUR Paid up: 182 567 EUR
  (from: 03/24/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.1.1993 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 2037 Stary spis: S.r.o. 20074
  (from: 03/01/1993)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 9. 12. 1993. Stary spis: S.r.o. 2037 Stary spis: S.r.o. 20074
  (from: 05/09/1994)
Dodatok č. 4 zo dňa 23.3.1994 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2037 Stary spis: S.r.o. 20074
  (from: 10/31/1994)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.6.1999 v súlade s ust. Z.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 07/16/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 6.3.2000. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 5.5.2000. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve podpísaný dňa 8.3.2000. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve podpísaný dňa 16.5.2000.
  (from: 06/20/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 31.1.2001 na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov, zmena konateľov a odvolania prokuristu, zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 24/01, Nz 21/01 napísanej dňa 31.1.2001 notárom JUDr. Bukovčákovou.
  (from: 02/05/2001)
Rozhodnutie zakladateľa o zvýšení základného imania a zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 45/01, Nz 41/01 napísanej dňa 13.12.2001 notárom JUDr. Bukovčákovou.
  (from: 03/30/2001)
JUDr. Dušan Skovajsa, deň zániku funkcie 4. 12. 2002. Notárska zápisnica č. N 246/02, Nz 234/02 zo dňa 4. 12. 2002.
  (from: 11/27/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.05.2005.
  (from: 06/24/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.09.2006.
  (from: 10/12/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.02.2007.
  (from: 03/09/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.4.2008.
  (from: 05/01/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.02.2010.
  (from: 11/30/2010)
Zápisnica valného zhromaždenia zo dňa 10.03.2011.
  (from: 04/09/2011)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person