Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13106/B

Business name: 
SANEM, spol. s r.o.
  (from: 10/27/1993 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Hálova 2
Bratislava 851 01
  (from: 11/06/2000 until: 11/23/2021)
Dukelská 22
Modra 900 01
  (from: 10/27/1993 until: 11/05/2000)
Identification number (IČO): 
31 444 423
  (from: 10/27/1993)
Date of entry: 
10/27/1993
  (from: 10/27/1993)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/27/1993)
Objects of the company: 
obchodná činnosť-sprostredkovanie, kúpa, predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných, vrátane hromadne vyrábaných liečivých prípravkov /HVLP/, liečív, liečivých látok, zdravotníckeho materiálu, zdravotníckych pomôcok, ortopedických pomôcok, liečebnej kozmetiky a súčasne zahranično-obchodná činnosť
  (from: 10/27/1993 until: 11/23/2021)
Partners: 
Jaromír Borka
Hálova 2
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 11/06/2000 until: 11/23/2021)
Ing. Štefan Holubčík
Kalinčiakova 2
Modra
Slovak Republic
  (from: 10/27/1993 until: 02/24/1997)
Ing. Jaroslav Petráš
Štúrova 113
Modra
Slovak Republic
  (from: 10/06/1998 until: 11/05/2000)
Ing. Jaroslav Petráš
Štúrova 113
Modra
Slovak Republic
  (from: 02/25/1997 until: 10/05/1998)
Ing. Jaroslav Petráš
Štúrova 113
Modra
Slovak Republic
  (from: 11/25/1994 until: 02/24/1997)
Pharm.Dr. Anna Petrášová
Kellenbergerova 19
Modra
Slovak Republic
  (from: 10/06/1998 until: 11/05/2000)
Pharm.Dr. Anna Petrášová
Kellenbergerova 19
Modra
Slovak Republic
  (from: 02/25/1997 until: 10/05/1998)
Pharm.Dr. Anna Petrášová
Kellenbergerova 19
Modra
Slovak Republic
  (from: 10/27/1993 until: 02/24/1997)
Contribution of each member: 
Ing. Štefan Holubčík
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/27/1993 until: 02/24/1997)
Pharm.Dr. Anna Petrášová
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/27/1993 until: 02/24/1997)
Ing. Jaroslav Petráš
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/25/1994 until: 02/24/1997)
Pharm.Dr. Anna Petrášová
Amount of investment: 75 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 75 000 Sk
  (from: 02/25/1997 until: 10/05/1998)
Ing. Jaroslav Petráš
Amount of investment: 75 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 75 000 Sk
  (from: 02/25/1997 until: 10/05/1998)
Pharm.Dr. Anna Petrášová
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/06/1998 until: 11/05/2000)
Ing. Jaroslav Petráš
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/06/1998 until: 11/05/2000)
Jaromír Borka
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/06/2000 until: 11/23/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/06/2000 until: 11/23/2021)
Individual managing director
  (from: 02/25/1997 until: 11/05/2000)
konatelia
  (from: 10/27/1993 until: 02/24/1997)
Ing. Štefan Holubčík
Kalinčiakova 2
Modra
  (from: 10/27/1993 until: 02/24/1997)
Pharm.Dr. Anna Petrášová
Kellenbergerova 19
Modra
  (from: 10/27/1993 until: 02/24/1997)
Pharm.Dr. Anna Petrášová
Kellenbergerova 19
Modra
  (from: 02/25/1997 until: 11/05/2000)
Jaromír Borka
Hálova 2
Bratislava 851 01
  (from: 11/06/2000 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 11/06/2000 until: 11/23/2021)
V mene spoločnosti konajú konatelia.
  (from: 02/25/1997 until: 11/05/2000)
V mene spoločnosti konajú konatelia.
  (from: 10/27/1993 until: 02/24/1997)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 10/06/1998 until: 11/23/2021)
150 000 Sk
  (from: 11/25/1994 until: 10/05/1998)
100 000 Sk
  (from: 10/27/1993 until: 11/24/1994)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.10.1993 v zmysle ustanovenia §§ 105-153 zákona č.513/1991 Zb-Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 2242 Stary spis: S.r.o. 20084
  (from: 10/27/1993 until: 11/23/2021)
Zmena spoločenskej zmluvy Dodatkom č.1 zo dňa 6.11.1994. Stary spis: S.r.o. 2242 Stary spis: S.r.o. 20084
  (from: 11/25/1994 until: 11/23/2021)
Dodatok č. 2 zo dňa 9.12.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 20084
  (from: 02/25/1997 until: 11/23/2021)
Dodatkom č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.7.1998 bola spoločenská zmluva upravená v zmysle Zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 10/06/1998 until: 11/23/2021)
Prevody obchodných podielov schválené na valnom zhromaždení dňa 30.10.2000. Notárska zápisnica Nz 304/00 zo dňa 30.10.2000.
  (from: 11/06/2000 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/20/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person