Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13133/B

Business name: 
Viedenské pekárne spol. s r.o.
  (from: 11/21/1991)
Registered seat: 
Dolná 101
Modra 900 01
  (from: 02/11/1997)
Dolná ulica
Modra
  (from: 11/21/1991 until: 02/10/1997)
Identification number (IČO): 
30 998 913
  (from: 11/21/1991)
Date of entry: 
11/21/1991
  (from: 11/21/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/21/1991)
Objects of the company: 
výroba pekárskych výrobkov - chleba, všetkých druhov pečiva a zákuskov, dietneho pečiva a výroba cestovín.
  (from: 11/21/1991)
predaj vlastných výrobkov v tuzemsku i zahraničí
  (from: 11/21/1991)
obchodná činnosť v tuzemsku a v zahraničí vrátane dovozu a vývozu výrobkov a služieb nevyžadujúceho osobitné povolenie
  (from: 11/21/1991)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/21/1991)
doprava vlastných výrobkov
  (from: 11/21/1991)
nájomná a prenájomná činnosť
  (from: 11/21/1991)
investičná činnosť súvisiaca s budovaním pekárne
  (from: 11/21/1991)
pohostinská činnosť
  (from: 01/10/1995)
najomná a podnájomná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/19/2002)
Partners: 
Helmut Kaiser
Apostelgasse 15
Wien 1030
Rakúsko
  (from: 12/19/2002)
Günter Maderna
Kurentgasse 10
Wien 1010
Rakúsko
  (from: 12/19/2002)
Ivan Čarnogurský
Sulzgasse 2
Bad Deutsch Altenburg
Rakúsko
  (from: 11/21/1991 until: 05/26/1993)
Helmut Kaiser
Apostelgasse 15
Wien 1030
Rakúsko
  (from: 08/30/2002 until: 12/18/2002)
Helmut Kaiser
Apostelgasse 15
Wien
Rakúska republika
  (from: 05/14/1996 until: 08/29/2002)
Helmut Kaiser
Apostelgasse 15
Wien
Rakúska republika
  (from: 10/24/1995 until: 05/13/1996)
Helmut Kaiser
Apostelgasse 15
Wien
Rakúska republika
  (from: 05/27/1993 until: 10/23/1995)
Helmut Kaiser
Apostelgasse 15
Wien
Rakúska republika
  (from: 11/21/1991 until: 05/26/1993)
Günter Maderna
Kurentgasse 10
Wien 1010
Rakúsko
  (from: 08/30/2002 until: 12/18/2002)
Günter Maderna
Kurentgasse 10
Wien 1010
Rakúska republika
  (from: 05/14/1996 until: 08/29/2002)
Günter Maderna
Kurentgasse 10
Wien 1010
Rakúska republika
  (from: 10/24/1995 until: 05/13/1996)
Günter Maderna
Kurentgasse 10
Wien 1010
Rakúska republika
  (from: 05/27/1993 until: 10/23/1995)
Günter Maderna
Kurentgasse 3
Wien
Rakúska republika
  (from: 11/21/1991 until: 05/26/1993)
Christian Walter
Landesgerichtsstrasse 3/1/15
Wien 1080
Rakúska republika
  (from: 10/24/1995 until: 05/13/1996)
Contribution of each member: 
Helmut Kaiser
Amount of investment: 932 000 Sk Paid up: 932 000 Sk
  (from: 12/19/2002)
Günter Maderna
Amount of investment: 932 000 Sk Paid up: 932 000 Sk
  (from: 12/19/2002)
Ivan Čarnogurský
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/21/1991 until: 05/26/1993)
Helmut Kaiser
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/21/1991 until: 05/26/1993)
Günter Maderna
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/21/1991 until: 05/26/1993)
Helmut Kaiser
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 05/27/1993 until: 10/23/1995)
Günter Maderna
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 05/27/1993 until: 10/23/1995)
Helmut Kaiser
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/24/1995 until: 05/13/1996)
Günter Maderna
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/24/1995 until: 05/13/1996)
Christian Walter
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/24/1995 until: 05/13/1996)
Helmut Kaiser
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 05/14/1996 until: 08/29/2002)
Günter Maderna
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 05/14/1996 until: 08/29/2002)
Helmut Kaiser
Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 08/30/2002 until: 12/18/2002)
Günter Maderna
Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 08/30/2002 until: 12/18/2002)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/30/2002)
Individual managing director
  (from: 08/07/1998 until: 08/29/2002)
Individual managing director
  (from: 02/11/1997 until: 08/06/1998)
konatelia
  (from: 05/27/1993 until: 02/10/1997)
konatelia
  (from: 11/21/1991 until: 05/26/1993)
Helmut Kaiser
Dolná 101
Modra 900 01
  (from: 08/07/1998 until: 08/29/2002)
Günter Maderna
Dolná 101
Modra 900 01
  (from: 02/11/1997 until: 08/29/2002)
Ján Štulc
Korytnická 7
Bratislava
  (from: 05/27/1993 until: 02/10/1997)
Günter Maderna
Kurentgasse 10
Wien 1010
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Dolná 126/101
Modra
From: 01/01/1998
  (from: 08/30/2002)
Helmut Kaiser
Apostelgasse 15
Wien
Rakúska republika
  (from: 11/21/1991 until: 05/26/1993)
Helmut Kaiser
Apostelgasse 15
Wien 1030
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Dolná 126/101
Modra
From: 01/01/1998 Until: 10/03/2002
  (from: 08/30/2002 until: 12/18/2002)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ každý samostatne a podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 08/30/2002)
V mene spoločnosti konajú navonok a podpisujú za ňu konatelia. Konateľské oprávnenia sú bez obmedzenia, každý z konateľov koná a podpisuje samostatne menom spoločnosti.
  (from: 08/07/1998 until: 08/29/2002)
V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje za ňu konateľ.
  (from: 02/11/1997 until: 08/06/1998)
V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje za ňu konateľ.
  (from: 05/27/1993 until: 02/10/1997)
Spoločnosť zastupuje a podpisuje za ňu : Helmut Kaiser.
  (from: 11/21/1991 until: 05/26/1993)
Capital: 
1 864 000 Sk Paid up: 1 864 000 Sk
  (from: 12/19/2002)
500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 08/30/2002 until: 12/18/2002)
300 000 Sk
  (from: 05/27/1993 until: 08/29/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.11.1991 podľa § 106a os. l a § 106n ods. l Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník a v zmysle ustanovení Zákona č. 173/ 1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších platných právnych predpisov. Stary spis: S.r.o. 2622 Stary spis: S.r.o. 20111
  (from: 11/21/1991)
Úplným znením spoločenskej zmluvy zo dňa 26.10.1994 spoločenská zmluva prispôsobená ust. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 2622 Stary spis: S.r.o. 20111
  (from: 01/10/1995)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 25.9.1995 uzatvorená podľa § 115 odst.3 Obchodného zákonníka. Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.9.1995. Stary spis: S.r.o. 2622 Stary spis: S.r.o. 20111
  (from: 10/24/1995)
Zmluva o prevode obchodného podielu uzatvorená medzi spoločníkmi zo dňa 24.04.1996. Dodatok č. 2 zo dňa 24.04.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2622 Stary spis: S.r.o. 20111
  (from: 05/14/1996)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 13. 11. 1997. Stary spis: S.r.o. 20111
  (from: 02/11/1997)
Dodatok č.4 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.6.1998 v zmysle zákona č. 11/1998 ZZ.
  (from: 08/07/1998)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 3.5.2002, na ktorom bolo schválené zlúčenie so spoločnosťou Viedenské pekárne - M.K. s.r.o., Mariánska 3, Bratislava, IČO: 35 782 439 ku dňu 1.6.2002, ktorá zaniká bez likvidácie v zmysle ust. § 69 a § 69a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení noviel. Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.5.2002 bola schválená zmluva o zlúčení spoločnosti a úplné znenie spoločenskej zmluvy. Obchodná spoločnosť Viedenské pekárne spol. s r.o., Dolná 101, Modra, IČO: 30 998 913 preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej obchodnej spoločnosti Viedenské pekárne - M.K. s.r.o., Mariánska 3, Bratislava, IČO: 35 782 439.
  (from: 08/30/2002)
Zápisnica z valneho zhromaždenia dňa 3.10.2002, funkcia konateľa Helmuta Kaisera zaniká dňa 3.10.2002, spoločenska zmluva z 3.10.2002.
  (from: 12/19/2002)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 2K/11/2007-179 zo dňa 18. 6. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 6. 2007, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Viedenské pekárne spol. s r.o., Dolná 101, 900 01 Modra, IČO: 30 998 913 a ustanovil za správcu konkurznej podstaty JUDr. Margitu Hrivňákovú, so sídlom kancelárie Májkova, P. O. Box 763, 811 07 Bratislava.
  (from: 08/29/2007)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person