Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13205/B

Business name: 
FirstFarms Agra M s. r. o.
  (from: 03/26/2008)
Registered seat: 
Vinohrádok 5741
Malacky 901 01
  (from: 02/11/2014)
Identification number (IČO): 
34 122 087
  (from: 05/31/1995)
Date of entry: 
05/31/1995
  (from: 05/31/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/31/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 05/31/1995)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/31/1995)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/31/1995)
poľnohospodárska výroba
  (from: 05/31/1995)
opravy motorových vozidiel
  (from: 08/18/1997)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 08/18/1997)
spracovanie poľnohospodárskych výrobkov - - čistenie osív, lúpanie semien, sušenie zrnín
  (from: 08/18/1997)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 08/18/1997)
výroba betónových prvkov
  (from: 09/26/2002)
výroba mliečnych výrobkov
  (from: 05/10/2022)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 06/04/2022)
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 06/04/2022)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/04/2022)
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 06/04/2022)
Chov hovädzieho dobytka
  (from: 06/04/2022)
Partners: 
FirstFarms s.r.o. IČO: 35 916 346
Vinohrádok 5741
Malacky 901 01
Slovak Republic
  (from: 04/12/2022)
Contribution of each member: 
FirstFarms s.r.o.
Amount of investment: 20 958 176 EUR Paid up: 20 958 176 EUR
  (from: 04/12/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/31/1995)
Soren Gerber Nielsen
Veľkomoravská 20
Malacky 901 01
From: 09/23/2020
  (from: 12/16/2020)
Anders Holger Norgaard
Alleen 23
Skanderborg 8660
Dánske kráľovstvo
From: 08/01/2012
  (from: 04/12/2022)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti a podpisovať za ňu. V prípade, že štatutárnym orgánom spoločnosti sú viacerí konatelia, je oprávnený konať v mene spoločnosti a podpisovať za ňu každý z nich samostatne; podpisovanie za spoločnosť vykoná konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/16/2005)
Procuration: 
Morten Knudsgaard
Aalborgvej 94a
Hadsund 9560
Dánske kráľovstvo
From: 09/23/2020
  (from: 12/16/2020)
každý prokurista koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 12/16/2020)
Capital: 
20 958 176 EUR Paid up: 20 958 176 EUR
  (from: 10/12/2011)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva o založení spoločnosti uzavretá dňa 19.5.1995 podľa ust. §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zák.č. 513/1991 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 3832 Stary spis: S.r.o. 20186
  (from: 05/31/1995)
Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 24.9.1996. Stary spis: S.r.o. 3832 Stary spis: S.r.o. 20186
  (from: 12/12/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 6.2.1997. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 21.4.1997. Stary spis: S.r.o. 20186
  (from: 08/18/1997)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 9.6.1998 vo forme notárskej zápisnice N 301/98, Nz 280/98 spísanej notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou.
  (from: 07/01/1998)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 24.7.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 394/98, Nz 373/98, o zvýšení základného imania a schválení dodatku č. 2 k spoločenskej zmluve v súlade so Zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 12/14/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 18.3.1999 na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 07/19/1999)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 11.7.2000 schválený prevod obchodného podielu a dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/04/2000)
Notárska zápisnica č. Nz 446/2002 zo dňa 19.9.2002 osvedčujúca opravnú doložku k notárskej zápisnici č. Nz 118/2002 zo dňa 27.3.2002.
  (from: 09/26/2002)
Notárska zápisnica Nz 631/2002 zo dňa 13.12.2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania.
  (from: 01/07/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.02.2005 - odvolanie konateľa, menovanie nových konateľov, prevod obchodného podielu
  (from: 05/06/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.06.2005. Dodatok č. k zakladateľskej listine zo dňa 22.06.2005.
  (from: 09/01/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti AGRA M, s.r.o. zo dňa 02.11.2005 o zvýšení základného imania spoločnosti prevzatím záväzku na nový vklad.
  (from: 11/24/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.03.2007 - odvolanie a menovanie konateľa spoločnosti.
  (from: 03/16/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.3.2008. Zmena obchodného mena z AGRA M, s.r.o. na nové FirstFarms Agra M s. r. o..
  (from: 03/26/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.12.2008.
  (from: 12/09/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.02.2010.
  (from: 03/23/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.11.2010.
  (from: 12/07/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.09.2011.
  (from: 10/12/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31. 07. 2012
  (from: 08/16/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.11.2012.
  (from: 11/20/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.02.2014.
  (from: 02/11/2014)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.5.2014, č.k. 33Exre/120/2014-9 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.6.2014.
  (from: 06/26/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.12.2017.
  (from: 12/15/2017)
Date of updating data in databases:  06/12/2024
Date of extract :  06/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person