Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  599/B

Business name: 
AA servisné družstvo
  (from: 04/04/2009)
Registered seat: 
Bieloruská 34
Bratislava 821 06
  (from: 04/04/2009)
Identification number (IČO): 
44 689 799
  (from: 04/04/2009)
Date of entry: 
04/04/2009
  (from: 04/04/2009)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/04/2009)
Objects of the company: 
správa nebytového fondu
  (from: 04/24/2009)
technik požiarnej ochrany
  (from: 04/04/2009)
opravy a kontrola požiarnych hydrantov
  (from: 04/04/2009)
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (from: 04/04/2009)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 04/04/2009)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (from: 04/04/2009)
konrola, opravy a montáž sytémov automatického hasenia
  (from: 04/04/2009)
uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
  (from: 04/04/2009)
čistenie a kontrola komínov
  (from: 04/04/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 04/04/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/04/2009)
sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 04/04/2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/04/2009)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 04/04/2009)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 04/04/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/04/2009)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/04/2009)
reklamné a marketingové služby
  (from: 04/04/2009)
Management body: 
predseda
  (from: 04/04/2009)
Bc. Dávid Metelička - predseda
Družstevná 85/1
Gbely 908 45
From: 08/06/2015
  (from: 08/22/2015)
Acting: 
V mene družstva koná predseda samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu družstva svoj podpis.
  (from: 04/04/2009)
Registered capital: 
2 000 EUR
  (from: 04/04/2009)
Basic member contribution: 
400 EUR
  (from: 04/04/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená ustanovujúcou schôdzou vo forme notárskej zápisnice N 95/2009, Nz 5992/2009, zo dňa 26.2.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
  (from: 04/04/2009)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 15.09.2009.
  (from: 12/03/2009)
Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 05.08.2015.
  (from: 08/22/2015)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person