Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4727/B

Business name: 
Komoditná burza Bratislava, a. s. v likvidácii
  (from: 02/16/2023 until: 12/04/2023)
Komoditná burza Bratislava, a. s.
  (from: 04/02/2009 until: 02/15/2023)
Registered seat: 
Trnavská cesta 50/A
Bratislava 821 02
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
Identification number (IČO): 
31 337 406
  (from: 04/02/2009)
Date of entry: 
12/08/1992
  (from: 04/02/2009)
Date of deletion: 
12/05/2023
  (from: 12/05/2023)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/05/2023)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/02/2009)
Objects of the company: 
Predmet burzových obchodov : kovy a výrobky z nich, palivá a nerastné výrobky, poľnohospodárske produkty živočíšne a rastlinné, potraviny a pochutiny, drevo a výrobky drevospracujúceho priemyslu, chemické výrobky a výrobky gumárenského priemyslu, výrobky strojárenského vrátane elektrotechnického priemyslu, výrobky ľahkého priemyslu, výrobky priemyslu stavebných hnôt, kurzy devíz, povolenia na emisie skleníkových plynov, elektrická energia
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
sprostredkovanie obchodných kontaktov
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
publikačná činnosť
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
školiaca a poradenská činnosť
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
činnosť organizačného a ekonomického poradcu
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
zapožičiavanie technických prostriedkov za odplatu
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
rozmnožovanie písomností
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
Druhy burzových obchodov : promptné, termínované
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/27/2012 until: 12/04/2023)
Burzová komora
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
Ing. Alexander Babiš - člen burzovej komory
Jura Hronca 52
Bratislava 841 02
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
Ing. Peter Balek - člen burzovej komory
Jeséniova 8B
Bratislava 831 01
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
JUDr. Boris Balog , PhD. - člen burzovej komory
L. Svobodu 8
Rimavská Sobota 979 01
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009 until: 05/16/2023)
JUDr. Boris Balog , PhD. - člen burzovej komory
L. Svobodu 8
Rimavská Sobota 979 01
From: 04/02/2009 Until: 05/21/2020
  (from: 05/17/2023 until: 05/16/2023)
Ing. Michal Borguľa - člen burzovej komory
Lachova 35
Bratislava 851 03
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
Ing. Jozef Rebro - člen burzovej komory
Brečtanová 22
Bratislava 831 01
From: 04/02/2009
  (from: 04/27/2012 until: 12/04/2023)
Ing. Jozef Rebro - podpredseda burzovej komory
Brečtanová 22
Bratislava 831 01
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009 until: 04/26/2012)
Ing. Jozef Rebro - podpredseda burzovej komory
Brečtanová 22
Bratislava 831 01
From: 04/02/2009 Until: 05/25/2010
  (from: 04/27/2012 until: 04/26/2012)
Ľudovít Scholtz - predseda burzovej komory
Sídl. Rimava 36
Rimavská Sobota 979 01
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009 until: 04/26/2012)
Ľudovít Scholtz - predseda burzovej komory
Sídl. Rimava 36
Rimavská Sobota 979 01
From: 04/02/2009 Until: 06/23/2010
  (from: 04/27/2012 until: 04/26/2012)
Ing. Pavol Scholtz - predseda burzovej komory, člen burzovej komory
582
Mostová 925 07
From: 06/23/2010
  (from: 04/27/2012 until: 12/04/2023)
JUDr. Anna Sorokáčová - člen burzovej komory
Hurbanova 1176/20
Praha 4 142 00
Česká republika
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
Ing. Jana Vargová , PhD. - člen burzovej komory
Lietavská 3097/13
Bratislava 851 06
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009 until: 05/16/2023)
Ing. Jana Vargová , PhD. - člen burzovej komory
Lietavská 3097/13
Bratislava 851 06
From: 04/02/2009 Until: 07/30/2022
  (from: 05/17/2023 until: 05/16/2023)
Dipl. Manager Peter Závodský - člen burzovej komory
Potočná 17/155
Trenčín 911 01
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná samostatne predseda burzovej komory alebo podpredseda burzovej komory. Podpisovanie za spoločnosť uskutočňuje predseda burzovej komory alebo podpredseda burzovej komory tak, že pod napísané alebo vytlačené obchodné meno spoločnosti pripojí svoj podpis a označenie svojej funkcie v burzovej komore.
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
Capital: 
4 000 000 EUR Paid up: 4 000 000 EUR
  (from: 04/27/2012 until: 12/04/2023)
780 000 EUR Paid up: 780 000 EUR
  (from: 04/02/2009 until: 04/26/2012)
Shares: 
Number of shares: 6
Type: prioritné
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Spoločnosť môže rozhodnúť o neudelení súhlasu na prevod akcií iba v nasledovných prípadoch : a) prevodom akcií dôjde k porušeniu Zákona o komoditnej burze alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov; b) v žiadosti podľa ods. 5.2 stanov akcionár preukázateľne uviedol nepravdivé údaje; c) v dôsledku prevodu akcií by mohlo dôjsť k ohrozeniu trhu základných surovín, s ktorými sa má obchodovať na Burze; d) v dôsledku prevodu akcií by mohlo dôjsť k nestabilite, zníženej likvidite alebo deformáciám komoditného trhu.
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
Number of shares: 194
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: So súhlasom spoločnosti Komoditná burza Bratislava a.s.
  (from: 04/27/2012 until: 12/04/2023)
Number of shares: 33
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Spoločnosť môže rozhodnúť o neudelení súhlasu na prevod akcií iba v nasledovných prípadoch : a) prevodom akcií dôjde k porušeniu Zákona o komoditnej burze alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov; b) v žiadosti podľa ods. 5.2 stanov akcionár preukázateľne uviedol nepravdivé údaje; c) v dôsledku prevodu akcií by mohlo dôjsť k ohrozeniu trhu základných surovín, s ktorými sa má obchodovať na Burze; d) v dôsledku prevodu akcií by mohlo dôjsť k nestabilite, zníženej likvidite alebo deformáciám komoditného trhu.
  (from: 04/02/2009 until: 04/26/2012)
Supervisory board: 
Pavol Milec
Pražská 33
Bratislava 811 04
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
Marián Rusnák
Záhorská 983/39
Lozorno 900 55
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
Ing. Vincent Straka
Fibichova 5
Košice 040 01
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 02/16/2022
Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR č. 41627/2022-3320 o odňatí povolenia na prevádzkovanie komoditnej burzy zo dňa 13.09.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.10.2022
  (from: 02/16/2023)
 Liquidators:
Mgr. Tomáš Kubáň
Za dráhou 1919/27
Ružomberok 034 01
From: 02/16/2023
  (from: 02/16/2023 until: 12/04/2023)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 02/16/2023 until: 12/04/2023)
Other legal facts: 
Iná právnická osoba: Komoditná burza podľa Zák. č. 229/92 Zb. Komoditná burza bola založená dňa 2.10.1992 zakladateľskou zmluvou podľa § 3 Zák. č. 229/92 Zb. o komoditných burzách. Povolenie na prevádzkovanie burzy udelilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky rozhodnutím č. 174 zo dňa 16.11.1992, ktoré sučasne schválilo i Štatút. Obchodné meno a sídlo zakladateľov včítane výšky ich vkladov a rozsah ich ručenia za zväzky burzy:
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
Kabát a spol., spol. s r.o. V. Clementisa 13, 917 00 Trnava 1 mil. RECOST spol. s r.o. Pri hradnej studni 3, Bratislava 1 mil. Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava 2 mil. Starý spis: Po 300 Dodatok k zakladateľskej zmluve Bratislavskej medzinárodnej komoditnej burzy zo dňa 7.3.1993. Obchodné meno a sídlo ďalších zakladateľov včítane výšky ich vkladov a rozsah ich ručenia za záväzky burzy: Petrimex a.s. Dr. Clementisa 10, Bratislava peňažný vklad 1 mil. Zakladatelia LIKO Trading, spol. s r.o. a SITRAN L.T.d. zmluvne previedli svoje práva a povinnosti zakladateľov BMKB na Petrimex, a.s. a Drevouniu, a.s. Zmluvy o prevode práv a povinností zakladateľov BMKB boli uzavreté 24.11.1993 a 26.11.1993 a vždy ešte toho istého dňa doručené BMKB, čim nadobudli účinnosť. Scholtz, BF na BMKB, spol. s r.o. Sídlisko Rimava 1096/36, 97901 Rimavská Sobota peňažný vklad 1 mil. Zápisnica zo dňa 27.3.1996, Notárska zápisnica N 73/96, Nz 72/96 zo dňa 7.3.1996. Zmena obchodného mena zakladateľa Scholtz, BF na BMKB, spol. s r.o. na BETAPOL s.r.o.
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 26.3.1998, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena z Bratislavská medzinárodná komoditná burza na Komoditná burza Bratislava.
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
Zakladateľ, spoločnosť PETRIMEX, a.s., zmluve previedol svoje práva a povinnosti zakladateľa na spoločnosť TT Consulting, s.r.o. Zmluva o prevode práv a povinností bola uzatvorená dňa 28.1.1999 a toho istého dňa doručená KBB, v dôsledku čoho nadobudla účinnosť. Zakladateľ, spoločnosť Kabát a spol., spol. s r.o., zmluve previedol svoje práva a povinnosti zakladateľa na spoločnosť BETAPOL, s.r.o. Zmluva o prevode práv a povinností bola uzatvorená dňa 22.1.1999 a toho istého dňa doručená KBBm v dôsledku čoho nadobudla účinnosť.
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
Notárska zápisnica č. N 100/2000, Nz 89/2000 zo dňa 11.5.2000, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bol doplnený Štatút KBB a zvolení členovia Burzovej komory. Zápisnica č. 1 zo zasadnutia Burzovej komory KBB zo dňa 20.6.2000.
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
Zápisnica č. 5 zo zasadnutia Burzovej komory zo dňa 17.7.2001.
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 13.5.2004. Zápisnica zo zasadnutia Burzovej komory zo dňa 27.5.2004.
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.4.2005.
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
Spoločnosť BETAPOL s.r.o. previedla svoje práva a povinnosti zakladateľa na spoločnosť MLYN ŠTÚROVO, a.s. zmluvou o prevode akcií a prevode práv a povinností zo dňa 01.03.2001.
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. previedla svoje práva a povinnosti zakladateľa na spoločnosť TT Consulting, s.r.o. zmluvou o prevode práv a povinností zakladateľa Komoditnej burzy Bratislava zo dňa 21.02.2002 v znení dodatku č. 1 zo dňa 23.05.2005.
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
Notárska zápisnica č. N 39/2007, NZ 10010/2007, NCRls 10030/2007 zo dňa 14.03.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.03.2007.
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.12.2007. Notárska zápisnica N 26/2008, NZ 9320/2008, NCRls 9241/2008 napísaná dňa 5.3.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.12.2007.
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
Rozhodnutie MH SR č.3/2008 zo dňa 21.5.2008, rozhodnutie MH SR č.4/2008, č.5/2008 zo dňa 9.6.2008.
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
Zápisnica č. 16 zo zasadnutia Burzovej komory zo dňa 16.09.2008. Zápisnica č. 17 zo zasadnutia Burzovej komory zo dňa 24.02.2009.
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
Notárska zápisnica č. N 39/2009, Nz 9784/2009, NCRls 9886/2009 zo dňa 26.03.2009, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.03.2009, na ktorom bolo schválené rozhodnutie o zmene právnej formy Komoditnej burzy Bratislava ako právnickej osoby zriadenej podľa osobitného zákona na akciovú spoločnosť v zmysle ust. § 69b zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zák. č. 92/2008 Z. z.
  (from: 04/02/2009 until: 12/04/2023)
Notárska zápisnica č. N 158/2012, Nz 13949/2012, NCRls 14282/2012 zo dňa 20.04.2012, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.04.2012.
  (from: 04/27/2012 until: 12/04/2023)
Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR č. 41627/2022-3320 o odňatí povolenia na prevádzkovanie komoditnej burzy zo dňa 13.09.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.10.2022, Komoditná burza Bratislava, a. s. sa zrušuje a vstupuje do likvidácie.do likvidácie
  (from: 02/16/2023 until: 12/04/2023)
Date of updating data in databases:  02/26/2024
Date of extract :  02/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person