Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13241/B

Business name: 
MALMETAL, spol. s r.o.
  (from: 11/18/1997 until: 02/20/2000)
PRESSKAM MALACKY, spol. s r.o.
  (from: 07/15/1993 until: 11/17/1997)
Registered seat: 
Továrenská 13
Malacky 901 01
  (from: 07/15/1993 until: 02/20/2000)
Identification number (IČO): 
31 440 347
  (from: 07/15/1993)
Date of entry: 
07/15/1993
  (from: 07/15/1993)
Person dissolved from: 
21. 2. 2000
  (from: 02/21/2000)
Date of deletion: 
02/21/2000
  (from: 02/21/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/15/1993)
Objects of the company: 
výroba kovov a kovových výrobkov
  (from: 07/15/1993 until: 02/20/2000)
výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
  (from: 07/15/1993 until: 02/20/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 07/15/1993 until: 02/20/2000)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, priemyslu a propagačná činnosť všeobecne
  (from: 07/15/1993 until: 02/20/2000)
poradenská činnosť všeobecne v rámci uvedenej živnosti
  (from: 07/15/1993 until: 02/20/2000)
Partners: 
Marián Haruštiak
J.Poničana 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/09/1996 until: 02/20/2000)
Marián Haruštiak
J.Poničana 5
Bratislava 841 07
Slovak Republic
  (from: 07/15/1993 until: 09/08/1996)
Ing. Štefan Chudoba
Donnerova 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/09/1996 until: 02/20/2000)
Ing. Štefan Chudoba
Donnerova 17
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 07/15/1993 until: 09/08/1996)
Viliam Liedl
H. Meličkovej 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/09/1996 until: 02/20/2000)
Viliam Liedl
H. Meličkovej 17
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 07/15/1993 until: 09/08/1996)
Ing. Juraj Majtan
Eisnerova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/09/1996 until: 02/20/2000)
Ing. Juraj Majtan
Eisnerova 1
Bratislava 841 07
Slovak Republic
  (from: 07/15/1993 until: 09/08/1996)
Ing. Tibor Makara
Fedinova 10/96
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/09/1996 until: 02/20/2000)
Ing. Tibor Makara
Fedinova 10/96
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 07/15/1993 until: 09/08/1996)
Contribution of each member: 
Viliam Liedl
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 07/15/1993 until: 09/08/1996)
Ing. Tibor Makara
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 07/15/1993 until: 09/08/1996)
Ing. Juraj Majtan
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 07/15/1993 until: 09/08/1996)
Marián Haruštiak
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 07/15/1993 until: 09/08/1996)
Ing. Štefan Chudoba
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 07/15/1993 until: 09/08/1996)
Viliam Liedl
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 09/09/1996 until: 02/20/2000)
Ing. Tibor Makara
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 09/09/1996 until: 02/20/2000)
Ing. Juraj Majtan
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 09/09/1996 until: 02/20/2000)
Marián Haruštiak
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 09/09/1996 until: 02/20/2000)
Ing. Štefan Chudoba
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 09/09/1996 until: 02/20/2000)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/15/1993 until: 02/20/2000)
Ing. Anton Havlík - výrobno-technický riaditeľ
J.Poničana 5
Bratislava
  (from: 07/20/1995 until: 09/08/1996)
Viliam Liedl
H.Meličkovej 17
Bratislava
  (from: 07/20/1995 until: 09/08/1996)
Viliam Liedl
Jána Smreka 26
Bratislava
  (from: 09/09/1996 until: 02/20/2000)
Ing. Juraj Majtan
Eisnerova 7
Bratislava
  (from: 09/09/1996 until: 02/20/2000)
Ing. Pavol Moravčík
Landauova 6
Bratislava
  (from: 09/09/1996 until: 06/25/1997)
Ing. Pavol Moravčík - ekonomicko-obchodný riaditeľ
Landauova 6
Bratislava
  (from: 07/20/1995 until: 09/08/1996)
Ing. Pavol Moravčík - ekonomicko-obchodný riaditeľ
Landauova 6
Bratislava 841 01
  (from: 07/15/1993 until: 07/19/1995)
Ing. Hugo Skyva - výrobnotechnický riaditeľ
Pod Rovnicami 19
Bratislava 841 05
  (from: 07/15/1993 until: 07/19/1995)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 07/15/1993 until: 02/20/2000)
Capital: 
120 000 Sk
  (from: 07/15/1993 until: 02/20/2000)
Other legal facts: 
VYMAZUJE SA: z obchodného registra spol. MALMETAL, spol. s r.o. so sídlom Továrenská 13, Malacky, IČO: 31 440 347 spísaná v odd. S.r.o. vo vložke 13 241/B v celom rozsahu dňom 21.2.2000.
  (from: 02/21/2000)
Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou dňa 16.6.1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 4222 Stary spis: S.r.o. 20222
  (from: 07/15/1993 until: 02/20/2000)
Dodatok č. 1 zo dňa 22.06.1995 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 4222 Stary spis: S.r.o. 20222
  (from: 07/20/1995 until: 02/20/2000)
Zápis z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.12.1996. Stary spis: S.r.o. 20222
  (from: 06/26/1997 until: 02/20/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 31.10.1997 bola schválená zmena obchodného mena z PRESSKAM MALACKY, spol. s r.o. na MALMETAL, spol. s r.o. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve z 5.11.1997. Stary spis: S.r.o. 20222
  (from: 11/18/1997 until: 02/20/2000)
Krajský súd v Bratislave uznesením č. k. 5 K 69/98 zo dňa 28.12.1998, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.2.1999, rozhodol o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka MALMETAL, spol. s r.o., Plynárenská 13, 901 01 Malacky, IČO: 31 440 347 pre nemajetnosť.
  (from: 03/31/1999 until: 02/20/2000)
Date of updating data in databases:  02/21/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person