Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  914/V

Business name: 
STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice)
  (from: 10/07/2003)
Registered seat: 
Furčianska 60/1013
Košice 040 14
  (from: 03/31/2007)
Identification number (IČO): 
00 222 089
  (from: 04/26/1972)
Date of entry: 
04/26/1972
  (from: 04/26/1972)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/26/1972)
Objects of the company: 
staviteľ-výstavba rodinných domčekov a jednoduchých stavieb
  (from: 03/31/2007)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 03/31/2007)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/31/2007)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 03/31/2007)
vodoinštalatérstvo
  (from: 03/31/2007)
kúrenárske práce
  (from: 03/31/2007)
zámočníctvo
  (from: 03/31/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 03/31/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 03/31/2007)
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla
  (from: 03/31/2007)
nájom spoločných častí a zariadení obytných budov, nájom nebytových priestorov
  (from: 03/31/2007)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/31/2007)
výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba elektrických zariadení a ich častí na zariadeniach do 1000V a bleskozvodoch v objektoch triedy A
  (from: 03/31/2007)
montáž určených meradiel v rozsahu: - merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu - merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu
  (from: 03/31/2007)
výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
  (from: 03/31/2007)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 03/31/2007)
televízne vysielanie v káblových rozvodoch
  (from: 03/31/2007)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 03/01/2010)
oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: oprava a údržba v rozsahu: technické zariadenia plynové skupina B na: g3 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 k W do 50 k W vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
  (from: 01/12/2011)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 01/14/2011)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení v rozsahu: - zdvíhacia skupina Ac1 - osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb, - zdvíhacia skupina Ac2 - nákladný výťah s prístupom osôb do klietky, - zdvíhacia skupina Ac3 - nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb
  (from: 01/30/2013)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacích
  (from: 01/30/2013)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu E2 - Elektrické zariadenia s obmedzením napätia do 1 000 V pre objekty triedy A - bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 08/17/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/04/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 04/04/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 04/04/2014)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 02/24/2015)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 02/24/2015)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 11/09/2015)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 11/09/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/21/2003)
Ing. Marek Kandrač - Chairman of the Board of Directors
Adlerova 841/17
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
prof.Ing. Roman Cimbala , PhD. - Vice-chairman of the Board of Directors
Bielocerkevská 784/17
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Ing. Vladimír Dravecký - Member of the Board of Directors
Krosnianska 786/49
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Jozef Klešč - Member of the Board of Directors
Krosnianska 786/51
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Ing. Jozef Uličný - Member of the Board of Directors
Buzulucká 679/23
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Ing. Dušana Sobodová - Member of the Board of Directors
Krosnianska 788/73
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Mária Smereková - Member of the Board of Directors
Fábryho 831/40
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Ing. Iveta Gladišová , CSc. - Member of the Board of Directors
Fábryho 824/12
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Igor Sadloň - Member of the Board of Directors
Bielocerkevská 829/02
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Ing. Miloš Jakab - Member of the Board of Directors
Exnárova 804/05
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Mgr. Rastislav Komendát - Member of the Board of Directors
Maurerova 759/20
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Acting: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 09/01/2013)
Supervisory board: 
Ing. Vladimír Zvirinský , PhD. - predseda
Charkovská 690/06
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Ing. Anton Glezgo - člen
Lidické námestie 897/12
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Mgr. Marta Pomothyová - člen
Benadova 912/11
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Anton Vysocký - člen
Maurerova 745/07
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Ondrej Leščák - člen
Jaltská 772/19
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Registered capital: 
33 193,918875 EUR
  (from: 04/23/2009)
Basic member contribution: 
16,59696 EUR fyzické i právnické osoby - vlastníci (bytov, nebytové priestory)
  (from: 04/23/2009)
99,581757 EUR fyzické osoby
  (from: 04/23/2009)
663,878378 EUR právnické osoby
  (from: 04/23/2009)
Other legal facts: 
Stanovy schválené a prijaté na zhromaždení delegátov dňa 20.12.1988 v znení zmien a doplnkov na zhromaždení delegátov dňa 6.3.1990.
  (from: 04/26/1972)
Družstvo bolo transformované schválením stanov na zhromaždení delegátov dňa 11.6.1992 v súlade so zák.č. 42/92 Zb. o transformácií družstiev.
  (from: 05/26/1993)
Zmeny v zápise boli urobené na základe uznesenia Zhromaždenia delegátov SBD III. Košice, konaného dňa 17.5.1993 v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 10/13/1993)
Zmeny stanov schválené zhromaždením delegátov Stavebného bytového družstva III., Košice dňa 8.6.1995.
  (from: 10/12/1995)
Zápisnica zo ZD zo dňa 6.6.1996.
  (from: 10/10/1996)
Zmeny stanov schválené zhromaždením delegátov Stavebného bytového družstva III., Košice dňa 10.6.1997.
  (from: 10/31/1997)
Zmena stanov prijatá na ZD SBD III. Košice dňa 20.6.2002.
  (from: 05/21/2003)
Zápisnica PD zo dňa 19.2.2003.
  (from: 10/07/2003)
zmena Stanov SBD III Košice, zmena Rokovacieho poriadku SBD III Košice, zmena Volebného poriadku
  (from: 01/01/2021)
Date of updating data in databases:  01/18/2022
Date of extract :  01/20/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person