Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  914/V

Business name: 
STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice)
  (from: 10/07/2003)
STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III. KOŠICE (skrátené SBD III.Košice)
  (from: 05/21/2003 until: 10/06/2003)
Stavebné bytové družstvo III., Košice
  (from: 04/26/1972 until: 05/20/2003)
Registered seat: 
Furčianska 60/1013
Košice 040 14
  (from: 03/31/2007)
Furčianska ulica č. 60
Košice
  (from: 05/21/2003 until: 03/30/2007)
Furčianská 60
Košice
  (from: 05/26/1993 until: 05/20/2003)
Kyjevská ul. 60
Košice
  (from: 04/26/1972 until: 05/25/1993)
Identification number (IČO): 
00 222 089
  (from: 04/26/1972)
Date of entry: 
04/26/1972
  (from: 04/26/1972)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/26/1972)
Objects of the company: 
staviteľ-výstavba rodinných domčekov a jednoduchých stavieb
  (from: 03/31/2007)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 03/31/2007)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/31/2007)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 03/31/2007)
vodoinštalatérstvo
  (from: 03/31/2007)
kúrenárske práce
  (from: 03/31/2007)
zámočníctvo
  (from: 03/31/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 03/31/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 03/31/2007)
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla
  (from: 03/31/2007)
nájom spoločných častí a zariadení obytných budov, nájom nebytových priestorov
  (from: 03/31/2007)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/31/2007)
výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba elektrických zariadení a ich častí na zariadeniach do 1000V a bleskozvodoch v objektoch triedy A
  (from: 03/31/2007)
montáž určených meradiel v rozsahu: - merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu - merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu
  (from: 03/31/2007)
výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
  (from: 03/31/2007)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 03/31/2007)
televízne vysielanie v káblových rozvodoch
  (from: 03/31/2007)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 03/01/2010)
oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: oprava a údržba v rozsahu: technické zariadenia plynové skupina B na: g3 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 k W do 50 k W vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
  (from: 01/12/2011)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 01/14/2011)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení v rozsahu: - zdvíhacia skupina Ac1 - osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb, - zdvíhacia skupina Ac2 - nákladný výťah s prístupom osôb do klietky, - zdvíhacia skupina Ac3 - nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb
  (from: 01/30/2013)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacích
  (from: 01/30/2013)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu E2 - Elektrické zariadenia s obmedzením napätia do 1 000 V pre objekty triedy A - bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 08/17/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/04/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 04/04/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 04/04/2014)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 02/24/2015)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 02/24/2015)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 11/09/2015)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 11/09/2015)
organizovanie dobrovoľných dražieb
  (from: 01/04/2008 until: 02/28/2010)
údržba a oprava bytových a nebytových priestorov
  (from: 03/31/2007 until: 01/11/2011)
opravy a údržba zdvíhacích zariadení (výťahov)
  (from: 03/31/2007 until: 01/29/2013)
správa bytového a nebytového fondu
  (from: 03/31/2007 until: 01/13/2011)
montáž, opravy, rekonštrukcie, údržba odberových plynových zariadení v budovách na zemný plyn
  (from: 03/31/2007 until: 01/11/2011)
v celom rozsahu
  (from: 04/26/1972 until: 05/25/1993)
staviteľ-výstavba rodinných domčekov a jednoduchých stavieb
  (from: 05/26/1993 until: 03/30/2007)
údržba a oprava bytových a nebytových priestorov
  (from: 05/26/1993 until: 03/30/2007)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/26/1993 until: 03/30/2007)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 10/12/1995 until: 03/30/2007)
zabezpečenie a prevádzkovanie televízneho vysielania v káblovom rozvode
  (from: 10/12/1995 until: 03/30/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/21/2003)
Managing board
  (from: 10/31/1997 until: 05/20/2003)
Managing board
  (from: 05/26/1993 until: 10/30/1997)
Ing. Marek Kandrač - Chairman of the Board of Directors
Adlerova 841/17
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
prof.Ing. Roman Cimbala , PhD. - Vice-chairman of the Board of Directors
Bielocerkevská 784/17
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Ing. Vladimír Dravecký - Member of the Board of Directors
Krosnianska 786/49
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Jozef Klešč - Member of the Board of Directors
Krosnianska 786/51
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Ing. Jozef Uličný - Member of the Board of Directors
Buzulucká 679/23
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Ing. Dušana Sobodová - Member of the Board of Directors
Krosnianska 788/73
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Mária Smereková - Member of the Board of Directors
Fábryho 831/40
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Ing. Iveta Gladišová , CSc. - Member of the Board of Directors
Fábryho 824/12
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Igor Sadloň - Member of the Board of Directors
Bielocerkevská 829/02
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Ing. Miloš Jakab - Member of the Board of Directors
Exnárova 804/05
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Mgr. Rastislav Komendát - Member of the Board of Directors
Maurerova 759/20
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
doc.RNDr. Jaroslav Briančin , CSc. - člen
Kurská 20/853
Košice 040 22
From: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 08/14/2013)
prof.RNDr. Jaroslav Briančin , CSc. - člen
Kurská 20/853
Košice 040 22
From: 06/09/2011
  (from: 08/15/2013 until: 06/30/2016)
prof.RNDr. Jaroslav Briančin , CSc. - člen
Kurská 20/853
Košice 040 22
From: 06/09/2011 Until: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/30/2016)
RNDr. Jaroslav Briančin , CSc. - člen
Kurská 20
Košice
  (from: 10/10/1996 until: 02/13/2007)
RNDr. Jaroslav Briančin , CSc. - člen
Kurská 20
Košice 040 22
From: 06/06/1996
  (from: 02/14/2007 until: 07/12/2011)
RNDr. Jaroslav Briančin , CSc. - člen
Kurská 20
Košice 040 22
From: 06/06/1996 Until: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/12/2011)
Ing. Jana Bubenková - člen
Bielocerkevská 4
Košice
  (from: 09/03/2001 until: 02/13/2007)
Ing. Jana Bubenková - člen
Bielocerkevská 4
Košice
Until: 05/18/2006
  (from: 02/14/2007 until: 02/13/2007)
Doc. Ing. Roman Cimbala , PhD. - podpredseda predstavenstva
Bielocerkevská 17
Košice 040 22
From: 05/18/2006
  (from: 02/14/2007 until: 04/13/2010)
Doc.Ing. Roman Cimbala , PhD - člen
Bielocerkevská 17
Košice
  (from: 05/25/2001 until: 02/13/2007)
Doc.Ing. Roman Cimbala , PhD - člen
Bielocerkevská 17
Košice
Until: 05/18/2006
  (from: 02/14/2007 until: 02/13/2007)
prof.Ing. Roman Cimbala , PhD. - podpredseda predstavenstva
Bielocerkevská 17/784
Košice 040 22
From: 05/18/2006
  (from: 04/14/2010 until: 07/12/2011)
prof.Ing. Roman Cimbala , PhD. - podpredseda predstavenstva
Bielocerkevská 17/784
Košice 040 22
From: 05/18/2006 Until: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/12/2011)
prof.Ing. Roman Cimbala , PhD. - podpredseda predstavenstva
Bielocerkevská 17/784
Košice 040 22
From: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 06/30/2016)
prof.Ing. Roman Cimbala , PhD. - podpredseda predstavenstva
Bielocerkevská 17/784
Košice 040 22
From: 06/09/2011 Until: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/30/2016)
Ing. Vladimír Dravecký - člen
Krosnianska 49
Košice 040 22
From: 05/18/2006
  (from: 02/14/2007 until: 07/12/2011)
Ing. Vladimír Dravecký - člen
Krosnianska 49
Košice 040 22
From: 05/18/2006 Until: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/12/2011)
Ing., Vladimír Dravecký - člen
Krosnianska 49/786
Košice 040 22
From: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 06/30/2016)
Ing., Vladimír Dravecký - člen
Krosnianska 49/786
Košice 040 22
From: 06/09/2011 Until: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/30/2016)
Daniel Focko - člen
Benádova 1
Košice
  (from: 05/26/1993 until: 06/03/1997)
Daniel Focko - člen
Benadova 1
Košice
  (from: 06/04/1997 until: 02/13/2007)
Daniel Focko - člen
Benadova 1
Košice 040 22
From: 04/18/1984
  (from: 02/14/2007 until: 05/27/2010)
Ing. Daniel Focko - člen
Benadova 1
Košice 040 22
From: 04/18/1984
  (from: 05/28/2010 until: 07/12/2011)
Ing. Daniel Focko - člen
Benadova 1
Košice 040 22
From: 04/18/1984 Until: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/12/2011)
Pavol Hopej - člen
Fábryho 2
Košice
  (from: 05/26/1993 until: 06/03/1997)
Pavol Hopej - člen
Fábryho 2
Košice
  (from: 06/04/1997 until: 09/02/2001)
Ing. Jozef Hovanec - člen
Benádova 5
Košice
  (from: 05/26/1993 until: 06/03/1997)
Ing. Jozef Hovanec - člen
Benadova 5
Košice
  (from: 06/04/1997 until: 02/13/2007)
Ing. Jozef Hovanec - člen
Benadova 5
Košice 040 22
From: 06/11/1992
  (from: 02/14/2007 until: 07/12/2011)
Ing. Jozef Hovanec - člen
Benadova 5
Košice 040 22
From: 06/11/1992 Until: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/12/2011)
Ing. Miloš Jakab - člen
Exnárova 5/804
Košice 040 22
From: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 06/30/2016)
Ing. Miloš Jakab - člen
Exnárova 5/804
Košice 040 22
From: 06/09/2011 Until: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/30/2016)
Ing. Milan Kanát - člen
Fábryho 4
Košice
  (from: 05/26/1993 until: 10/12/1993)
Ing. Marek Kandráč - člen
Adlerova 17/841
Košice 040 22
From: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 06/30/2016)
Ing. Marek Kandráč - člen
Adlerova 17/841
Košice 040 22
From: 06/09/2011 Until: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/30/2016)
Ing. Marek Kandráč - člen predstavenstva
Adlerova 17/841
Košice 040 22
From: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/28/2017)
Gabriel Kardošš - predseda
Jenisejská 29
Košice
  (from: 05/26/1993 until: 06/03/1997)
Gabriel Kardošš - predseda
Jenisejská 29
Košice
Until: 02/19/2003
  (from: 06/04/1997 until: 10/06/2003)
Jozef Klešč - člen
Krosnianska 51
Košice
  (from: 05/26/1993 until: 06/03/1997)
Jozef Klešč - člen
Krosnianska 51
Košice
  (from: 06/04/1997 until: 02/13/2007)
Jozef Klešč - člen
Krosnianska 51
Košice 040 22
From: 04/28/1983
  (from: 02/14/2007 until: 07/12/2011)
Jozef Klešč - člen
Krosnianska 51
Košice 040 22
From: 04/28/1983 Until: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/12/2011)
Jozef Klešč - člen
Krosnianska 51/786
Košice 040 22
From: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 06/30/2016)
Jozef Klešč - člen
Krosnianska 51/786
Košice 040 22
From: 06/09/2011 Until: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/30/2016)
Gabriel Kleščinský - člen
Adlerova 23
Košice 040 22
From: 05/18/2006
  (from: 02/14/2007 until: 08/10/2007)
Gabriel Kleščinský - člen
Adlerova 23
Košice 040 22
From: 05/18/2006 Until: 06/01/2007
  (from: 08/11/2007 until: 08/10/2007)
Ing. Mária Kobeláková - člen
Buzulucká 11
Košice
  (from: 09/03/2001 until: 02/13/2007)
Ing. Mária Kobeláková - člen
Buzulucká 11
Košice 040 22
From: 06/14/2001
  (from: 02/14/2007 until: 07/12/2011)
Ing. Mária Kobeláková - člen
Buzulucká 11
Košice 040 22
From: 06/14/2001 Until: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/12/2011)
Ing. Jozef Krištan - člen
PČL 10
Košice
  (from: 05/26/1993 until: 06/03/1997)
Ing. Jozef Krištan - člen
PČL 10
Košice
  (from: 06/04/1997 until: 05/24/2001)
Ing. Peter Lešťan - člen
Kurská 22/852
Košice 040 22
From: 07/24/2008
  (from: 10/01/2008 until: 07/12/2011)
Ing. Peter Lešťan - člen
Kurská 22/852
Košice 040 22
From: 07/24/2008 Until: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/12/2011)
Ing. Beáta Lippaiová - člen
Jaltská 7
Košice
  (from: 05/26/1993 until: 10/09/1996)
Margita Mireková - člen
Fábryho 34
Košice
  (from: 10/13/1993 until: 06/03/1997)
Margita Mireková - člen
Fábryho 34
Košice
  (from: 06/04/1997 until: 09/02/2001)
Milan Mráz - člen
Fábryho 3
Košice 040 22
From: 05/18/2006
  (from: 02/14/2007 until: 07/12/2011)
Milan Mráz - člen
Fábryho 3
Košice 040 22
From: 05/18/2006 Until: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/12/2011)
Doc.Ing. Jozef Ondera , CSc. - člen
Lidické námestie 6
Košice
  (from: 09/03/2001 until: 02/13/2007)
Doc.Ing. Jozef Ondera , CSc. - člen
Lidické námestie 6
Košice
Until: 05/18/2006
  (from: 02/14/2007 until: 02/13/2007)
Mgr. František Oravec - člen
Lidické nám. 9
Košice
  (from: 10/10/1996 until: 09/02/2001)
Jaroslav Petrek - člen
Benádova 15
Košice
  (from: 05/26/1993 until: 10/09/1996)
Ing. Vladimír Potemra - člen
Exnárova 11
Košice
  (from: 10/10/1996 until: 02/13/2007)
Ing. Vladimír Potemra - člen
Exnárova 11
Košice 040 22
From: 06/06/1996
  (from: 02/14/2007 until: 07/12/2011)
Ing. Vladimír Potemra - člen
Exnárova 11
Košice 040 22
From: 06/06/1996 Until: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/12/2011)
Milan Prokop - člen
Adlerova 9
Košice 040 22
From: 06/01/2007
  (from: 08/11/2007 until: 07/12/2011)
Milan Prokop - člen
Adlerova 9
Košice 040 22
From: 06/01/2007 Until: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/12/2011)
Milan Prokop - člen
Adlerova 9/839
Košice 040 22
From: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 06/30/2016)
Milan Prokop - člen
Adlerova 9/839
Košice 040 22
From: 06/09/2011 Until: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/30/2016)
Ladislav Sabol - člen
Clementisova 4
Košice
From: 03/27/2003
  (from: 10/23/2003 until: 02/13/2007)
Ladislav Sabol - člen
Clementisova 4
Košice
From: 03/27/2003 Until: 05/18/2006
  (from: 02/14/2007 until: 02/13/2007)
Mária Smereková - člen
Fábryho 40/831
Košice 040 22
From: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 06/30/2016)
Mária Smereková - člen
Fábryho 40/831
Košice 040 22
From: 06/09/2011 Until: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/30/2016)
Ing. Dušana Sobodová - člen
Krosnianska 73/788
Košice 040 22
From: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 06/30/2016)
Ing. Dušana Sobodová - člen
Krosnianska 73/788
Košice 040 22
From: 06/09/2011 Until: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/30/2016)
Nikola Svetozarov - podpredseda
Tokajícka 4
Košice
  (from: 06/04/1997 until: 02/13/2007)
Nikola Svetozarov - podpredseda
Tokajícka 4
Košice
Until: 05/18/2006
  (from: 02/14/2007 until: 02/13/2007)
Nikola Svetozárov - podpredseda
Tokajícka 4
Košice
  (from: 05/26/1993 until: 06/03/1997)
Anna Theinerová - člen
Kalinovská 14
Košice
  (from: 05/26/1993 until: 10/09/1996)
Ing. Štefánia Tomková - člen
Charkovská 22
Košice 040 22
From: 05/18/2006
  (from: 02/14/2007 until: 07/12/2011)
Ing. Štefánia Tomková - člen
Charkovská 22
Košice 040 22
From: 05/18/2006 Until: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/12/2011)
Ing. Jozef Uličný - člen
Buzulucká 23/679
Košice 040 22
From: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 06/30/2016)
Ing. Jozef Uličný - člen
Buzulucká 23/679
Košice 040 22
From: 06/09/2011 Until: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/30/2016)
v celom rozsahu
  (from: 04/26/1972 until: 05/25/1993)
JUDr. Tibor Vápeník - člen
Tokajícka 16
Košice
  (from: 05/26/1993 until: 10/09/1996)
Ing. Juraj Velebír - člen
Maurerova 2
Košice
  (from: 05/26/1993 until: 06/03/1997)
Ing. Juraj Velebír - člen
Maurerova 2
Košice
  (from: 06/04/1997 until: 02/13/2007)
Ing. Juraj Velebír - člen
Maurerova 2
Košice 040 22
From: 04/11/1991
  (from: 02/14/2007 until: 05/14/2007)
Ing. Juraj Velebír , Eur Ing - člen
Maurerova 2
Košice 040 22
From: 04/11/1991
  (from: 05/15/2007 until: 09/30/2008)
Ing. Juraj Velebír , Eur Ing - člen
Maurerova 2
Košice 040 22
From: 04/11/1991 Until: 07/24/2008
  (from: 10/01/2008 until: 09/30/2008)
Ing. Vladimír Zvirinský - člen
Charkovská 6
Košice
  (from: 09/03/2001 until: 10/06/2003)
Ing. Vladimír Zvirinský - predseda predstavenstva (predseda družstva)
Charkovská 6
Košice
From: 02/19/2003
  (from: 10/07/2003 until: 02/13/2007)
Ing. Vladimír Zvirinský - predseda predstavenstva (predseda družstva)
Charkovská 6
Košice 040 22
From: 02/19/2003
  (from: 02/14/2007 until: 06/06/2007)
Ing. Vladimír Zvirinský , PhD. - predseda predstavenstva
Charkovská 6/690
Košice 040 22
From: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 06/30/2016)
Ing. Vladimír Zvirinský , PhD. - predseda predstavenstva
Charkovská 6/690
Košice 040 22
From: 06/09/2011 Until: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/30/2016)
Ing. Vladimír Zvirinský , PhD. - predseda predstavenstva (predseda družstva)
Charkovská 6
Košice 040 22
From: 02/19/2003
  (from: 06/07/2007 until: 07/12/2011)
Ing. Vladimír Zvirinský , PhD. - predseda predstavenstva (predseda družstva)
Charkovská 6
Košice 040 22
From: 02/19/2003 Until: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/12/2011)
Magdaléna Župová - člen
Clementisova 6
Košice
  (from: 10/10/1996 until: 09/02/2001)
Ing. Vladimír Zvirinský , PhD. - predseda predstavenstva
Charkovská 6/690
Košice 040 22
From: 06/09/2016 Until: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021 until: 08/11/2021)
prof.Ing. Roman Cimbala , PhD. - podpredseda predstavenstva
Bielocerkevská 17/784
Košice 040 22
From: 06/09/2016 Until: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021 until: 08/11/2021)
prof.RNDr. Jaroslav Briančin , CSc. - člen predstavenstva
Kurská 20/853
Košice 040 22
From: 06/09/2016 Until: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021 until: 08/11/2021)
Ing. Vladimír Dravecký - člen predstavenstva
Krosnianska 49/786
Košice 040 22
From: 06/09/2016 Until: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021 until: 08/11/2021)
Jozef Klešč - člen predstavenstva
Krosnianska 51/786
Košice 040 22
From: 06/09/2016 Until: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021 until: 08/11/2021)
Ing. Marek Kandrač - člen predstavenstva
Adlerova 17/841
Košice 040 22
From: 06/09/2016 Until: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021 until: 08/11/2021)
Ing. Jozef Uličný - člen predstavenstva
Buzulucká 23/679
Košice 040 22
From: 06/09/2016 Until: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021 until: 08/11/2021)
Ing. Dušana Sobodová - člen predstavenstva
Krosnianska 73/788
Košice 040 22
From: 06/09/2016 Until: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021 until: 08/11/2021)
Mária Smereková - člen predstavenstva
Fábryho 40/831
Košice 040 22
From: 06/09/2016 Until: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021 until: 08/11/2021)
Ing. Iveta Gladišová , CSc. - člen predstavenstva
Fábryho 12/824
Košice 040 22
From: 06/09/2016 Until: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021 until: 08/11/2021)
Ján Macik - člen predstavenstva
Bielocerkevská 25/785
Košice 040 22
From: 06/09/2016 Until: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021 until: 08/11/2021)
Ing. Vladimír Zvirinský , PhD. - predseda predstavenstva
Charkovská 6/690
Košice 040 22
From: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 08/11/2021)
Ing. Marek Kandrač - člen predstavenstva
Adlerova 17/841
Košice 040 22
From: 06/09/2016
  (from: 06/29/2017 until: 08/11/2021)
prof.Ing. Roman Cimbala , PhD. - podpredseda predstavenstva
Bielocerkevská 17/784
Košice 040 22
From: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 08/11/2021)
Ing. Vladimír Dravecký - člen predstavenstva
Krosnianska 49/786
Košice 040 22
From: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 08/11/2021)
Jozef Klešč - člen predstavenstva
Krosnianska 51/786
Košice 040 22
From: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 08/11/2021)
Ing. Jozef Uličný - člen predstavenstva
Buzulucká 23/679
Košice 040 22
From: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 08/11/2021)
Ing. Dušana Sobodová - člen predstavenstva
Krosnianska 73/788
Košice 040 22
From: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 08/11/2021)
Mária Smereková - člen predstavenstva
Fábryho 40/831
Košice 040 22
From: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 08/11/2021)
Ing. Iveta Gladišová , CSc. - člen predstavenstva
Fábryho 12/824
Košice 040 22
From: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 08/11/2021)
prof.RNDr. Jaroslav Briančin , CSc. - člen predstavenstva
Kurská 20/853
Košice 040 22
From: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 08/11/2021)
Ján Macik - člen predstavenstva
Bielocerkevská 25/785
Košice 040 22
From: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 08/11/2021)
Acting: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 09/01/2013)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisuje predseda prípadne podpredseda a ďalší člen predstavenstva spoločne a to tak, že k názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 08/15/2013 until: 08/31/2013)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisuje predseda prípadne podpredseda a ďalší člen predstavenstva spoločne a to tak, že k názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy. Spoločný podpis predsedu a podpredsedu družstva sa vylučuje.
  (from: 05/21/2003 until: 08/14/2013)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden člen predstavenstva spoločne a to tak, že k názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 10/31/1997 until: 05/20/2003)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden člen predstavenstva spoločne a to tak, že k názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 05/26/1993 until: 10/30/1997)
Družstvo sa značí s uvedením názvu: Stavebné bytové družstvo III., Košice a k nemu pripojuje podpis predseda alebo podpredseda s ďalším členom predstavenstva-kolektívne.
  (from: 04/26/1972 until: 05/25/1993)
Supervisory board: 
Ing. Vladimír Zvirinský , PhD. - predseda
Charkovská 690/06
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Ing. Anton Glezgo - člen
Lidické námestie 897/12
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Mgr. Marta Pomothyová - člen
Benadova 912/11
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Anton Vysocký - člen
Maurerova 745/07
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Ondrej Leščák - člen
Jaltská 772/19
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021)
Ing. Ján Bedaj - člen
Bašťovanského 13
Košice 040 22
From: 05/18/2006
  (from: 02/14/2007 until: 04/20/2010)
Ing. Ján Bedaj - člen
Bašťovanského 13
Košice 040 22
From: 05/18/2006 Until: 02/17/2010
  (from: 04/21/2010 until: 04/20/2010)
Ing. Ján Bedaj - predseda
Bašťovanského 13/881
Košice 040 22
From: 02/17/2010
  (from: 04/21/2010 until: 07/12/2011)
Ing. Ján Bedaj - predseda
Bašťovanského 13/881
Košice 040 22
From: 02/17/2010 Until: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/12/2011)
Ing. Ján Bedaj - predseda
Bašťovanského 13/881
Košice 040 22
From: 06/10/2011
  (from: 07/13/2011 until: 06/30/2016)
Ing. Ján Bedaj - predseda
Bašťovanského 13/881
Košice 040 22
From: 06/10/2011 Until: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/30/2016)
Ján Capík - člen
Kurská 35/903
Košice 040 22
From: 02/17/2010
  (from: 04/21/2010 until: 07/12/2011)
Ján Capík - člen
Kurská 35/903
Košice 040 22
From: 02/17/2010 Until: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/12/2011)
Ján Capík - člen
Kurská 35/903
Košice 040 22
From: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 06/30/2016)
Ján Capík - člen
Kurská 35/903
Košice 040 22
From: 06/09/2011 Until: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/30/2016)
Ing. Anton Glezgo - člen
Lidické námestie 12/897
Košice 040 22
From: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 06/30/2016)
Ing. Anton Glezgo - člen
Lidické námestie 12/897
Košice 040 22
From: 06/09/2011 Until: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/30/2016)
Bc. Vlasta Hausová - člen
Kurská 02
Košice 040 22
From: 05/18/2006
  (from: 02/14/2007 until: 04/22/2009)
Ing. Vlasta Hausová - člen
Kurská 02/857
Košice 040 22
From: 05/18/2006
  (from: 04/23/2009 until: 07/12/2011)
Ing. Vlasta Hausová - člen
Kurská 02/857
Košice 040 22
From: 05/18/2006 Until: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/12/2011)
Ing. Juraj Korpa - predseda
Maurerova 16
Košice 040 22
From: 05/18/2006
  (from: 02/14/2007 until: 04/20/2010)
Ing. Juraj Korpa - predseda
Maurerova 16
Košice 040 22
From: 05/18/2006 Until: 02/17/2010
  (from: 04/21/2010 until: 04/20/2010)
RNDr. Daniela Nogová - člen
Krosnianska 53
Košice 040 22
From: 05/18/2006
  (from: 02/14/2007 until: 07/12/2011)
RNDr. Daniela Nogová - člen
Krosnianska 53
Košice 040 22
From: 05/18/2006 Until: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/12/2011)
Milena Pajtášová - členka
Charkovská 24/689
Košice 040 22
From: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 06/30/2016)
Milena Pajtášová - členka
Charkovská 24/689
Košice 040 22
From: 06/09/2011 Until: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/30/2016)
Elena Petríková - člen
Charkovská 06
Košice 040 22
From: 05/18/2006
  (from: 02/14/2007 until: 09/30/2008)
Elena Petríková - člen
Charkovská 06
Košice 040 22
From: 05/18/2006 Until: 12/12/2007
  (from: 10/01/2008 until: 09/30/2008)
Elena Petríková - členka
Charkovská 6/690
Košice 040 22
From: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 06/30/2016)
Elena Petríková - členka
Charkovská 6/690
Košice 040 22
From: 06/09/2011 Until: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/30/2016)
Štefan Reisz
Zupkova 3/708
Košice 040 22
From: 12/12/2007
  (from: 10/01/2008 until: 07/12/2011)
Štefan Reisz
Zupkova 3/708
Košice 040 22
From: 12/12/2007 Until: 06/09/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/12/2011)
Ing. Vlasta Hausová - predsedníčka
Kurská 2/857
Košice 040 22
From: 06/09/2016 Until: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021 until: 08/11/2021)
Ing. Anton Glezgo - člen
Lidické námestie 12/897
Košice 040 22
From: 06/09/2016 Until: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021 until: 08/11/2021)
Ing. Marián Sidor - člen
Jaltská 13/771
Košice 040 22
From: 06/09/2016 Until: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021 until: 08/11/2021)
Ing. Radovan Hužvík - člen
Zupkova 5/709
Košice 040 22
From: 06/09/2016 Until: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021 until: 08/11/2021)
Ing. Mária Pindrochová - členka
Jaltská 15/771
Košice 040 22
From: 06/09/2016 Until: 06/24/2021
  (from: 08/12/2021 until: 08/11/2021)
Ing. Vlasta Hausová - predsedníčka
Kurská 2/857
Košice 040 22
From: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 08/11/2021)
Ing. Anton Glezgo - člen
Lidické námestie 12/897
Košice 040 22
From: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 08/11/2021)
Ing. Marián Sidor - člen
Jaltská 13/771
Košice 040 22
From: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 08/11/2021)
Ing. Mária Pindrochová - členka
Jaltská 15/771
Košice 040 22
From: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 08/11/2021)
Ing. Radovan Hužvík - člen
Zupkova 5/709
Košice 040 22
From: 06/09/2016
  (from: 07/01/2016 until: 08/11/2021)
Registered capital: 
33 193,918875 EUR
  (from: 04/23/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 05/21/2003 until: 04/22/2009)
9 000 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/20/2003)
Basic member contribution: 
16,59696 EUR fyzické i právnické osoby - vlastníci (bytov, nebytové priestory)
  (from: 04/23/2009)
99,581757 EUR fyzické osoby
  (from: 04/23/2009)
663,878378 EUR právnické osoby
  (from: 04/23/2009)
500 Sk fyzické i právnické osoby - vlastníci (bytov, nebytové priestory)
  (from: 05/21/2003 until: 04/22/2009)
3 000 Sk fyzické osoby
  (from: 05/26/1993 until: 04/22/2009)
20 000 Sk právnické osoby
  (from: 05/26/1993 until: 04/22/2009)
Other legal facts: 
Stanovy schválené a prijaté na zhromaždení delegátov dňa 20.12.1988 v znení zmien a doplnkov na zhromaždení delegátov dňa 6.3.1990.
  (from: 04/26/1972)
Družstvo bolo transformované schválením stanov na zhromaždení delegátov dňa 11.6.1992 v súlade so zák.č. 42/92 Zb. o transformácií družstiev.
  (from: 05/26/1993)
Zmeny v zápise boli urobené na základe uznesenia Zhromaždenia delegátov SBD III. Košice, konaného dňa 17.5.1993 v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 10/13/1993)
Zmeny stanov schválené zhromaždením delegátov Stavebného bytového družstva III., Košice dňa 8.6.1995.
  (from: 10/12/1995)
Zápisnica zo ZD zo dňa 6.6.1996.
  (from: 10/10/1996)
Zmeny stanov schválené zhromaždením delegátov Stavebného bytového družstva III., Košice dňa 10.6.1997.
  (from: 10/31/1997)
Zmena stanov prijatá na ZD SBD III. Košice dňa 20.6.2002.
  (from: 05/21/2003)
Zápisnica PD zo dňa 19.2.2003.
  (from: 10/07/2003)
zmena Stanov SBD III Košice, zmena Rokovacieho poriadku SBD III Košice, zmena Volebného poriadku
  (from: 01/01/2021)
Date of updating data in databases:  01/18/2022
Date of extract :  01/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person