Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  16375/S

Business name: 
PELUX, s.r.o.
  (from: 12/29/2000 until: 02/09/2010)
Registered seat: 
Príbelce 64
Príbelce 991 25
  (from: 03/21/2009 until: 02/09/2010)
Oravická 46
Liesek 027 12
  (from: 12/29/2000 until: 03/20/2009)
Identification number (IČO): 
36 396 001
  (from: 12/29/2000)
Date of entry: 
12/29/2000
  (from: 12/29/2000)
Person dissolved from: 
21.1.2010
  (from: 02/10/2010)
Date of deletion: 
02/10/2010
  (from: 02/10/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/10/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/29/2000)
Objects of the company: 
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (from: 12/29/2000 until: 02/09/2010)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
  (from: 12/29/2000 until: 02/09/2010)
výroba hier a hračiek
  (from: 12/29/2000 until: 02/09/2010)
prípravné práce pre stavbu, demolačné a zemné práce
  (from: 12/29/2000 until: 02/09/2010)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce, lešenárske práce
  (from: 12/29/2000 until: 02/09/2010)
maloobchodný predaj pohonných hmôt
  (from: 12/29/2000 until: 02/09/2010)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 12/29/2000 until: 02/09/2010)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/29/2000 until: 02/09/2010)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/29/2000 until: 02/09/2010)
zásielkový predaj
  (from: 12/29/2000 until: 02/09/2010)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 12/29/2000 until: 02/09/2010)
reklamné činnosti
  (from: 12/29/2000 until: 02/09/2010)
iné kultúrne činnosti
  (from: 12/29/2000 until: 02/09/2010)
kúpa, predaj software, hardware, hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 12/29/2000 until: 02/09/2010)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 12/29/2000 until: 02/09/2010)
obchodná činnosť v rámci živností, okrem jedov, drahých kovov a výrobkov z nich
  (from: 12/29/2000 until: 02/09/2010)
vykonávanie faktoringových a forfaitingových obchodov
  (from: 08/04/2005 until: 02/09/2010)
spracovanie údajov
  (from: 08/04/2005 until: 02/09/2010)
činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/04/2005 until: 02/09/2010)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča, s výnimkou taxislužby
  (from: 08/04/2005 until: 02/09/2010)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 08/04/2005 until: 02/09/2010)
Partners: 
Ľuboš Gnida
Oravická 46
Liesek
Slovak Republic
  (from: 05/16/2002 until: 09/10/2008)
Peter Gnida
Oravická 46
Liesek
Slovak Republic
  (from: 05/16/2002 until: 09/10/2008)
Ľuboš Gnida
Oravická 46
Liesek
Slovak Republic
  (from: 12/29/2000 until: 05/15/2002)
Peter Gnida
Oravická 46
Liesek
Slovak Republic
  (from: 12/29/2000 until: 05/15/2002)
Ľubomír Matkovič
Horné Príbelce 64
Príbelce 991 25
Slovak Republic
  (from: 09/11/2008 until: 02/09/2010)
Contribution of each member: 
Peter Gnida
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/29/2000 until: 05/15/2002)
Ľuboš Gnida
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/29/2000 until: 05/15/2002)
Peter Gnida
Amount of investment: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
  (from: 05/16/2002 until: 09/10/2008)
Ľuboš Gnida
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 05/16/2002 until: 09/10/2008)
Ľubomír Matkovič
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/11/2008 until: 03/20/2009)
Ľubomír Matkovič
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/21/2009 until: 05/28/2009)
Ľubomír Matkovič
Amount of investment: 19 917 EUR Paid up: 19 917 EUR
  (from: 05/29/2009 until: 02/09/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/04/2005 until: 02/09/2010)
konatelia
  (from: 12/29/2000 until: 08/03/2005)
Ľuboš Gnida
Oravická 46
Liesek
  (from: 12/29/2000 until: 08/03/2005)
Ľuboš Gnida
Oravická 46
Liesek
Until: 06/15/2005
  (from: 08/04/2005 until: 08/03/2005)
Peter Gnida
Oravická 46
Liesek
Until: 05/10/2002
  (from: 12/29/2000 until: 05/15/2002)
Bc. Peter Gnida
Oravická 46
Liesek
From: 06/15/2005
  (from: 08/04/2005 until: 09/10/2008)
Bc. Peter Gnida
Oravická 46
Liesek
From: 06/15/2005 Until: 07/02/2007
  (from: 09/11/2008 until: 09/10/2008)
Jana Gnidová
Moskovská 2338/40
Banská Bystrica
From: 05/10/2002
  (from: 05/03/2004 until: 08/03/2005)
Jana Gnidová
Moskovská 2338/40
Banská Bystrica
From: 05/10/2002 Until: 06/15/2005
  (from: 08/04/2005 until: 08/03/2005)
Jana Janovcová
Moskovská 2338/40
Banská Bystrica
From: 05/10/2002
  (from: 05/16/2002 until: 05/02/2004)
Ľubomír Matkovič
Horné Príbelce 64
Príbelce 991 25
From: 07/02/2007
  (from: 09/11/2008 until: 02/09/2010)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ, samostatne. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že pri právnych úkonoch vykonávaných v písomne forme pripojí k obchodnému menu svoj podpis.
  (from: 08/04/2005 until: 02/09/2010)
Spoločnosť zastupujú a za ńu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/29/2000 until: 08/03/2005)
Capital: 
19 917 EUR Paid up: 19 917 EUR
  (from: 05/29/2009 until: 02/09/2010)
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/21/2009 until: 05/28/2009)
200 000 Sk
  (from: 12/29/2000 until: 03/20/2009)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 26Cbr 101/2009-25 zo dňa 19.01.2010, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 21.01.2010, bola obchodná spoločnosť PELUX, s.r.o., so sídlom Príbelce 64, 991 25 Príbelce, IČO: 36 396 001 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 16375/S zrušená bez likvidácie.
  (from: 02/10/2010)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13. 12.2000 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 12/29/2000 until: 02/09/2010)
Na valnom zhromaždení dňa 10.5.2002 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/16/2002 until: 02/09/2010)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/29/2009)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
FIRIM s.r.o.
Súľovská 56
Bratislava 821 05
  (from: 05/29/2009)
TRIMOLE, s.r.o.
Mierová 112
Bratislava 821 05
  (from: 05/29/2009)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person