Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1267/S

Business name: 
PYRAMID, s.r.o. "v likvidácii"
  (from: 07/27/1999 until: 05/19/2005)
PYRAMID, s.r.o.
  (from: 06/11/1993 until: 07/26/1999)
Registered seat: 
Horná 12
Banská Bystrica 974 01
  (from: 05/16/1995 until: 05/19/2005)
Partizánska 9
Banská Bystrica 974 01
  (from: 06/11/1993 until: 05/15/1995)
Identification number (IČO): 
31 587 445
  (from: 06/11/1993)
Date of entry: 
06/11/1993
  (from: 06/11/1993)
Person dissolved from: 
4. 5. 2005
  (from: 05/20/2005)
Date of deletion: 
05/20/2005
  (from: 05/20/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/20/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/11/1993)
Objects of the company: 
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov okrem tých, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
  (from: 06/11/1993 until: 05/19/2005)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností
  (from: 06/11/1993 until: 05/19/2005)
Partners: 
Monika Nemčoková
Tatranská 6
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/16/1995 until: 09/21/1998)
Monika Nemčoková
Tatranská 6
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/11/1993 until: 05/15/1995)
Monika Nemčoková
Golianova 7
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/22/1998 until: 05/19/2005)
Ing. Libor Škoda
J. Hory 13
Jablonec nad Nisou
Česká republika
  (from: 05/16/1995 until: 09/21/1998)
Ing. Libor Škoda
J. Hory 13
Jablonec nad Nisou
Česká republika
  (from: 06/11/1993 until: 05/15/1995)
Ing. Libor Škoda
J. Hory 13
Jablonec nad Nisou
Česká republika
  (from: 09/22/1998 until: 05/19/2005)
Contribution of each member: 
Ing. Libor Škoda
Amount of investment: 76 000 Sk Paid up: 38 000 Sk
  (from: 06/11/1993 until: 05/15/1995)
Monika Nemčoková
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 12 000 Sk
  (from: 06/11/1993 until: 05/15/1995)
Ing. Libor Škoda
Amount of investment: 76 000 Sk Paid up: 76 000 Sk
  (from: 05/16/1995 until: 09/21/1998)
Monika Nemčoková
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 05/16/1995 until: 09/21/1998)
Ing. Libor Škoda
Amount of investment: 152 000 Sk Paid up: 152 000 Sk
  (from: 09/22/1998 until: 05/19/2005)
Monika Nemčoková
Amount of investment: 48 000 Sk Paid up: 48 000 Sk
  (from: 09/22/1998 until: 05/19/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/27/1999 until: 05/19/2005)
Individual managing director
  (from: 06/11/1993 until: 07/26/1999)
Monika Nemčoková
Tatranská 6
Banská Bystrica
  (from: 06/11/1993 until: 09/21/1998)
Monika Nemčoková
Golianova 7
Banská Bystrica
  (from: 09/22/1998 until: 05/19/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 07/27/1999 until: 05/19/2005)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľka.
  (from: 06/11/1993 until: 07/26/1999)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 09/22/1998 until: 05/19/2005)
100 000 Sk
  (from: 06/11/1993 until: 09/21/1998)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/22/1999
  (from: 07/27/1999)
 Liquidators:
Milan Sukup
Bernolákova 28
Banská Bystrica
Until: 05/20/2005
  (from: 07/27/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 46-24K 189/00-85 zo dňa 08. 04. 2005 právoplatným a vykonateľným dňa 04. 05. 2005 bol návrh na vyhlásenie konkurzu na dlžníka PYRAMID, s.r.o. v likvidácii, Banská Bystrica zamietnutý pre nedostatok majetku dlžníka.
  (from: 05/20/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.6.1993 podľa § 24, 105 a nasl. zák. č.513/91 Zb. . Starý spis: 3622
  (from: 06/11/1993 until: 05/19/2005)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.5.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/16/1995 until: 05/19/2005)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia Valného zhromaž- denia zo dňa 03.06.1998, a Dodatok č. 2 v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 09/22/1998 until: 05/19/2005)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.1.1999 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti s likvidáciou a bol menovaný likvidátor spoločnosti.
  (from: 07/27/1999 until: 05/19/2005)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person