Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13351/B

Business name: 
Precision Tech Slovakia, spol. s r.o.
  (from: 05/11/1998 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Devínska cesta
Stupava 900 31
  (from: 03/07/1996 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
34 136 142
  (from: 03/07/1996)
Date of entry: 
03/07/1996
  (from: 03/07/1996)
Person dissolved from: 
30.9.2014
  (from: 10/09/2014)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/07/1996)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 03/07/1996 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/30/2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.7.2014, č.k. 34Exre/786/2005 – 24, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.9.2014 bola obchodná spoločnosť Precision Tech Slovakia, spol. s r.o. zrušená s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor Mgr. Petra Gabrišová, značka správcu: S1721, adresa kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava.
  (from: 10/09/2014)
Date of updating data in databases:  02/08/2023
Date of extract :  02/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person