Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13351/B

Business name: 
Precision Tech Slovakia, spol. s r.o.
  (from: 05/11/1998 until: 11/23/2021)
DLMU TRADING, spol. s r.o.
  (from: 03/07/1996 until: 05/10/1998)
Registered seat: 
Devínska cesta
Stupava 900 31
  (from: 03/07/1996 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
34 136 142
  (from: 03/07/1996)
Date of entry: 
03/07/1996
  (from: 03/07/1996)
Person dissolved from: 
30.9.2014
  (from: 10/09/2014)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/07/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďaľšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 03/07/1996 until: 11/23/2021)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďaľšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 03/07/1996 until: 11/23/2021)
Partners: 
Ing. Jozef Černý
Dolnomajerská 1223/3
Sereď
Slovak Republic
  (from: 10/07/1996 until: 06/26/1997)
JUDr. Štefan Detvai
Kuklovská 35
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/07/1996 until: 09/15/1996)
JUDr. Zoltán Ludik
Konventná 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/07/1996 until: 09/15/1996)
JUDr. Jozef Malý
Koceľova 19
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/27/1997 until: 05/10/1998)
JUDr. Jozef Malý
Koceľova 19
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/07/1996 until: 06/26/1997)
JUDr. Jozef Malý
Koceľova 19
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/16/1996 until: 10/06/1996)
JUDr. Jozef Malý
Koceľova 19
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/07/1996 until: 09/15/1996)
JUDr. Ladislav Udvaros
Pri hrádzi 2
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 03/07/1996 until: 09/15/1996)
Pantech Holding AG
Untere Grabmatt 11
Selzach 2545
Švajčiarsko
  (from: 05/11/1998 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
JUDr. Štefan Detvai
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 12 500 Sk
  (from: 03/07/1996 until: 09/15/1996)
JUDr. Zoltán Ludik
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 12 500 Sk
  (from: 03/07/1996 until: 09/15/1996)
JUDr. Jozef Malý
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 12 500 Sk
  (from: 03/07/1996 until: 09/15/1996)
JUDr. Ladislav Udvaros
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 12 500 Sk
  (from: 03/07/1996 until: 09/15/1996)
JUDr. Jozef Malý
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/16/1996 until: 10/06/1996)
JUDr. Jozef Malý
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/07/1996 until: 06/26/1997)
Ing. Jozef Černý
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/07/1996 until: 06/26/1997)
JUDr. Jozef Malý
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/27/1997 until: 05/10/1998)
Pantech Holding AG
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/11/1998 until: 11/23/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/27/1997 until: 11/23/2021)
konatelia
  (from: 10/07/1996 until: 06/26/1997)
Individual managing director
  (from: 03/07/1996 until: 10/06/1996)
Ing. Jozef Černý
Dolnomajerská 1223/3
Sereď
  (from: 10/07/1996 until: 06/26/1997)
JUDr. Jozef Malý
Koceľova 19
Bratislava
  (from: 03/07/1996 until: 10/06/1996)
JUDr. Jozef Malý
Koceľova 19
Bratislava
  (from: 10/07/1996 until: 05/10/1998)
Malcolm Best
residence in the Slovak Republic :
Radlinského 10
Bratislava
  (from: 05/11/1998 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti v plnej miere samostatne.
  (from: 06/27/1997 until: 11/23/2021)
Konatelia sú oprávnení konať v mene spoloč- nosti spoločne a spoločne za ňu podpisujú.
  (from: 10/07/1996 until: 06/26/1997)
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti v plnej miere samostatne.
  (from: 03/07/1996 until: 10/06/1996)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 03/07/1996 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/30/2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.7.2014, č.k. 34Exre/786/2005 – 24, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.9.2014 bola obchodná spoločnosť Precision Tech Slovakia, spol. s r.o. zrušená s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor Mgr. Petra Gabrišová, značka správcu: S1721, adresa kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava.
  (from: 10/09/2014)
 Liquidators:
Mgr. Petra Gabrišová
Zelená 2
Bratislava 811 01
From: 09/30/2014
  (from: 10/09/2014 until: 06/27/2017)
 Liquidators:
Mgr. Petra Muroňová
Zelená 2
Bratislava 811 01
From: 09/30/2014
  (from: 06/28/2017 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. §§ 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 10/09/2014 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.02.1996 podľa ust. §§ 56§75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 5710 Stary spis: S.r.o. 20335
  (from: 03/07/1996 until: 11/23/2021)
Zmluva o prevode obchodných podielov uzatvorená medzi spoločníkmi zo dňa 13.05.1996. Dodatok č. 1 zo dňa 13.05.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 5710 Stary spis: S.r.o. 20335
  (from: 09/16/1996 until: 11/23/2021)
Zmluva o prevode obchodného podielu uzatvorená dňa 23.09.1996. Stary spis: S.r.o. 5710 Stary spis: S.r.o. 20335
  (from: 10/07/1996 until: 11/23/2021)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.12.1996. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 17.12.1996. Starý spis: S.r.o. 20335
  (from: 06/27/1997 until: 11/23/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.7.1997 o prevode celého obchodného podielu. Notárska zápisnica N 268/97, Nz 228/97 spísaná dňa 27.8.1997 notárom JUDr. Miriam Bukovčákovou osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zmene obchodného mena. Zmena obchodného mena z DLMU TRADING, spol. s r.o., na Precision Tech Slovakia, spol. s r.o.
  (from: 05/11/1998 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person