Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13286/V

Business name: 
Aquatech s.r.o.
  (from: 05/21/2002)
Registered seat: 
Moldavská 8
Košice 040 01
  (from: 05/21/2002)
Identification number (IČO): 
36 214 400
  (from: 05/21/2002)
Date of entry: 
05/21/2002
  (from: 05/21/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/21/2002)
Objects of the company: 
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 05/21/2002)
vypracovanie dokumentácie a projetku technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
  (from: 05/21/2002)
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/21/2002)
veľkoobchod a maloobchod s potravinárskymi výrobkami ovocím a zeleninou, športovými potrebami, hračkami, spotrebnou elektronikou, textilom, odevami a obuvou, koženými výrobkami, drevom a výrobkami z papiera, výrobkami chemického, papierenského, hutníckeho, strojárenského, elektrotechnického, metalurgického a polygrafického priemyslu, nerastnými surovinami a stavebnými materiálmi
  (from: 05/21/2002)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 05/21/2002)
kopírovacie služby
  (from: 05/21/2002)
sprostredkovateľská a poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 05/21/2002)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 05/21/2002)
činnosť stavebného dozoru s odborným zameraním: Inžinierske stavby - vodohospodárske stavby, potrubné, energetické a iné líniové stavby ( evidenčné číslo 06429*23-24* )
  (from: 07/01/2002)
autorizovaný stavebný inžinier pod reg. č. 3242*A*2-2 v kategórii Inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia: Vodohospodárske stavby
  (from: 07/01/2002)
autorizovaný stavebný inžinier pod reg. č. 3242*A*5-1 v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb v rozsahu oprávnenia: Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie
  (from: 07/01/2002)
Partners: 
Ing. Ladislav Siegfried
Branisková 7
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2003)
Artúr Šebek
Panelová 9
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2003)
Ing. Milan Gavalec
Kuzmányho 19
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2003)
Viktor Šimon
Fábryho 8
Košice 040 22
Slovak Republic
  (from: 05/26/2003)
Contribution of each member: 
Ing. Ladislav Siegfried
Amount of investment: 2 125 EUR Paid up: 2 125 EUR
  (from: 04/24/2010)
Artúr Šebek
Amount of investment: 1 859 EUR Paid up: 1 859 EUR
  (from: 04/24/2010)
Ing. Milan Gavalec
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 04/24/2010)
Viktor Šimon
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 04/24/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/21/2002)
Ing. Ladislav Siegfried
Branisková 7
Košice 040 01
From: 05/21/2002
  (from: 05/20/2022)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/21/2002)
Procuration: 
Artúr Šebek
Panelová 9
Košice 040 01
  (from: 05/20/2022)
Prokurista podpisuje tak, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 05/21/2002)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 04/24/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti zo dňa 14.1.2002 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18.3.2002 a Dodatku č. 2 zo dňa 6.5.2002 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Deň vzniku funkcie prokuristu dňa: 21.5.2002.
  (from: 05/21/2002)
Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.12.2002. Vznik funkcie prokuristu Artúra Šebeka: 21.5.2002.
  (from: 05/26/2003)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person