Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  168/P

Business name: 
BAAL, a.s. v likvidácii
  (from: 01/02/2002)
Registered seat: 
J. Curie 1
Poprad 058 01
  (from: 06/16/1994)
Identification number (IČO): 
31 691 498
  (from: 06/16/1994)
Date of entry: 
06/16/1994
  (from: 06/16/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/16/1994)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 06/16/1994)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/16/1994)
kúpa a predaj nehnuteľností
  (from: 06/16/1994)
činnosť realitnej kancelárie
  (from: 06/16/1994)
reklamná činnosť
  (from: 06/16/1994)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/02/2002)
Ing. Robert Ležanský - člen
Jiráskova 4
Bratislava
  (from: 01/02/2002)
Katarína Vagner - člen
Bilíkova 3
Bratislava
  (from: 01/02/2002)
Ing. Peter Labanc - člen
Súbežná 9
Bratislava
  (from: 01/02/2002)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje člen predstavenstva tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s uvedením funkcie.
  (from: 01/02/2002)
Capital: 
100 000 000 Sk
  (from: 06/16/1994)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 11/24/1997)
Supervisory board: 
Mária Kniezová - člen
Studenohorská 41
Bratislava
  (from: 01/02/2002)
Eva Pišteková - člen
Studenohorská 41
Bratislava
  (from: 01/02/2002)
Silvia Pochybová - člen
Šášovská 8
Bratislava
  (from: 01/02/2002)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Iveta Bartošovičová
Budyšínska 20
Bratislava
  (from: 01/02/2002)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice zo dňa 8.6.1994, č. N 275/94, NZ 161/94, spísanej JUDr. Ottom Szalóm, notárom v Galante, podľa zák.č 513/91 Zb. Stary spis: Sa 478
  (from: 06/16/1994)
Zmena stanov schválená mimoriadným valným zhromaždením konaným dňa 18.7.1997.
  (from: 11/24/1997)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 4.6.2001. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.6.2001 o zrušení spoločnosti s likvidáciou. Vstup spoločnosti do likvidácie: 4.6.2001. Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie do obchodného registra: 2.1.2002.
  (from: 01/02/2002)
Date of updating data in databases:  07/27/2021
Date of extract :  07/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person