Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10395/N

Business name: 
ERPO reklamný a vydavateľský podnik, a. s.
  (from: 04/30/1992 until: 12/13/2017)
Registered seat: 
ul. Dopravná 2009/2
Topoľčany 955 01
  (from: 03/30/2010 until: 12/13/2017)
Odbojárov 340/29
Topoľčany 955 01
  (from: 11/26/2008 until: 03/29/2010)
Mliekarenská 8
Bratislava 821 09
  (from: 06/06/2002 until: 11/25/2008)
Bajkalská 24
Bratislava 827 31
  (from: 04/30/1992 until: 06/05/2002)
Identification number (IČO): 
31 322 841
  (from: 04/30/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/30/1992)
Date of deletion: 
12/14/2017
  (from: 12/14/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/14/2017)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/1992)
Objects of the company: 
tvorba, výroba, nákup, predaj, služby a práce a sprostredkovanie celého komplexu propagačnej produkcie
  (from: 04/30/1992 until: 04/29/1997)
tvorba, výroba, nákup a predaj všetkých druhov propagačných prostriedkov a s tým spojených prác a služieb pre všetky druhy a typy nositeľov propagácie
  (from: 04/30/1992 until: 04/29/1997)
tvorba nositeľov propagácie, vykonávanie a sprostredkovávanie všetkých druhov a typov nositeľov propagácie, ktoré slúžia na prenos propagačného oznámenia
  (from: 04/30/1992 until: 04/29/1997)
projektovanie, výroba, nákup a predaj a montáž interiérových, dekoračných, informačných výrobkov, ako aj interiérov
  (from: 04/30/1992 until: 04/29/1997)
výroba, nákup, predaj a montáž propagačných pomôcok, zariadení a technických prostriedkov všetkých druhov
  (from: 04/30/1992 until: 04/29/1997)
výroba, nákup a predaj propagačných predmetov na propagáciu značky organizácie a tovaru
  (from: 04/30/1992 until: 04/29/1997)
projektovanie, ideové a výtvarné riešenie, vlastná alebo sprostredkovaná výroba a inštalácia výstav a výstavných zariadaní, prenajímanie výstavného zariadenia
  (from: 04/30/1992 until: 04/29/1997)
filmová, zvuková a videozáznamová produkcia, propagačných, inštruktážnych a náučných filmov, spracovávanie všetkými technologickými systémami na kinoprojekcie, televízne a rozhlasové vysielanie a na predaj organizáciam a iným subjektom i na trhovú spotrebu, zriaďovanie, inštaláciu propagačných videostien a videoobrazoviek
  (from: 04/30/1992 until: 04/29/1997)
edícia a predaj kníh a neperiodických publikácií z oblasti vnútorného obchodu, pohostinstva, cestovného ruchu a služieb, výroba, predaj a vydávanie periodických publikácií a iných tlačív
  (from: 04/30/1992 until: 04/29/1997)
vydávanie, tlač a distribúcia informačných a propagačných prostriedkov
  (from: 04/30/1992 until: 04/29/1997)
vykonávanie kompletných reklamných služieb a prác pre zahraničných záujemcov v ČSFR
  (from: 04/30/1992 until: 04/29/1997)
vykonávanie kompletných reklamných služieb a prác pre čs. organizácie v zahraničí a vývoz reklamných prostriedkov do zahraničia
  (from: 04/30/1992 until: 04/29/1997)
zabezpečovanie tlačených a iných reklamných a propagačných prostriedkov v zahraničí pre čs. záujemcov
  (from: 04/30/1992 until: 04/29/1997)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/30/1997 until: 12/13/2017)
usporadúvanie výstav a prenajímanie výstavného zariadenia
  (from: 04/30/1997 until: 12/13/2017)
výroba a predaj zvukových záznamov a videozáznamov
  (from: 04/30/1997 until: 12/13/2017)
edícia a predaj kníh, neperiodických a periodických publikácií
  (from: 04/30/1997 until: 12/13/2017)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod a maloobchod
  (from: 04/30/1997 until: 12/13/2017)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 04/30/1997 until: 12/13/2017)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/30/1997 until: 12/13/2017)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 04/30/1997 until: 12/13/2017)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/30/1997 until: 12/13/2017)
prenájom strojov a zariadení vrátane leasingu
  (from: 04/30/1997 until: 12/13/2017)
organizovanie školení, seminárov, kongresov
  (from: 04/30/1997 until: 12/13/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/06/1995 until: 12/13/2017)
Managing board
  (from: 04/30/1992 until: 07/05/1995)
Dr. Alex Aust
Gregorovej 8
Bratislava
  (from: 01/03/1994 until: 07/05/1995)
Ing. Ladislav Finka , CSc.
Jašíkova 8
Bratislava
  (from: 01/03/1994 until: 07/05/1995)
Ing. Marián Gurina - predseda
Rišňovce 25
Rišňovce 951 21
From: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004 until: 03/29/2010)
Ing. Marián Gurina - predseda
Rišňovce 25
Rišňovce 951 21
From: 11/27/2003 Until: 12/28/2009
  (from: 03/30/2010 until: 03/29/2010)
Ing. Vavrinec Jakal
Nejedlého 14
Bratislava
  (from: 07/06/1995 until: 04/29/1997)
Ing. Vavrinec Jakal
Nejedlého 14
Bratislava 841 02
  (from: 07/12/1999 until: 05/15/2000)
Ing. Vavrinec Jakal - člen
Nejedlého 14
Bratislava
  (from: 04/30/1997 until: 07/11/1999)
Ing. Vavrinec Jakal - člen
Nejedlého 14
Bratislava 4 841 02
  (from: 05/16/2000 until: 12/15/2004)
Ing. Vavrinec Jakal - člen
Nejedlého 14
Bratislava 4 841 02
Until: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004 until: 12/15/2004)
Ing. Miroslav Javor - podpredseda
Vranovská 63
Bratislava
  (from: 07/06/1995 until: 04/29/1997)
Ing. Miroslav Javor - podpredseda
Vranovská 63
Bratislava
  (from: 04/30/1997 until: 07/11/1999)
Ing. Miroslav Javor - podpredseda
Vranovská 63
Bratislava 851 02
  (from: 07/12/1999 until: 05/15/2000)
Ing. Miroslav Javor - podpredseda
Vranovská 63
Bratislava 5 851 02
  (from: 05/16/2000 until: 12/15/2004)
Ing. Miroslav Javor - podpredseda
Vranovská 63
Bratislava 5 851 02
Until: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004 until: 12/15/2004)
Ing. Marian Královič - predseda
Jurigovo nám. 7
Bratislava 4 841 05
  (from: 05/16/2000 until: 12/15/2004)
Ing. Marian Královič - predseda
Jurigovo nám. 7
Bratislava 4 841 05
Until: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004 until: 12/15/2004)
Ing. Marián Královič - predseda
Jurigovo nám. 7
Bratislava
  (from: 07/06/1995 until: 04/29/1997)
Ing. Marian Kráľovič
Jurigovo nám. 7
Bratislava
  (from: 01/03/1994 until: 07/05/1995)
Ing. Marian Kráľovič - predseda
Jurigovo nám. 7
Bratislava 841 05
  (from: 07/12/1999 until: 05/15/2000)
Ing. Marián Kráľovič - predseda
Jurigovo nám. 7
Bratislava
  (from: 04/30/1997 until: 07/11/1999)
Miroslav Lukáč - podpredseda
Pod hlinami 379/37
Nemčice 955 01
From: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004 until: 03/29/2010)
Miroslav Lukáč - podpredseda
Pod hlinami 379/37
Nemčice 955 01
From: 11/27/2003 Until: 12/28/2009
  (from: 03/30/2010 until: 03/29/2010)
Ing. Ladislav Mikuláš
Jégého 3
Bratislava 821 08
  (from: 07/12/1999 until: 05/15/2000)
Ing. Ladislav Mikuláš - člen
Jégeho 3
Bratislava
  (from: 04/30/1997 until: 07/11/1999)
Ing. Ladislav Mikuláš - člen
Jégého 3
Bratislava 2 821 08
  (from: 05/16/2000 until: 12/15/2004)
Ing. Ladislav Mikuláš - člen
Jégého 3
Bratislava 2 821 08
Until: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004 until: 12/15/2004)
Ing. Ladislav Mikuláš - tajomník
Jégeho 3
Bratislava
  (from: 07/06/1995 until: 04/29/1997)
Tatiana Múdra - člen
Tríbečská 2136
Topoľčany 955 01
From: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004 until: 03/29/2010)
Tatiana Múdra - člen
Tríbečská 2136
Topoľčany 955 01
From: 11/27/2003 Until: 12/28/2009
  (from: 03/30/2010 until: 03/29/2010)
Dr. Peter Novák - člen
Belinského 8
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 01/02/1994)
Ing. Vladimír Obický
Košická 4
Senec
  (from: 01/03/1994 until: 07/05/1995)
Ing. Bohumír Oplt - člen
Líščie Nivy 4
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 01/02/1994)
Ing. Vladimír Orbický - člen
Košická 4
Senec
  (from: 07/06/1995 until: 04/29/1997)
Ing. František Perutka
Šášovská 4
Bratislava
  (from: 01/03/1994 until: 07/05/1995)
Ing. Darina Pristachová , CSc.
Klimkovičova 1
Bratislava 841 05
  (from: 07/12/1999 until: 05/15/2000)
Ing. Darina Pristachová , CSc. - člen
Klimkovičova 1
Bratislava
  (from: 04/30/1997 until: 07/11/1999)
Ing. Darina Pristachová , CSc. - člen
Klimkovičova 1
Bratislava 4 841 05
  (from: 05/16/2000 until: 12/15/2004)
Ing. Darina Pristachová , CSc. - člen
Klimkovičova 1
Bratislava 4 841 05
Until: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004 until: 12/15/2004)
Ing. Aladár Smidžár - člen
Štefanovičova 6
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 01/02/1994)
Ing. Eva Szaboová - člen
Žitavská 14
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 01/02/1994)
Vladimír Vašina - predseda predstavenstva
M. Rázusa 836/22
Prievidza 971 01
From: 12/28/2009
  (from: 03/30/2010 until: 06/28/2017)
Ing. Vladimír Vinduška - člen
Trávna 14
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 01/02/1994)
Vladimír Hrivňák - predseda predstavenstva
M. Rázusa 836/22
Prievidza 971 01
From: 12/28/2009
  (from: 06/29/2017 until: 12/13/2017)
František Vöröš - podpredseda predstavenstva
Bošianska cesta 554/3
Chynorany 971 01
From: 12/28/2009
  (from: 03/30/2010 until: 12/13/2017)
Peter Zajac - člen predstavenstva
J.G. Tajovského 1198/6
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 12/28/2009
  (from: 03/30/2010 until: 12/13/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú predseda predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva a ktorýkoľvek iný člen predstavenstva.
  (from: 07/06/1995 until: 12/13/2017)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať meno spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/30/1992 until: 07/05/1995)
Capital: 
450 626 EUR Paid up: 450 626 EUR
  (from: 03/25/2010 until: 12/13/2017)
13 522 000 Sk Paid up: 13 522 000 Sk
  (from: 06/06/2002 until: 03/24/2010)
13 522 000 Sk
  (from: 04/23/2002 until: 06/05/2002)
27 044 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 04/22/2002)
Shares: 
Number of shares: 12
Druh: na meno, kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 03/25/2010 until: 12/13/2017)
Number of shares: 3
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 03/25/2010 until: 12/13/2017)
Number of shares: 24
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 03/25/2010 until: 12/13/2017)
Number of shares: 4910
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 7 EUR
  (from: 03/25/2010 until: 12/13/2017)
Number of shares: 12
Druh: na meno, kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 04/25/2006 until: 03/24/2010)
Number of shares: 3
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 04/25/2006 until: 03/24/2010)
Number of shares: 24
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/25/2006 until: 03/24/2010)
Number of shares: 4910
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 200 Sk
  (from: 04/25/2006 until: 03/24/2010)
Number of shares: 13522
Druh: na meno, kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/13/2002 until: 04/24/2006)
Number of shares: 13522
Druh: kmeňové akcie na doručiteľa
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/06/2002 until: 09/12/2002)
Number of shares: 13522
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/23/2002 until: 06/05/2002)
Number of shares: 27044
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/08/1993 until: 04/22/2002)
Number of shares: 26233
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 07/07/1993)
Number of shares: 811
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 07/07/1993)
Supervisory board: 
Ing. Vladimír Ďurovčík
Fraštacká 7
Hlohovec
  (from: 01/03/1994 until: 07/05/1995)
PhDr. Karol Gelien
Záhoracká 58/9
Malacky
  (from: 01/03/1994 until: 02/14/1995)
Dr. Ivan Mihalovič - člen
Súmračná 14
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 01/02/1994)
Ing. Ladislav Mikuláš
Jégeho 3
Bratislava
  (from: 02/15/1995 until: 07/05/1995)
Oľga Obická - predseda
Košická 24
Senec 903 01
  (from: 07/25/2001 until: 12/15/2004)
Oľga Obická - predseda
Košická 24
Senec 903 01
Until: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004 until: 12/15/2004)
Ing. Vladimír Obický - predseda
Košická 24
Senec
  (from: 04/30/1997 until: 07/11/1999)
Ing. Vladimír Obický - predseda
Košická 24
Senec 903 01
  (from: 07/12/1999 until: 05/15/2000)
Ing. Vladimír Obický - predseda
Košická 24
Senec 903 01
  (from: 05/16/2000 until: 07/24/2001)
JUDr. Ĺudovít Paus
Budatínska 15
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 01/02/1994)
Ing. Darina Pristachová , CSc.
H. Meličkovej 2
Bratislava
  (from: 01/03/1994 until: 07/05/1995)
Ing. Darina Pristachová , CSc.
Klimkovičova 1
Bratislava
  (from: 07/06/1995 until: 04/29/1997)
Ing. Oľga Psotová - predseda
Kupeckého 17
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 01/02/1994)
JUDr. Daniel Ráno
Ružová Dolina 22
Bratislava
  (from: 07/06/1995 until: 04/29/1997)
Silvia Reváková - člen
H. Meličkovej 2
Bratislava
  (from: 04/30/1997 until: 07/11/1999)
Ing. Silvia Reváková
Hany Meličkovej 2
Bratislava 841 05
  (from: 07/12/1999 until: 05/15/2000)
Ing. Silvia Reváková - člen
Hany Meličkovej 2
Bratislava 4 841 05
  (from: 05/16/2000 until: 12/15/2004)
Ing. Silvia Reváková - člen
Hany Meličkovej 2
Bratislava 4 841 05
Until: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004 until: 12/15/2004)
Viktor Šimčisko
Záhradnícka 35
Bratislava 811 07
  (from: 07/12/1999 until: 05/15/2000)
Viktor Šimčisko - člen
Záhradnícka 35
Bratislava
  (from: 04/30/1997 until: 07/11/1999)
Viktor Šimčisko - člen
Záhradnícka 35
Bratislava 1 811 07
  (from: 05/16/2000 until: 12/15/2004)
Viktor Šimčisko - člen
Záhradnícka 35
Bratislava 1 811 07
Until: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004 until: 12/15/2004)
Martin Šmehýl - podpredseda
Tomašíkova 570
Poprad 058 01
  (from: 07/25/2001 until: 12/15/2004)
Martin Šmehýl - podpredseda
Tomašíkova 570
Poprad 058 01
Until: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004 until: 12/15/2004)
Ing. Milan Šmehýl
Tomašíkova 570
Poprad
  (from: 07/06/1995 until: 04/29/1997)
Ing. Milan Šmehýl - podpredseda
Tomašikova 2570
Poprad
  (from: 04/30/1997 until: 07/11/1999)
Ing. Milan Šmehýl - podpredseda
Tomašíkova 570
Poprad 058 01
  (from: 07/12/1999 until: 05/15/2000)
Ing. Milan Šmehýl - podpredseda
Tomašíkova 570
Poprad 058 01
  (from: 05/16/2000 until: 07/24/2001)
Roman Múdry
Muškátová 2718/56
Topoľčany 955 01
From: 11/27/2003 Until: 12/28/2009
  (from: 03/30/2010 until: 03/29/2010)
Renáta Lukáčová
Pod hlinami 379/37
Nemčice 955 01
From: 11/27/2003 Until: 12/28/2009
  (from: 03/30/2010 until: 03/29/2010)
Ing. Marián Gurina
Rišňovce 25
Rišňovce 951 21
From: 11/27/2003 Until: 12/28/2009
  (from: 03/30/2010 until: 03/29/2010)
Roman Múdry
Muškátová 2718/56
Topoľčany 955 01
From: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004 until: 03/29/2010)
Adrián Beňačka
Palkovičová 4420/26
Topoľčany 955 01
From: 12/28/2009
  (from: 03/30/2010 until: 12/13/2017)
Renáta Lukáčová
Pod hlinami 379/37
Nemčice 955 01
From: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004 until: 03/29/2010)
Ivan Petreje
Streďanská 2661/51
Topoľčany 955 01
From: 12/28/2009
  (from: 03/30/2010 until: 12/13/2017)
Ing. Marián Gurina
Rišňovce 25
Rišňovce 951 21
From: 11/27/2003
  (from: 12/16/2004 until: 03/29/2010)
Vladimíra Beňačková
Palkovičová 4420/26
Topoľčany 955 01
From: 12/28/2009
  (from: 03/30/2010 until: 12/13/2017)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 28CbR/69/2014-117 zo dňa 13.10.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.11.2017, bola zrušená spoločnosť ERPO reklamný a vydavateľský podnik, a.s., so sídlom ul. Dopravná 2009/2, 955 01 Topoľčany, IČO: 31 322 841 bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sa, vložka č. 10395/N sa v y m a z u j e dňa 14.12.2017 obchodná spoločnosť ERPO reklamný a vydavateľský podnik, a.s., so sídlom ul. Dopravná 2009/2, 955 01 Topoľčany, IČO: 31 322 841.
  (from: 12/14/2017)
Rozhodnutím valného zhromaždenia konaného dňa 19. 11. 1992 boli prijaté zmeny stanov akciovej spoločnosti. Konanie valného zhromaždenia bolo osvedčené notárskou zápisnicou č. N 574/ 92, Nz 540/92, spísanou JUDr. L. Neumanovou, notárkou. Stary spis: Sa 840
  (from: 07/08/1993 until: 12/13/2017)
Notárska zápisnica zo dňa 31.3.1995, č. Nz 125/95 spísaná notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, ktorou bol osvedčený priebeh časti valného zhromaždenia a ktorej súčasťou sú stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 840
  (from: 07/06/1995 until: 12/13/2017)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 31.5.1996, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 236/96. Stary spis: Sa 840
  (from: 04/30/1997 until: 12/13/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti osvedčená v notárskom zápise zo dňa 29.3.1999 č. Nz 103/99 o voľbe a odvolaní členov dozornej rady a predstavenstva.
  (from: 07/12/1999 until: 12/13/2017)
Vyhlásenie o doplnení identifikačných údajov členov orgánov spoločnosti vo forme notárskej zápisnice zo dňa 9.5.2000 pod č. N 99/2000, Nz 95/2000.
  (from: 05/16/2000 until: 12/13/2017)
Notárska zápisnica Nz 160/01 zo dňa 31.5.2001 osvedčujúca priebeh časti riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.5.2001. Zápisnica z rokovania dozornej rady konaného dňa 4.6.2001.
  (from: 07/25/2001 until: 12/13/2017)
Notárska zápisnica č. N 456/2001, Nz 443/2001 zo dňa 22.10.2001 osvedčujúca rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia o znížení základného imania z 27 044 000,- Sk na 13 522 000 Sk z dôvodu predaja hmotného investičného majetku a straty časti podnikateľskej činnosti a to znížením počtu akcií na 13 522 kusov.
  (from: 02/04/2002 until: 12/13/2017)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22. 10. 2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 456/01, Nz 443/01 napísanej dňa 22. 10. 2001 notárom JUDr. Pavlovičom bola schválená zmena stanov. Vyhlásenie predstavenstva zo dňa 9. 4. 2002 v zmysle ust. § 216 ods. 1 Obchodného zákonníka.
  (from: 04/23/2002 until: 12/13/2017)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 20. 5. 2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 385/2002 spísanou notárskym kandidátom notára JUDr. Ľubomíra Vlhu.
  (from: 06/06/2002 until: 12/13/2017)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 30.7.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 565/2002.
  (from: 09/13/2002 until: 12/13/2017)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 2637/2004, Nz 111060/2003 zo dňa 27.11.2003. Ing. Marián Kráľovič, Ing. Miroslav Javor, Ing. Darina Pristachová, CSc., Ing. Vavrinec Jakal, Ing. Ladislav Mikuláš - deň skončenia funkcie členov predstavenstva: 27.11.2003. Ing. Silvia Reváková, Viktor Šimčisko, Oľga Obická, Martin Šmehýl - deň skončenia funkcie členov dozornej rady: 27.11.2003.
  (from: 12/16/2004 until: 12/13/2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 54/2006, Nz 13247/2006, NCR LS 13164/2006 zo dňa 6.4.2006.
  (from: 04/25/2006 until: 12/13/2017)
Notárska zápisnica N 210/2008, Nz 43350/2008, NCRls 42948/2008 zo dňa 15.10.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 1.10.2008.
  (from: 11/26/2008 until: 12/13/2017)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person