Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10005/N

Business name: 
SUPRO Marcelová, akciová spoločnosť
  (from: 03/10/1997)
Registered seat: 
Novodvorský rad 1418/42
Marcelová 946 32
  (from: 03/10/1997)
Identification number (IČO): 
36 518 867
  (from: 03/10/1997)
Date of entry: 
03/10/1997
  (from: 03/10/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/10/1997)
Objects of the company: 
služby pre rastlinnú výrobu
  (from: 03/10/1997)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť s poľnohospodárskymi výrobkami
  (from: 03/10/1997)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/10/1997)
veľkoobchod a maloobchod s poľnohospodárskymi produktami a poľnohospodárskymi strojmi
  (from: 03/10/1997)
sušenie ovocia a zeleniny
  (from: 03/10/1997)
poľnohospodárska a rastlinná výroba
  (from: 09/25/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/08/1999)
Ing. Richard Jokel - Chairman of the Board of Directors
Kapitánova ul. 809/17
Komárno 945 01
From: 07/01/2021
  (from: 07/09/2021)
Ing. Ronald Jokel - Member of the Board of Directors
Novozámocká cesta 4187/119
Komárno 945 01
From: 07/01/2021
  (from: 07/09/2021)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú svojim konaním vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 07/11/2017)
Capital: 
422 000 EUR Paid up: 422 000 EUR
  (from: 09/22/2015)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 422 EUR
  (from: 09/22/2015)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Mikláš
Zobor, Nécseyho 72/6
Nitra 949 01
From: 07/01/2021
  (from: 07/09/2021)
Ing. Štefan Varga
Krátke Kesy, Hlavná 14/7
Marcelová 946 32
From: 07/01/2021
  (from: 07/09/2021)
Peter Hajnal
389
Komoča 941 21
From: 07/01/2021
  (from: 07/09/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 24.7.1996 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 5.3.1997 podľa § 24, §§ 56 - 75 a §§ 154220 Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
  (from: 03/10/1997)
Valné zhromaždenie dňa 6.5.1997 rozhodlo o zmene stanov /doplnenie predmetu podnikania/.
  (from: 09/25/1997)
Valné zhromaždenie rozhodlo dňa 14.10.1998 o zmene stanov spoločnosti.
  (from: 07/08/1999)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 20.12.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
  (from: 01/26/2004)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person