Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10005/N

Business name: 
SUPRO Marcelová, akciová spoločnosť
  (from: 03/10/1997)
Registered seat: 
Novodvorský rad 1418/42
Marcelová 946 32
  (from: 03/10/1997)
Identification number (IČO): 
36 518 867
  (from: 03/10/1997)
Date of entry: 
03/10/1997
  (from: 03/10/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/10/1997)
Objects of the company: 
služby pre rastlinnú výrobu
  (from: 03/10/1997)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť s poľnohospodárskymi výrobkami
  (from: 03/10/1997)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/10/1997)
veľkoobchod a maloobchod s poľnohospodárskymi produktami a poľnohospodárskymi strojmi
  (from: 03/10/1997)
sušenie ovocia a zeleniny
  (from: 03/10/1997)
poľnohospodárska a rastlinná výroba
  (from: 09/25/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/08/1999)
Managing board
  (from: 03/10/1997 until: 07/07/1999)
Ing. Richard Jokel - Chairman of the Board of Directors
Kapitánova ul. 809/17
Komárno 945 01
From: 07/01/2021
  (from: 07/09/2021)
Ing. Ronald Jokel - Member of the Board of Directors
Novozámocká cesta 4187/119
Komárno 945 01
From: 07/01/2021
  (from: 07/09/2021)
Petra Farkašová
Vígľašská 2
Bratislava
  (from: 07/08/1999 until: 01/25/2004)
Petra Farkašová
Vígľašská 2
Bratislava
From: 12/20/2002
  (from: 01/26/2004 until: 02/01/2005)
Petra Farkašová
Vígľašská 2
Bratislava
From: 12/20/2002 Until: 12/10/2004
  (from: 02/02/2005 until: 02/01/2005)
Ing. Richard Jokel - predseda
Kapitánova 809/17
Komárno 945 01
From: 07/04/2013
  (from: 07/18/2013 until: 09/21/2015)
Ing. Richard Jokel - predseda
Kapitánova ul. 809/17
Komárno 945 01
From: 07/04/2013
  (from: 09/22/2015 until: 07/10/2017)
Ing. Richard Jokel - predseda
Kapitánova ul. 809/17
Komárno 945 01
From: 07/04/2013 Until: 06/28/2017
  (from: 07/11/2017 until: 07/10/2017)
Ing. Richard Jokel - predseda predstavenstva
Kapitánova 809/17
Komárno
From: 07/17/2009
  (from: 12/29/2009 until: 07/17/2013)
Ing. Richard Jokel - predseda predstavenstva
Kapitánova 809/17
Komárno
From: 07/17/2009 Until: 07/04/2013
  (from: 07/18/2013 until: 07/17/2013)
Ing. Jozef Mikláš
Jilemníckeho 6
Nitra
  (from: 03/10/1997 until: 07/07/1999)
Ing. Jozef Mikláš
Nécseyho 6
Nitra
  (from: 07/08/1999 until: 01/25/2004)
Ing. Jozef Mikláš
Nécseyho 6
Nitra
From: 12/20/2002
  (from: 01/26/2004 until: 01/08/2007)
Ing. Jozef Mikláš
Nécseyho 6
Nitra
From: 12/20/2002 Until: 12/20/2006
  (from: 01/09/2007 until: 01/08/2007)
Ing. Jozef Mikláš
Nécseyho 6
Nitra
From: 12/20/2006
  (from: 01/09/2007 until: 12/28/2010)
Ing. Jozef Mikláš
Nécseyho 6
Nitra
From: 12/20/2006 Until: 12/20/2010
  (from: 12/29/2010 until: 12/28/2010)
Ing. Jozef Mikláš - člen
Nécseyho 6
Nitra 949 01
From: 07/04/2013
  (from: 07/18/2013 until: 09/21/2015)
Ing. Jozef Mikláš - člen
Nécseyho 6
Nitra 949 01
Sloveská republika
From: 12/20/2010
  (from: 12/29/2010 until: 07/17/2013)
Ing. Jozef Mikláš - člen
Nécseyho 6
Nitra 949 01
Sloveská republika
From: 12/20/2010 Until: 07/04/2013
  (from: 07/18/2013 until: 07/17/2013)
Ing. Jozef Mikláš - člen
Nécseyho 72/6
Nitra 949 01
From: 07/04/2013
  (from: 09/22/2015 until: 07/10/2017)
Ing. Jozef Mikláš - člen
Nécseyho 72/6
Nitra 949 01
From: 07/04/2013 Until: 06/28/2017
  (from: 07/11/2017 until: 07/10/2017)
Teodor Tárnok
Žitavská 1183/17
Marcelová
  (from: 03/10/1997 until: 07/07/1999)
Ing. Roman Václav
Pavla Horova 17
Bratislava
  (from: 07/08/1999 until: 01/25/2004)
Ing. Roman Václav
Pavla Horova 17
Bratislava
From: 12/20/2002
  (from: 01/26/2004 until: 02/01/2005)
Ing. Roman Václav
Pavla Horova 17
Bratislava
From: 12/20/2002 Until: 12/10/2004
  (from: 02/02/2005 until: 02/01/2005)
Ing. Gejza Zsidek
Podzáhradná 18
Marcelová
  (from: 03/10/1997 until: 01/25/2004)
Ing. Gejza Zsidek
Podzáhradná 18
Marcelová
From: 12/20/2002
  (from: 01/26/2004 until: 02/01/2005)
Ing. Gejza Zsidek
Podzáhradná 18
Marcelová
From: 12/20/2002 Until: 12/10/2004
  (from: 02/02/2005 until: 02/01/2005)
Ing. Richard Jokel - predseda
Kapitánova ul. 809/17
Komárno 945 01
From: 06/28/2017 Until: 07/01/2021
  (from: 07/09/2021 until: 07/08/2021)
Ing. Jozef Mikláš - člen
Nécseyho 72/6
Nitra 949 01
From: 06/28/2017 Until: 07/01/2021
  (from: 07/09/2021 until: 07/08/2021)
Ing. Richard Jokel - predseda
Kapitánova ul. 809/17
Komárno 945 01
From: 06/28/2017
  (from: 07/11/2017 until: 07/08/2021)
Ing. Jozef Mikláš - člen
Nécseyho 72/6
Nitra 949 01
From: 06/28/2017
  (from: 07/11/2017 until: 07/08/2021)
Max Johann Gilomen
Chileweg 15
Birmenstorf
Švajčiarsko
residence in the Slovak Republic :
Chmeľová dolina 182/61
Nitra
  (from: 07/08/1999 until: 01/25/2004)
Max Johann Gilomen - predseda
Chileweg 9A
Birmentorf
Švajčiarsko
residence in the Slovak Republic :
Nécseyho 6
Nitra
From: 12/20/2002
  (from: 01/26/2004 until: 01/08/2007)
Max Johann Gilomen - predseda
Chileweg 9A
Birmentorf
Švajčiarsko
residence in the Slovak Republic :
Nécseyho 6
Nitra
From: 12/20/2002 Until: 12/20/2006
  (from: 01/09/2007 until: 01/08/2007)
Max Johann Gilomen - predseda
Chileweg 9A
Birmentorf
Švajčiarsko
residence in the Slovak Republic :
Nécseyho 6
Nitra
From: 12/20/2006
  (from: 01/09/2007 until: 09/24/2007)
Max Johann Gilomen - predseda
Chileweg 9A
Birmenstorf
Švajčiarsko
residence in the Slovak Republic :
Nécseyho 6
Nitra
From: 12/20/2006
  (from: 09/25/2007 until: 12/28/2009)
Max Johann Gilomen - predseda
Chileweg 9A
Birmenstorf
Švajčiarsko
residence in the Slovak Republic :
Nécseyho 6
Nitra
From: 12/20/2006 Until: 07/16/2009
  (from: 12/29/2009 until: 12/28/2009)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú svojim konaním vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 07/11/2017)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú svojim konaním vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 09/22/2015 until: 07/10/2017)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú svojim konaním vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 02/02/2005 until: 09/21/2015)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich musí byť vždy Ing. Roman Václav, Petra Farkašová alebo Max Johann Gilomen, avšak nikdy dvaja z nich spoločne.
  (from: 07/08/1999 until: 02/01/2005)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom za spoločnosť konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 03/10/1997 until: 07/07/1999)
Capital: 
422 000 EUR Paid up: 422 000 EUR
  (from: 09/22/2015)
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 12/10/2009 until: 09/21/2015)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 01/26/2004 until: 12/09/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 03/10/1997 until: 01/25/2004)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 422 EUR
  (from: 09/22/2015)
Number of shares: 1000
Druh: kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 12/10/2009 until: 09/21/2015)
Number of shares: 1000
Druh: kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/26/2004 until: 12/09/2009)
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/10/1997 until: 01/25/2004)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Mikláš
Zobor, Nécseyho 72/6
Nitra 949 01
From: 07/01/2021
  (from: 07/09/2021)
Ing. Štefan Varga
Krátke Kesy, Hlavná 14/7
Marcelová 946 32
From: 07/01/2021
  (from: 07/09/2021)
Peter Hajnal
389
Komoča 941 21
From: 07/01/2021
  (from: 07/09/2021)
JUDr. Ivan Bartek
Havlíčkova 1
Bratislava
  (from: 07/08/1999 until: 01/25/2004)
JUDr. Ivan Bartek
Havlíčkova 1
Bratislava
From: 12/20/2002
  (from: 01/26/2004 until: 02/01/2005)
JUDr. Ivan Bartek
Havlíčkova 1
Bratislava
From: 12/20/2002 Until: 12/10/2004
  (from: 02/02/2005 until: 02/01/2005)
František Erőš
Dolnomajerská 1314/3
Marcelová 946 32
From: 12/19/2008
  (from: 12/31/2008 until: 12/28/2009)
František Erőš
Dolnomajerská 1314/3
Marcelová 946 32
From: 12/19/2008 Until: 07/16/2009
  (from: 12/29/2009 until: 12/28/2009)
František Erőš
Dolnomajerská 3
Marcelová 946 32
From: 12/10/2004
  (from: 02/02/2005 until: 12/30/2008)
František Erőš
Dolnomajerská 3
Marcelová 946 32
From: 12/10/2004 Until: 12/19/2008
  (from: 12/31/2008 until: 12/30/2008)
Max Johann Gilomen
Chileweg 9 A
Birmenstorf
Švajčiarsko
From: 07/17/2009
  (from: 12/29/2009 until: 07/17/2013)
Max Johann Gilomen
Chileweg 9 A
Birmenstorf
Švajčiarsko
From: 07/17/2009 Until: 07/04/2013
  (from: 07/18/2013 until: 07/17/2013)
Ing. Anna Gurányiová
Radvanská cesta 1208/25
Marcelová
  (from: 03/10/1997 until: 01/25/2004)
Ing. Anna Gurányiová
Radvanská cesta 1208/25
Marcelová
From: 12/20/2002
  (from: 01/26/2004 until: 01/08/2007)
Ing. Anna Gurányiová
Radvanská cesta 1208/25
Marcelová
From: 12/20/2002 Until: 12/20/2006
  (from: 01/09/2007 until: 01/08/2007)
Ing. Anna Gurányiová
Radvanská cesta 1208/25
Marcelová
From: 12/20/2006
  (from: 01/09/2007 until: 12/28/2009)
Ing. Anna Gurányiová
Radvanská cesta 1208/25
Marcelová
From: 12/20/2006 Until: 07/16/2009
  (from: 12/29/2009 until: 12/28/2009)
JUDr. Michal Luknár
Zvolenská 8
Nitra 949 11
From: 12/10/2004
  (from: 02/02/2005 until: 12/30/2008)
JUDr. Michal Luknár
Zvolenská 8
Nitra 949 11
From: 12/10/2004 Until: 12/19/2008
  (from: 12/31/2008 until: 12/30/2008)
JUDr. Michal Luknár
Zvolenská 8
Nitra 949 11
From: 12/19/2008
  (from: 12/31/2008 until: 07/17/2013)
JUDr. Michal Luknár
Zvolenská 8
Nitra 949 11
From: 12/19/2008 Until: 12/19/2012
  (from: 07/18/2013 until: 07/17/2013)
JUDr. Michal Luknár
Zvolenská 8
Nitra 949 11
From: 07/04/2013
  (from: 07/18/2013 until: 07/10/2017)
JUDr. Michal Luknár
Zvolenská 8
Nitra 949 11
From: 07/04/2013 Until: 06/28/2017
  (from: 07/11/2017 until: 07/10/2017)
Ondrej Nagy
Žitavská 959/25
Marcelová
  (from: 03/10/1997 until: 07/07/1999)
Teodor Tárnok
Žitavská 1183/17
Marcelová
  (from: 07/08/1999 until: 01/25/2004)
Teodor Tárnok
Žitavská 1183/17
Marcelová
From: 12/20/2002
  (from: 01/26/2004 until: 02/01/2005)
Teodor Tárnok
Žitavská 1183/17
Marcelová
From: 12/20/2002 Until: 12/10/2004
  (from: 02/02/2005 until: 02/01/2005)
Ing. Štefan Varga
Hlavná 7/14
Marcelová 946 32
From: 07/04/2013
  (from: 07/18/2013 until: 07/10/2017)
Ing. Štefan Varga
Hlavná 7/14
Marcelová 946 32
From: 07/04/2013 Until: 06/28/2017
  (from: 07/11/2017 until: 07/10/2017)
Ing. Anton Zsigo
Gamota 2192/1
Hurbanovo - Vék
From: 07/17/2009
  (from: 12/29/2009 until: 07/17/2013)
Ing. Anton Zsigo
Gamota 2192/1
Hurbanovo - Vék
From: 07/17/2009 Until: 07/04/2013
  (from: 07/18/2013 until: 07/17/2013)
Ing. Anton Zsigo
Gamota 2192/1
Hurbanovo - Vék 947 01
From: 07/04/2013
  (from: 07/18/2013 until: 07/10/2017)
Ing. Anton Zsigo
Gamota 2192/1
Hurbanovo - Vék 947 01
From: 07/04/2013 Until: 06/28/2017
  (from: 07/11/2017 until: 07/10/2017)
Ing. Ronald Jokel
Novozámocká cesta 4187
Komárno 945 01
From: 06/29/2017 Until: 07/01/2021
  (from: 07/09/2021 until: 07/08/2021)
Ing. Ronald Jokel
Novozámocká cesta 4187
Komárno 945 01
From: 06/29/2017
  (from: 07/11/2017 until: 07/08/2021)
Ing. Štefan Varga
Hlavná 14/7
Marcelová 946 32
From: 06/29/2017 Until: 07/01/2021
  (from: 07/09/2021 until: 07/08/2021)
Ing. Štefan Varga
Hlavná 14/7
Marcelová 946 32
From: 06/29/2017
  (from: 07/11/2017 until: 07/08/2021)
Ing. Anton Zsigo
Gamota 2192/1
Hurbanovo 947 01
From: 06/29/2017 Until: 07/01/2021
  (from: 07/09/2021 until: 07/08/2021)
Ing. Anton Zsigo
Gamota 2192/1
Hurbanovo 947 01
From: 06/29/2017
  (from: 07/11/2017 until: 07/08/2021)
Max Johann Gilomen
Chileweg 15
Birmenstorf
Švajčiarsko
  (from: 03/10/1997 until: 07/07/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 24.7.1996 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 5.3.1997 podľa § 24, §§ 56 - 75 a §§ 154220 Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
  (from: 03/10/1997)
Valné zhromaždenie dňa 6.5.1997 rozhodlo o zmene stanov /doplnenie predmetu podnikania/.
  (from: 09/25/1997)
Valné zhromaždenie rozhodlo dňa 14.10.1998 o zmene stanov spoločnosti.
  (from: 07/08/1999)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 20.12.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
  (from: 01/26/2004)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person