Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4762/B

Business name: 
Martinská mechatronická, a.s.
  (from: 09/13/1995 until: 07/25/2011)
Registered seat: 
Galvaniho 7/D
Bratislava 821 04
  (from: 04/08/2009 until: 07/25/2011)
Kaloczayova 10/2
Vrútky 038 61
  (from: 08/17/1999 until: 04/07/2009)
Thurzova 16
Martin 036 01
  (from: 09/13/1995 until: 08/16/1999)
Identification number (IČO): 
31 636 136
  (from: 09/13/1995)
Date of entry: 
09/13/1995
  (from: 09/13/1995)
Date of deletion: 
07/26/2011
  (from: 07/26/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/26/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/13/1995)
Objects of the company: 
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 09/13/1995 until: 07/25/2011)
výskum a vývoj
  (from: 09/13/1995 until: 07/25/2011)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 09/13/1995 until: 07/25/2011)
výskum a vývoj v oblasti humanitných a spo- ločenských vied
  (from: 09/13/1995 until: 07/25/2011)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 09/13/1995 until: 07/25/2011)
výroba železničných a električkových lokomotív
  (from: 09/13/1995 until: 07/25/2011)
reklamné činnosti
  (from: 09/13/1995 until: 07/25/2011)
sekretárske služby a preklady /vrátane tlmočnických služieb/
  (from: 09/13/1995 until: 07/25/2011)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/13/1995 until: 07/25/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/13/1995 until: 07/25/2011)
Ing. Marian Cetl , CSc. - predseda
Mudrochova 19
Martin
  (from: 09/13/1995 until: 01/18/2007)
Ing. Juraj Gaško - člen
Andreja Hlinku 2359/4
Zvolen
  (from: 08/17/1999 until: 09/18/2006)
Ing. Juraj Gaško - člen
Andreja Hlinku 2359/4
Zvolen
Until: 08/14/2006
  (from: 09/19/2006 until: 09/18/2006)
Mgr. Pavel Pavlásek - člen
Jedlíkova 1
Žilina
From: 08/14/2006
  (from: 09/19/2006 until: 01/18/2007)
Mgr. Pavel Pavlásek - člen
Jedlíkova 1
Žilina
From: 08/14/2006 Until: 12/22/2006
  (from: 01/19/2007 until: 01/18/2007)
Ing. Valent Schwardy , CSc. - člen
Vihorlatská 23
Košice
  (from: 09/13/1995 until: 09/15/1997)
Ing. Viliam Vysočány - člen
Kukučínova 1409
Zvolen
  (from: 09/16/1997 until: 08/16/1999)
Ing. Marian Cetl , CSc. - podpredseda
Mudrochova 19
Martin
  (from: 01/19/2007 until: 07/25/2011)
Doc.Ing. Pavel Pavlásek , CSc. - podpredseda
Za potokom 5
Žilina
  (from: 09/13/1995 until: 07/25/2011)
Ing. Vladimír Sabler - predseda
Billroth Strasse 2a
Viedeň 1190
Rakúsko
From: 12/22/2006
  (from: 01/19/2007 until: 07/25/2011)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú za spoločnosť členovia Predstavenstva spoločne.
  (from: 01/19/2007 until: 07/25/2011)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva a to tak, že predseda zastupuje a podpisuje samostatne a iný člen predstavenstva vždy s predsedom predstavenstva.
  (from: 09/13/1995 until: 01/18/2007)
Capital: 
33 193 EUR
  (from: 04/08/2009 until: 07/25/2011)
1 000 000 Sk
  (from: 09/13/1995 until: 04/07/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,93 EUR
  (from: 04/08/2009 until: 07/25/2011)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/19/2006 until: 04/07/2009)
Number of shares: 66
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/18/2000 until: 09/18/2006)
Number of shares: 34
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/18/2000 until: 09/18/2006)
Number of shares: 66
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/03/1999 until: 01/17/2000)
Number of shares: 34
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/03/1999 until: 01/17/2000)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/13/1995 until: 02/02/1999)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/14/2011
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.8. 2010 sp. Zn. 4K 34/2010 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 14.1.2011, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Martinská mechatronická, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava, IČO : 31 636 136 , zapísaný v odd. Sa vl. č. 4762 /B. Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil Mgr. Moniku Martonovú, so sídlom kancelárie Družstevná 2, 831 04 Bratislava. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.1.2011 sp. Zn. 4K 34/2010 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 2.2.2011 súd odvolal z funkcie správcu Mgr. Moniku Martonovú, so sídlom kancelárie Družstevná 2, 831 04 Bratislava a ustanovil do funkcie právcu Mgr.Milenu Noskovú, so sídlom kancelárie Timravina 9, Bratislava.
  (from: 05/18/2011)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Milena Nosková
Timravina 9
Bratislava 811 06
From: 02/02/2011
  (from: 05/18/2011)
Supervisory board: 
Ing. Miroslav Dzurinda - člen
Štúrovo nábrežie 3/3
Spišská Nová Ves
  (from: 08/17/1999 until: 09/18/2006)
Ing. Miroslav Dzurinda - člen
Štúrovo nábrežie 3/3
Spišská Nová Ves
Until: 08/14/2006
  (from: 09/19/2006 until: 09/18/2006)
Ing. Dušan Jakubec - člen
Haburská 19
Bratislava
  (from: 09/13/1995 until: 09/15/1997)
Miroslav Janáček
Silvánska 12
Bratislava
  (from: 09/16/1997 until: 08/16/1999)
JUDr. Alojz Ceizel - predseda
Karola Adlera 7
Bratislava
Until: 12/22/2006
  (from: 01/19/2007 until: 01/18/2007)
Ing. Ján Fillo - člen
246
Valča
  (from: 09/13/1995 until: 07/25/2011)
Peter Cetl
Hviezdoslavova 12
Martin
From: 08/14/2006
  (from: 09/19/2006 until: 07/25/2011)
JUDr. Alojz Ceizel - predseda
Karola Adlera 7
Bratislava
  (from: 09/13/1995 until: 01/18/2007)
Mgr. Pavel Pavlásek
Jedlíkova 1
Žilina
From: 12/22/2006
  (from: 01/19/2007 until: 07/25/2011)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 4K/34/2010 zo dňa 03.06.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.06.2011 bol zrušuje konkurz voči dlžníkovi Martinská mechatronická, a.s., so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 31 636 136 pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť Martinská mechatronická, a.s., so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 31 636 136, zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sa vo vložke č. 4762/B sa vymazuje z obchodného registra.
  (from: 07/26/2011)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.8.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Stary spis: Sa 926
  (from: 09/13/1995 until: 07/25/2011)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.11. 1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/03/1999 until: 07/25/2011)
Na valnom zhromaždení dňa 11.12.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/18/2000 until: 07/25/2011)
Date of updating data in databases:  04/14/2024
Date of extract :  04/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person