Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13487/B

Business name: 
AGROFARMA KUCHYŇA, s.r.o.
  (from: 10/29/1996 until: 05/03/2005)
Registered seat: 
562
Kuchyňa 900 52
  (from: 10/29/1996 until: 05/03/2005)
Identification number (IČO): 
34 149 201
  (from: 10/29/1996)
Date of entry: 
10/29/1996
  (from: 10/29/1996)
Person dissolved from: 
13.3.2003
  (from: 05/04/2005)
Date of deletion: 
05/04/2005
  (from: 05/04/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/04/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/29/1996)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba
  (from: 10/29/1996 until: 05/03/2005)
rastlinná a živočíšna výroba
  (from: 10/29/1996 until: 05/03/2005)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 10/29/1996 until: 05/03/2005)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod)
  (from: 10/29/1996 until: 05/03/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/29/1996 until: 05/03/2005)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 10/29/1996 until: 05/03/2005)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 10/29/1996 until: 05/03/2005)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 10/29/1996 until: 05/03/2005)
Partners: 
Ing. Ivan Podolský
Pečnianska 31
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/29/1996 until: 04/25/2000)
Ing .Erich Vadovič
Na revíne 21
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/29/1996 until: 04/25/2000)
Alexander Reindl
Kasárenská 6
Šamorín 931 01
Slovak Republic
  (from: 04/26/2000 until: 05/03/2005)
Contribution of each member: 
Ing .Erich Vadovič
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/29/1996 until: 04/25/2000)
Ing. Ivan Podolský
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/29/1996 until: 04/25/2000)
Alexander Reindl
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/26/2000 until: 05/03/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/29/1996 until: 05/03/2005)
Ing. Ivan Podolský
Pečnianska 31
Bratislava
  (from: 10/29/1996 until: 04/25/2000)
Alexander Reindl
Kasárenská 6
Šamorín 931 01
  (from: 04/26/2000 until: 05/03/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 10/29/1996 until: 05/03/2005)
Procuration: 
Ing. Erich Vadovič
Na revíne 21
Bratislava
  (from: 10/29/1996 until: 04/25/2000)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 04/26/2000 until: 05/03/2005)
100 000 Sk
  (from: 10/29/1996 until: 04/25/2000)
Other legal facts: 
Okresný súd Bratislava I začal na základe uznesenia Krajského súdu zo dňa 18.02.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.03.2003, konanie o výmaz spoločnosti z obchodného registra ex offo.
  (from: 05/04/2005)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 02.10.1996, v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl.zák.č. 513/91 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 7302 Stary spis: S.r.o. 20474
  (from: 10/29/1996 until: 05/03/2005)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.3.2000. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 31.3.2000.
  (from: 04/26/2000 until: 05/03/2005)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 8K 43/02-109 zo dňa 28. 2. 2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 3. 2003 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka AGROFARMA KUCHYŇA, s.r.o., 900 52 Kuchyňa 562, IČO: 34 149 201, pre nedostatok majetku dlžníka.
  (from: 08/04/2003 until: 05/03/2005)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.2.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.3.2005 súd začal konanie o výmaz spoločnosti z obchodného registra.
  (from: 04/29/2005 until: 05/03/2005)
Date of updating data in databases:  09/27/2023
Date of extract :  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person