Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13508/B

Business name: 
SALFORD, s.r.o
  (from: 10/08/2004)
Registered seat: 
Štefánikova 37
Modra 900 01
  (from: 06/24/2005)
Identification number (IČO): 
31 432 565
  (from: 04/07/1993)
Date of entry: 
04/07/1993
  (from: 04/07/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/07/1993)
Objects of the company: 
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/29/2003)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/29/2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/29/2003)
reklamná činnosť
  (from: 05/29/2003)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 05/29/2003)
poskytovanie leasingu na stroje a zariadenia
  (from: 05/29/2003)
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/29/2003)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 05/29/2003)
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/29/2003)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/24/2005)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 12/29/2011)
Partners: 
Ing. Radko Voda
Bratislavská 23
Modra 902 01
Slovak Republic
  (from: 10/05/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Radko Voda
Amount of investment: 100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 10/05/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/10/1996)
Ing. Radko Voda
Bratislavská 23
Modra 902 01
  (from: 10/05/2021)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 12/10/1996)
Capital: 
100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 12/29/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.1.1993 podľa ust. § 24,§ 57,§ 105 a nasl. obch. zák. Stary spis: S.r.o. 7606 Stary spis: S.r.o. 20495
  (from: 04/07/1993)
Dodatok č. 1 zo dňa 18.01.1996 a dodatok č. 2 zo dňa 27.09.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 7606 Stary spis: S.r.o. 20495
  (from: 12/10/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22. 03. 2002, na ktorom bol schválený prevod obchodných podielov.
  (from: 09/17/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.2.2003.
  (from: 05/29/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.10.2004, na ktorom bola odsúhlasená zmena obchodného mena z OLYMPO Bratislava, s.r.o. na SALFORD, s.r.o. .
  (from: 10/08/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.04.2005.
  (from: 06/24/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.12.2010.
  (from: 12/29/2011)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 24.02.2015.
  (from: 03/27/2015)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person