Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  135/L

Business name: 
JUMEX, spol. s r.o. "v likvidácii"
  (from: 07/17/1996 until: 11/23/2021)
J U M E X , spol. s r.o.
  (from: 09/03/1991 until: 07/16/1996)
Registered seat: 
Vojtaššákova 569
Tvrdošín 027 44
  (from: 09/19/1994 until: 11/23/2021)
Trstená 028 01
  (from: 09/03/1991 until: 09/18/1994)
Identification number (IČO): 
30 222 958
  (from: 09/03/1991)
Date of entry: 
08/29/1991
  (from: 09/03/1991)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/03/1991)
Objects of the company: 
sprostredkovanie nákupu a predaja v nasledovných oblastiach činnosti
  (from: 09/03/1991 until: 02/23/1993)
nákup a predaj: * potravinárskeho tovaru * priemyselného tovaru * spotrebného tovaru * stavebného tovaru * textilného tovaru * obuvi * špeciálneho náradia * strojárskych výrobkov
  (from: 09/03/1991 until: 02/23/1993)
výroba: * špeciálneho náradia * strojárskych výrobkov
  (from: 09/03/1991 until: 02/23/1993)
zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vzťahuje povolenie v zmysle platných právnych predpisov
  (from: 09/03/1991 until: 02/23/1993)
dopravná činnosť súvisiaca s výrobou, nákupom a predajom
  (from: 09/03/1991 until: 02/23/1993)
sprostredk. nákupu a predaja v obch. čin. v rámci voľ. živn.
  (from: 02/24/1993 until: 11/23/2021)
obch. čin. v rámci voľ. živn., okrem drahých kovov a výr. z nich
  (from: 02/24/1993 until: 11/23/2021)
výroba špeciálneho náradia, nástrojov a iných stroj. výrobkov
  (from: 02/24/1993 until: 11/23/2021)
Partners: 
Ing. Miloš F e r e n č í k
Vojtaššáková 569
Tvrdošín
Slovak Republic
  (from: 09/19/1994 until: 11/23/2021)
Juraj F e r e n č í k
Železničiarov 221
Trstená
Slovak Republic
  (from: 09/03/1991 until: 11/23/2021)
Ing. Miloš F e r e n č í k
Vojtaššáková 569
Tvrdošín
Slovak Republic
  (from: 09/03/1991 until: 09/18/1994)
Ján L u k á č i k
7
Podbiel
Slovak Republic
  (from: 09/03/1991 until: 09/18/1994)
Contribution of each member: 
Juraj F e r e n č í k
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 09/03/1991 until: 11/23/2021)
Ján L u k á č i k
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 09/03/1991 until: 09/18/1994)
Ing. Miloš F e r e n č í k
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 09/03/1991 until: 09/18/1994)
Ing. Miloš F e r e n č í k
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 09/19/1994 until: 11/23/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/17/1996 until: 11/23/2021)
konatelia
  (from: 02/24/1993 until: 07/16/1996)
konatelia
  (from: 09/03/1991 until: 02/23/1993)
Juraj F e r e n č í k
Železničiarov 221
Trstená
  (from: 09/03/1991 until: 07/16/1996)
Ing. Miloš F e r e n č í k
Vojtaššáková 569
Tvrdošín
  (from: 09/03/1991 until: 07/16/1996)
Ján L u k á č i k
7
Podbiel
  (from: 09/03/1991 until: 09/18/1994)
Acting in the name of the company: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu : Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 07/17/1996 until: 11/23/2021)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 02/24/1993 until: 07/16/1996)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú všetci spoločníci s týmito úpravami: - pri nadobúdaní majetku, zabezpečovaní ob- jednávok, tovaru zákaziek a prác platí podpis aj jedného zo spoločníkov - pri prevodoch majetku, pri jeho scudzovaní je potrebný podpis všetkých spoločníkov - pri poverení k zastupovaniu spoločnosti navonok voči tretím osobám, orgánom a organizáciám riaditeľa spoločnosti, jeho zástup- cu, pracovníka spoločnosti alebo inej fy- zickej osoby je potrebný podpis všetkých spoločníkov
  (from: 09/03/1991 until: 02/23/1993)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 09/03/1991 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Miroslav Bachynec
156
Podbiel
  (from: 07/17/1996 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.8.1991 v zmysle ust. § 106n zák.č. 103/90 Zb.
  (from: 09/03/1991 until: 11/23/2021)
Na zasadnutí zboru spoločníkov konanom dňa 28.12.1992 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje spol. zmluva v zmysle zák.č. 513/ /91 Zb. Stary spis: S.r.o. 485
  (from: 02/24/1993 until: 11/23/2021)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 9.9.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 485
  (from: 09/19/1994 until: 11/23/2021)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.6.1996 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti a vstupe do likvidácie.
  (from: 07/17/1996 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  06/21/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person