Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10009/N

Business name: 
Farma HYZA a.s.
  (from: 01/01/2008)
Registered seat: 
Odbojárov 2279/37
Topoľčany 955 92
  (from: 02/09/2000)
Identification number (IČO): 
36 519 081
  (from: 03/24/1997)
Date of entry: 
03/24/1997
  (from: 03/24/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/24/1997)
Objects of the company: 
veľkoobchod so živými zvieratami
  (from: 03/24/1997)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/24/1997)
chov brojlerov
  (from: 03/24/1997)
produkcia jatočnej hydiny
  (from: 03/24/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti ( veľkoobchod )
  (from: 01/01/2008)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod )
  (from: 01/01/2008)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 01/01/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/01/2008)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 01/01/2008)
administratívne práce
  (from: 01/01/2008)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/09/2000)
Ing. Anna Muchová - Vice-chairman of the Board of Directors
Kostolná 50/12
Gbeľany 013 02
From: 07/02/2023
  (from: 07/12/2023)
PhDr. Simona Sokolová - Chairman of the Board of Directors
Přiční 1004
Velká Bystřice 783 53
Česká republika
From: 07/02/2023
  (from: 07/12/2023)
Ing. Jiří Šavrda - Member of the Board of Directors
Nová 491
Vítkov 749 01
Česká republika
From: 07/02/2023
  (from: 07/12/2023)
Acting in the name of the company: 
Ak ide o právny úkon v dôsledku ktorého dochádza k scudzeniu alebo zaťaženiu akcií a iných majetkových účastí a podielov na právnických osobách, v mene spoločnosti konajú vždy spoločne traja členovia predstavenstva. V ostatných záležitostiach v mene spoločnosti konajú (i) spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, alebo (ii) samostatne člen predstavenstva alebo spoločne členovia predstavenstva, ktorých k tomuto konaniu v určitom rozsahu alebo na určitú dobu poverí predstavenstvo svojim rozhodnutím. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že členovia predstavenstva, ktorí sú podľa predchádzajúceho odseku oprávnení konať v mene spoločnosti pripoja svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku.
  (from: 08/08/2017)
Capital: 
6 243 777 EUR Paid up: 6 243 777 EUR
  (from: 06/24/2009)
Shares: 
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 4 584 081 EUR
  (from: 06/24/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 659 696 EUR
  (from: 06/24/2009)
Stockholder: 
HYZA a.s.
Odbojárov 2279/37
Topoľčany 955 92
  (from: 07/30/2022)
Supervisory board: 
Ing. Peter Valo
193
Šalgovce 956 06
From: 08/01/2019
  (from: 08/08/2019)
Janka Mondeková
143
Dvorany nad Nitrou 956 11
From: 04/26/2022
  (from: 05/21/2022)
Ing. Jozef Fanta
115
Dubany 530 02
Česká republika
From: 05/02/2022
  (from: 05/21/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.01.1997 a rozhodnutím zakladateľa zo dňa 20.01.1997 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/24/1997)
Zmena stanov schválená na valnom zhormaždení spoločnosti dňa 22.06.1999. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Topoľčany, Pod Kalváriou na Topoľčany, Odbojárov 2279/37.
  (from: 02/09/2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.11.2000 (not. záp. č. N 320/2000, NZ 317/2000).
  (from: 01/04/2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.12.2001 (not. záp. č. N 402/01, NZ 397/01).
  (from: 02/12/2002)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22. 2. 2002 (not. záp. č. 59/02, NZ 59/02). Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 30.4.2002 (not. záp. č. N 154/02, NZ 151/02). Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.12.2002 (not. záp. č. N 540/02, NZ 534/02).
  (from: 02/21/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2007 o zrušení spoločností POVAŽAN, a.s., so sídlom Na Stanicu 16, 010 09 Žilina, IČO: 36 384 798 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo : 10168/L a spoločnosti Javor 503, a.s., so sídlom SNP 58/98, 013 24 Strečno, IČO: 31 609 848, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 198/L bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Farma THP, a.s. so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 36 519 081, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 10009/N. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 270/2007, Nz 53938/2007, NCRls 53514/2007 zo dňa 10.12.2007. Obchodná spoločnosť Farma THP, a.s. so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 36 519 081 sa stáva dňom 01.01.2008 právnym nástupcom zanikajúcich spoločností POVAŽAN, a.s., so sídlom Na Stanicu 16, 010 09 Žilina, IČO: 36 384 798 a spoločnosti Javor 503, a.s., so sídlom SNP 58/98, 013 24 Strečno, IČO: 31 609 848 a preberá na seba všetky ich práva a záväzky ku dňu 01.01.2008, teda dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do Obchodného registra.
  (from: 01/01/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle zápisnice z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2011 o zlúčení spoločnosti Farma HYZA a.s. so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 36 519 081, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10009/N so spoločnosťou AGROCOMMERCIUM, s r.o. so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 34 147 241 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 27326/N. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 02.12.2011 vo forme notárskej zápisnice č. N 572/2011, Nz 50369/2011, NCRls 51564/2011 sa obchodná spoločnosť Farma HYZA a.s. so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 36 519 081, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10009/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti AGROCOMMERCIUM, s r.o. so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 34 147 241 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 27326/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti AGROCOMMERCIUM, s.r.o. dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do obchodného registra, teda dňom 01.01.2012.
  (from: 01/01/2012)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2008)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
AGROCOMMERCIUM, s.r.o.
Odbojárov 2279/37
Topoľčany 955 92
  (from: 01/01/2012)
Javor 503, a.s.
SNP 58/98
Strečno 013 24
  (from: 01/01/2008)
POVAŽAN, a.s.
Na Stanicu 16
Žilina 010 09
  (from: 01/01/2008)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 26.03.2008 uzavretá medzi predávajúcim Farma HYZA, a.s. so sídlom Odbojárov 2279/37, Topoľčany, IČO:36519081, zapísaná v OR OS Nitra oddiel: Sa, vl. č. 10009/N a kupujúcim AGROPOINT, s.r.o. so sídlom Pri celulózke 1555/68, Žilina, IČO: 36438758, zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vl. č. 17064/L
  (from: 04/10/2008)
Date of updating data in databases:  12/07/2023
Date of extract :  12/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person