Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  183/P

Business name: 
Investičný fond AGROTOPĽA, a.s. Vranov v likvidácii
  (from: 05/22/1997 until: 05/25/2003)
Investičný fond AGROTOPĽA, a.s. Vranov
  (from: 10/17/1994 until: 05/21/1997)
Registered seat: 
PD Agrokombinát
Vechec 094 12
  (from: 10/17/1994 until: 05/25/2003)
Identification number (IČO): 
31 697 577
  (from: 10/17/1994)
Date of entry: 
10/17/1994
  (from: 10/17/1994)
Date of deletion: 
05/26/2003
  (from: 05/26/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/17/1994)
Objects of the company: 
zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom /kolektívne investovanie/ podľa zák. č. 248/92 Zb. v znení zák. č. 600/92 Zb. a č. 91/94 Z.z.
  (from: 10/17/1994 until: 05/25/2003)
Management body: 
likvidátor
  (from: 05/22/1997 until: 05/25/2003)
Managing board
  (from: 10/17/1994 until: 05/21/1997)
Ing. Jaroslav Babjak - člen
Slánska 905
Vranov nad Topľou
  (from: 10/17/1994 until: 05/21/1997)
Ing. Pavol Bačík - člen
191
Davidov
  (from: 10/17/1994 until: 05/21/1997)
Ing. Ján Bendzák , CSc. - predseda
Lučná 818
Vranov nad Topľou
  (from: 10/17/1994 until: 05/21/1997)
Ing. Eduard Bundzák - podpredseda
468
Sečovská Polianka
  (from: 10/17/1994 until: 05/21/1997)
Ing. Ján Dzurjanin - člen
Sládkovičova 2112
Vranov nad Topľou
  (from: 10/17/1994 until: 05/21/1997)
Ing. Jozef Mižov - člen
267
Zámutov
  (from: 10/17/1994 until: 05/21/1997)
Ing. Pavol Palenčík - člen
Dlhá 446
Vranov nad Topľou
  (from: 10/17/1994 until: 05/21/1997)
Acting in the name of the company: 
Za akciovú spoločnosť koná predseda v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisujú predseda alebo podpredseda a ďalší člen predstavenstva tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 10/17/1994 until: 05/21/1997)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 10/17/1994 until: 05/25/2003)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/17/1994 until: 05/25/2003)
Supervisory board: 
Dr. Ján Gajdzik - člen
204
Vechec
  (from: 10/17/1994 until: 05/25/2003)
Ing. Anna Mihočová - člen
226
Čierne nad Topľou
  (from: 10/17/1994 until: 05/25/2003)
Ing. Martin Tomko - člen
48
Višňov
  (from: 10/17/1994 until: 05/25/2003)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Ján Bendzák , CSc.
Lúčna 818/29
Vranov nad Topľou
  (from: 05/22/1997 until: 05/25/2003)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 05/22/1997 until: 05/25/2003)
Other legal facts: 
V y m a z á v a s a : Obchodné meno: Investičný fond AGROTOPĽA a.s. Vranov v likvidácii Sídlo: PD Agrokombinát Vechec 094 12 IČO: 31 697 577 ako aj všetky doteraz platné zápisy na základe ukončenej likvidácie, schválenej zakladateľmi dňa 9.6.1998. Deň výmazu: 26.5.2003
  (from: 05/26/2003)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.8.1994 č. N 315/94, Nz 290/94, spísanej JUDr. Valériou Zahorjanovou, notárkou vo Vranove n/T., podľa zák. č. 513/91 Zb. Vznik a štatút investičného fondu schválený rozhodnutím MF SR č. 447/1994/IF zo dňa 28.9.1994. Stary spis: Sa 521
  (from: 10/17/1994 until: 05/25/2003)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.1995 o zrušení a.s. s likvidáciou. Deň vstupu a.s. do likvidácie: 21.12.1995. Deň zápisu vstupu a.s.do likvidácie do obchodného registra: 22.5.1997.
  (from: 05/22/1997 until: 05/25/2003)
Date of updating data in databases:  07/12/2024
Date of extract :  07/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person