Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13568/B

Business name: 
L I N A spol. s r.o.
  (from: 11/19/1991)
Registered seat: 
Plavecký Štvrtok
  (from: 11/19/1991)
Identification number (IČO): 
30 999 367
  (from: 11/19/1991)
Date of entry: 
11/19/1991
  (from: 11/19/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/19/1991)
Objects of the company: 
export, reexport a import všetkého druhu, podľa platných právnych predpisov
  (from: 06/12/1992)
kovo výroba, nástrojárské práce, zámočníctvo
  (from: 06/12/1992)
obchodno-predajná činnosť
  (from: 06/12/1992)
poradenská služba, služby obyvateľstvu
  (from: 06/12/1992)
výroba z plastov
  (from: 06/12/1992)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja poľnohospodárskych a lesných výrobkov
  (from: 09/14/2012)
preprava fekálnych odpadov fekálnymi vozidlami
  (from: 03/24/2015)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/19/2022)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 01/19/2022)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 01/19/2022)
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 01/19/2022)
1/ Export, reexport a import všetkého druhu, podľa platných právnych predpisov
  (from: 11/19/1991 until: 06/11/1992)
2/ Kovo výroba, nástrojárske práce, zámočníctvo
  (from: 11/19/1991 until: 06/11/1992)
3/ Obchodno-predajná činnosť
  (from: 11/19/1991 until: 06/11/1992)
4/ Poradenská služba, služby obyvateľstvu
  (from: 11/19/1991 until: 06/11/1992)
5/ Výroba z plastov
  (from: 11/19/1991 until: 06/11/1992)
Partners: 
Richard Habuda
560
Láb 900 67
Slovak Republic
  (from: 05/31/2019)
Mária Čierna
Pribinova 17/3
Malacky
Slovak Republic
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Milan Dvoran
Veľkomoravská 2418/12
Malacky
Slovak Republic
  (from: 03/17/2003 until: 04/29/2003)
Milan Dvoran
Veľkomoravská 2418/12
Malacky
Slovak Republic
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Milan Dvoran
Veľkomoravská 2418/12
Malacky
Slovak Republic
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Pavel Habuda
560
Láb 900 67
Slovak Republic
  (from: 04/30/2003 until: 05/30/2019)
Dušan Havlík
393
Plavecký Štvrtok 900 68
Slovak Republic
  (from: 04/30/2003 until: 09/13/2012)
Dezider Hladík
303
Jakubov
Slovak Republic
  (from: 03/17/2003 until: 04/29/2003)
Dezider Hladík
303
Jakubov
Slovak Republic
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Dezider Hladík
303
Jakubov
Slovak Republic
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Ján Išunin
Mierové nám. 2419/2
Malacky
Slovak Republic
  (from: 06/12/1992 until: 03/16/2003)
Božena Išuninová
Mierové 2
Malacky
Slovak Republic
  (from: 03/17/2003 until: 04/29/2003)
Božena Išuninová
Mierové 2
Malacky
Slovak Republic
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Božena Išuninová
Mierove 2
Malacky
Slovak Republic
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Božena Išuninová
Mierove 2
Malacky
Slovak Republic
  (from: 11/19/1991 until: 06/11/1992)
Stanislav Jurkovič
1030
Veľké Leváre
Slovak Republic
  (from: 03/17/2003 until: 04/29/2003)
Stanislav Jurkovič
1030
Veľké Leváre
Slovak Republic
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Stanislav Jurkovič
1030
Veľké Leváre
Slovak Republic
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Stanislav Jurkovič
122
Veľké Leváre
Slovak Republic
  (from: 11/19/1991 until: 06/11/1992)
Peter Knauer
407
Jakubov
Slovak Republic
  (from: 03/17/2003 until: 04/29/2003)
Peter Knauer
407
Jakubov
Slovak Republic
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Peter Knauer
407
Jakubov
Slovak Republic
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Štefánia Koporcová
347
Láb
Slovak Republic
  (from: 03/17/2003 until: 04/29/2003)
Štefánia Koporcová
347
Láb
Slovak Republic
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Štefánia Koporcová
347
Láb
Slovak Republic
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Štefánia Koporcová
347
Láb
Slovak Republic
  (from: 11/19/1991 until: 06/11/1992)
Miroslav Kovár
322
Láb
Slovak Republic
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Miroslav Kovár
322
Láb
Slovak Republic
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Miroslav Kovár
322
Láb
Slovak Republic
  (from: 11/19/1991 until: 06/11/1992)
Vendelín Pavlačič
605
Plavecký Štvrtok
Slovak Republic
  (from: 03/17/2003 until: 04/29/2003)
Vendelín Pavlačič
605
Plavecký Štvrtok
Slovak Republic
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Vendelín Pavlačič
605
Plavecký Štvrtok
Slovak Republic
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Helena Rybnikárová
416
Láb
Slovak Republic
  (from: 03/17/2003 until: 04/29/2003)
Helena Rybnikárová
416
Láb
Slovak Republic
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Helena Rybnikárová
416
Láb
Slovak Republic
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Marián Sedlák
Smolenická 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Marián Sedlák
Smolenická 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Marián Sedlák
Smolenická 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/19/1991 until: 06/11/1992)
Anton Sloboda
Veľkomoravská 11
Malacky
Slovak Republic
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Anton Sloboda
Veľkomoravská 11
Malacky
Slovak Republic
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Emil Ščepán
639
Plavecký Štvrtok
Slovak Republic
  (from: 03/17/2003 until: 04/29/2003)
Emil Ščepán
639
Plavecký Štvrtok
Slovak Republic
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Emil Ščepán
639
Plavecký Štvrtok
Slovak Republic
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Pavol Tikl
Štúrova 149
Malacky
Slovak Republic
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Pavol Tikl
Štúrova 149
Malacky
Slovak Republic
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Jozef Vajay
Partizánska 188/13
Malacky
Slovak Republic
  (from: 03/17/2003 until: 04/29/2003)
Jozef Vajay
Partizánska 188/13
Malacky
Slovak Republic
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Jozef Vajay
Partizánska 188/13
Malacky
Slovak Republic
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Ján Višváder
588
Plavecký Štvrtok
Slovak Republic
  (from: 03/17/2003 until: 04/29/2003)
Ján Višváder
588
Plavecký Štvrtok
Slovak Republic
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Ján Višváder
588
Plavecký Štvrtok
Slovak Republic
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Eva Zedníková
393/1
Rohožník
Slovak Republic
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Eva Zedníková
393/1
Rohožník
Slovak Republic
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Contribution of each member: 
Richard Habuda
Amount of investment: 12 283 EUR Paid up: 12 283 EUR
  (from: 05/31/2019)
Miroslav Kovár
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 11/19/1991 until: 06/11/1992)
Štefánia Koporcová
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 11/19/1991 until: 06/11/1992)
Božena Išuninová
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 11/19/1991 until: 06/11/1992)
Marián Sedlák
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 11/19/1991 until: 06/11/1992)
Stanislav Jurkovič
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 11/19/1991 until: 06/11/1992)
Miroslav Kovár
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Štefánia Koporcová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Božena Išuninová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Marián Sedlák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Stanislav Jurkovič
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Mária Čierna
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Milan Dvoran
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Dezider Hladík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Ján Išunin
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/12/1992 until: 03/16/2003)
Peter Knauer
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Vendelín Pavlačič
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Helena Rybnikárová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Anton Sloboda
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Emil Ščepán
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Pavol Tikl
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Jozef Vajay
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Ján Višváder
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Eva Zedníková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/12/1992 until: 03/20/2000)
Miroslav Kovár
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Štefánia Koporcová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Božena Išuninová
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Marián Sedlák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Stanislav Jurkovič
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Milan Dvoran
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Dezider Hladík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Peter Knauer
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Vendelín Pavlačič
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Helena Rybnikárová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Anton Sloboda
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Emil Ščepán
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Pavol Tikl
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Jozef Vajay
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Ján Višváder
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Eva Zedníková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 03/21/2000 until: 03/16/2003)
Štefánia Koporcová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/17/2003 until: 04/29/2003)
Božena Išuninová
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 03/17/2003 until: 04/29/2003)
Stanislav Jurkovič
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/17/2003 until: 04/29/2003)
Milan Dvoran
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/17/2003 until: 04/29/2003)
Dezider Hladík
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/17/2003 until: 04/29/2003)
Peter Knauer
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/17/2003 until: 04/29/2003)
Vendelín Pavlačič
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/17/2003 until: 04/29/2003)
Helena Rybnikárová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/17/2003 until: 04/29/2003)
Emil Ščepán
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/17/2003 until: 04/29/2003)
Jozef Vajay
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/17/2003 until: 04/29/2003)
Ján Višváder
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/17/2003 until: 04/29/2003)
Pavel Habuda
Amount of investment: 240 000 Sk Paid up: 240 000 Sk
  (from: 04/30/2003 until: 09/13/2012)
Dušan Havlík
Amount of investment: 130 000 Sk Paid up: 130 000 Sk
  (from: 04/30/2003 until: 09/13/2012)
Pavel Habuda
Amount of investment: 12 283 EUR Paid up: 12 283 EUR
  (from: 09/14/2012 until: 05/30/2019)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/31/2019)
konatelia
  (from: 04/30/2003 until: 05/30/2019)
konatelia
  (from: 06/12/1992 until: 04/29/2003)
konatelia
  (from: 11/19/1991 until: 06/11/1992)
Pavel Habuda
560
Láb 900 67
From: 04/04/2003
  (from: 04/30/2003)
Dušan Havlík
393
Plavecký Štvrtok 900 68
From: 04/04/2003
  (from: 04/30/2003 until: 09/13/2012)
Dušan Havlík
393
Plavecký Štvrtok 900 68
From: 04/04/2003 Until: 09/04/2012
  (from: 09/14/2012 until: 09/13/2012)
Božena Išuninová.
  (from: 06/12/1992 until: 04/05/1998)
Stanislav Jurkovič
Hlinisko 1030
Veľké Leváre
Until: 04/04/2003
  (from: 04/06/1998 until: 04/29/2003)
Peter Knauer
412
Jakubov
Until: 04/04/2003
  (from: 04/06/1998 until: 04/29/2003)
Štefánia Koporcová
  (from: 06/12/1992 until: 04/05/1998)
Štefánia Koporcová
347
Láb
Until: 04/04/2003
  (from: 04/06/1998 until: 04/29/2003)
Miroslav Kovár
  (from: 06/12/1992 until: 04/05/1998)
Marián Sedlák
  (from: 06/12/1992 until: 04/05/1998)
Jozef Vajay
Partizánska 1080
Malacky
Until: 04/04/2003
  (from: 04/06/1998 until: 04/29/2003)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ samostatne.
  (from: 09/14/2012)
Menom spoločnosti konajú obidvaja konatelia spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 04/30/2003 until: 09/13/2012)
Každý z jednateľov vystupuje menom spoločnosti samostatne a má samostatné podpisové práva.
  (from: 06/12/1992 until: 04/29/2003)
Za spoločnosť podpisujú a zastupujú Miroslav KOVÁR - riaditeľ Štefánia KOPORCOVÁ - zástupca riaditeľa Božena IŠUNINOVÁ - podpisové právo
  (from: 11/19/1991 until: 06/11/1992)
Capital: 
12 283 EUR Paid up: 12 283 EUR
  (from: 09/14/2012)
370 000 Sk Paid up: 370 000 Sk
  (from: 03/17/2003 until: 09/13/2012)
360 000 Sk
  (from: 06/12/1992 until: 03/16/2003)
100 000 Sk
  (from: 11/19/1991 until: 06/11/1992)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.11.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3291 Stary spis: S.r.o. 20558
  (from: 11/19/1991)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 7.11.1991 schválený na valnom zhromaždení a podpísaný spoločníkmi 6.6.1992, uvedený do súladu so Zákonom č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 3291 Stary spis: S.r.o. 20558
  (from: 06/12/1992)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.2.1998. Stary spis: S.r.o. 20558
  (from: 04/06/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.5.1999.
  (from: 03/21/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.7.1998. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.11.1999. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.11.1999.
  (from: 03/17/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 1.4.2003 , na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodných podielov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.4.2003, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy. Funkcia konateľov : Stanislava Jurkoviča, Štefanie Koporcovej, Jozefa Vajaya, Petra Knauera sa končí dňom 4.4.2003.
  (from: 04/30/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti. Rozšírenie predmetu podnikania.
  (from: 09/14/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.02.2015.
  (from: 03/24/2015)
Date of updating data in databases:  01/19/2022
Date of extract :  01/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person