Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  58575/B

Business name: 
Nshop s. r. o. v likvidácii
  (from: 01/21/2012 until: 04/24/2014)
Registered seat: 
Mickiewiczova 5
Bratislava 811 07
  (from: 05/27/2009 until: 04/24/2014)
Identification number (IČO): 
44 780 346
  (from: 05/27/2009)
Date of entry: 
05/27/2009
  (from: 05/27/2009)
Date of deletion: 
04/25/2014
  (from: 04/25/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/25/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/27/2009)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/27/2009 until: 04/24/2014)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2012
  (from: 04/25/2014)
 Liquidators:
Ing. Alexander Leontiev
Dolná 5
Bratislava 811 04
From: 01/01/2012 Until: 04/25/2014
  (from: 01/21/2012)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 01/21/2012)
Date of completion of voluntary liquidation: 10/08/2012
  (from: 04/25/2014)
Other legal facts: 
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.10.2013, ktorým schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti ku dňu skončenia likvidácie a konečnú správu o priebehu a skončení likvidácie s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Správa o priebehu a skončení likvidácie zo dňa 23.10.2013. Súhlas Daňového úradu Bratislava zo dňa 06.03.2013, súhlas Colného úradu Bratislava zo dňa 27.03.2014, súhlas Mestskej časti Bratislava- Staré Mesto zo dňa 16.01.2014 s výmazom spoločnosti Nshop s. r. o. v likvidácii z obchodného registra. Obchodná spoločnosť Nshop s. r. o. v likvidácii, so sídlom Mickiewiczova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 44 780 346, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vl. číslo 58575/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
  (from: 04/25/2014)
Date of updating data in databases:  05/26/2024
Date of extract :  05/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person