Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  160/L

Business name: 
Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica
  (from: 12/17/1992)
Registered seat: 
Stará Bystrica
Čadca 023 04
  (from: 06/26/1991)
Identification number (IČO): 
00 162 850
  (from: 06/26/1991)
Date of entry: 
10/06/1975
  (from: 06/26/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/26/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba, spracovanie a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 12/17/1992)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 09/29/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/27/1994)
Miroslav J á n o š í k - člen
217
Zborov nad Bystricou
  (from: 05/23/1996)
Ing. František K u l l a - predseda
Okružná 689
Čadca
  (from: 05/23/1996)
Milan Faktor - člen
206
Stará Bystrica
  (from: 05/23/1996)
Jozef Sobol - člen
116
Radôstka
From: 05/12/2006
  (from: 07/19/2006)
Viktor Kubičina - člen
499
Stará Bystrica
From: 05/12/2006
  (from: 07/19/2006)
Acting: 
Družstvo zastupuje navonok predseda prestavenstva, v jeho neprítomnosti podpredseda alebo dvaja členovia predstavenstva. K písomnej forme právneho úkonu predstavenstva sa vyžaduje podpis predsedu a jedného člena predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpis podpredsedu a jedného člena predstavenstva alebo podpisy dvoch členov predstavenstva.
  (from: 09/27/1994)
Registered capital: 
109 871,871474 EUR
  (from: 08/04/2009)
Basic member contribution: 
331,939189 EUR
  (from: 08/04/2009)
Other legal facts: 
Členská schôdza konaná dňa 22.3.1991 schválila nové stanovy v zmysle zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1124
  (from: 06/26/1991)
Družstvo na členskej schôdzi konanej dňa 4.12.1992 po transformácii v zmysle zák. č. 42/92 Zb. s ohľadom na ust. § 765 zák. č. 513/91 Zb. prijalo zmenu stanov družstva. Stary spis: Dr 1124
  (from: 12/17/1992)
Členská schôdza konaná dňa 28.9.1993 schválila zmenu stanov.
  (from: 09/29/1993)
Členská schôdza, konaná dňa 24.3.1995, schválila zmenu stanov družstva.
  (from: 08/21/1995)
Na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 11. 4. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/09/1997)
Na členskej schôdzi konanej dňa 26.3.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/02/1999)
Na členskej schôdzi dňa 24.3. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/12/2000)
Členská schôdza dňa 27. 4. 2001 schválila zmeny a doplnky stanov družstva.
  (from: 07/11/2001)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/25/2015
uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 6K 11/2015-33 z 17.8.2015 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz
  (from: 09/23/2015)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Jesenského 29
Martin 036 01
From: 08/25/2015
  (from: 09/23/2015)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person