Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  160/L

Business name: 
Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica
  (from: 12/17/1992)
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Starej Bystrici
  (from: 06/26/1991 until: 12/16/1992)
Registered seat: 
Stará Bystrica
Čadca 023 04
  (from: 06/26/1991)
Identification number (IČO): 
00 162 850
  (from: 06/26/1991)
Date of entry: 
10/06/1975
  (from: 06/26/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/26/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba, spracovanie a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 12/17/1992)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 09/29/1993)
a/ výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 06/26/1991 until: 12/16/1992)
b/ výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 06/26/1991 until: 12/16/1992)
c/ obchodná činnosť s vlastnými, ako i nakúpenými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami a výrobkami inej činnosti
  (from: 06/26/1991 until: 12/16/1992)
d/ zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie v zmysle platných právnych predpisov
  (from: 06/26/1991 until: 12/16/1992)
e/ vyhotovovanie jedál a ich predaj pre členov a iné osoby
  (from: 06/26/1991 until: 12/16/1992)
f/ práce a služby pre občanov a organizácie, ku ktorým patrí: * preprava osôb, zvierat a materiálov, včítane nakládky a vykládky, * poľné mechanizované, záprahové a ručné práce, * zemné práce ručné a mechanizované, vrátane terénnych úprav, * nastavenie, opravy a údržba vozidiel a mechanizmov, zváranie elektrickým oblúkom a plameňom, zámočnícke, sústružnícke a kováčske práce
  (from: 06/26/1991 until: 12/16/1992)
g/ v rámci inej činnostiá družstvo vykonáva: * stavebno-montážnu činnosť, * údržbárske práce, * drevovýrobu, * kovovýrobu, * asfaltérske práce
  (from: 06/26/1991 until: 12/16/1992)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/27/1994)
Managing board
  (from: 12/17/1992 until: 09/26/1994)
Managing board
  (from: 06/26/1991 until: 12/16/1992)
Miroslav J á n o š í k - člen
217
Zborov nad Bystricou
  (from: 05/23/1996)
Ing. František K u l l a - predseda
Okružná 689
Čadca
  (from: 05/23/1996)
Milan Faktor - člen
206
Stará Bystrica
  (from: 05/23/1996)
Jozef Sobol - člen
116
Radôstka
From: 05/12/2006
  (from: 07/19/2006)
Viktor Kubičina - člen
499
Stará Bystrica
From: 05/12/2006
  (from: 07/19/2006)
Štefan Baník - člen
783
Stará Bystrica
  (from: 07/11/2001 until: 07/18/2006)
Štefan Baník - člen
783
Stará Bystrica
Until: 05/12/2006
  (from: 07/19/2006 until: 07/18/2006)
Ivan Ď u r č a n - Predseda
113
Kysucký Lieskovec
  (from: 06/26/1991 until: 05/22/1996)
Milan Ďurica
577
Stará Bystrica
  (from: 08/21/1995 until: 05/22/1996)
Milan Ďurica - člen
577
Stará Bystrica
  (from: 05/23/1996 until: 07/10/2001)
Miloš Ďurica - člen
398
Stará Bystrica
  (from: 07/11/2001 until: 07/18/2006)
Miloš Ďurica - člen
398
Stará Bystrica
Until: 05/12/2006
  (from: 07/19/2006 until: 07/18/2006)
Milan Faktor
206
Stará Bystrica
  (from: 08/21/1995 until: 05/22/1996)
Viktor Fulier - člen
912
Nová Bystrica
  (from: 07/11/2001 until: 07/18/2006)
Viktor Fulier - člen
912
Nová Bystrica
Until: 05/12/2006
  (from: 07/19/2006 until: 07/18/2006)
Miroslav J á n o š í k
217
Zborov nad Bystricou
  (from: 12/17/1992 until: 09/28/1993)
Miroslav J á n o š í k - Podpredseda
217
Zborov nad Bystricou
  (from: 09/29/1993 until: 05/22/1996)
Ing. Anton K a č e r i a k
818
Nová Bystrica
  (from: 09/29/1993 until: 05/22/1996)
Ing. Anton K a č e r i a k - člen
818
Nová Bystrica
  (from: 05/23/1996 until: 07/10/2001)
Anton K o r e n č í k
182
Radôstka
  (from: 09/29/1993 until: 05/22/1996)
Milan K o t v a s - Podpredseda
  (from: 06/26/1991 until: 12/16/1992)
Jozef K r i ž k a
463
Stará Bystrica
  (from: 12/17/1992 until: 05/22/1996)
Ing. František K u l l a
Okružná 689
Čadca
  (from: 09/29/1993 until: 05/22/1996)
Ing. Antónia Kubalová - člen
243
Radôstka
  (from: 05/23/1996 until: 07/18/2006)
Ing. Antónia Kubalová - člen
243
Radôstka
Until: 05/12/2006
  (from: 07/19/2006 until: 07/18/2006)
Ľubomír P o n i š t
517
Stará Bystrica
  (from: 12/17/1992 until: 09/28/1993)
Ľubomír Poništ - člen
517
Stará Bystrica
  (from: 05/23/1996 until: 07/10/2001)
Helena R a j t e k o v á
607
Kysucký Lieskovec
  (from: 12/17/1992 until: 09/28/1993)
Jozef Slivka - podpredseda
253
Radôstka
  (from: 07/11/2001 until: 07/18/2006)
Jozef Slivka - podpredseda
253
Radôstka
Until: 05/12/2006
  (from: 07/19/2006 until: 07/18/2006)
Emília Š l a p k o v á
280
Zborov nad Bystricou
  (from: 12/17/1992 until: 09/28/1993)
František T o m č a l a
128
Stará Bystrica
  (from: 12/17/1992 until: 09/28/1993)
František Tomčala - Podpredseda
128
Stará Bystrica
  (from: 05/23/1996 until: 07/10/2001)
Milan Z a v r š a n
188
Radôstka
  (from: 12/17/1992 until: 05/22/1996)
Milan Z a v r š a n - člen
188
Radôstka
  (from: 05/23/1996 until: 07/18/2006)
Milan Z a v r š a n - člen
188
Radôstka
Until: 05/12/2006
  (from: 07/19/2006 until: 07/18/2006)
Acting: 
Družstvo zastupuje navonok predseda prestavenstva, v jeho neprítomnosti podpredseda alebo dvaja členovia predstavenstva. K písomnej forme právneho úkonu predstavenstva sa vyžaduje podpis predsedu a jedného člena predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpis podpredsedu a jedného člena predstavenstva alebo podpisy dvoch členov predstavenstva.
  (from: 09/27/1994)
Družstvo zastupuje navonok predseda predstavenstva a v jeho neprítomnosti poverený člen predstavenstva. Za družstvo podpisujú vždy predseda a jeden člen predstavenstva.
  (from: 12/17/1992 until: 09/26/1994)
Za družstvo sa podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 06/26/1991 until: 12/16/1992)
Registered capital: 
109 871,871474 EUR
  (from: 08/04/2009)
3 310 000 Sk
  (from: 07/01/2008 until: 08/03/2009)
3 850 000 Sk
  (from: 06/17/1996 until: 06/30/2008)
2 340 000 Sk
  (from: 12/17/1992 until: 06/16/1996)
Basic member contribution: 
331,939189 EUR
  (from: 08/04/2009)
10 000 Sk
  (from: 12/17/1992 until: 08/03/2009)
Other legal facts: 
Členská schôdza konaná dňa 22.3.1991 schválila nové stanovy v zmysle zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1124
  (from: 06/26/1991)
Družstvo na členskej schôdzi konanej dňa 4.12.1992 po transformácii v zmysle zák. č. 42/92 Zb. s ohľadom na ust. § 765 zák. č. 513/91 Zb. prijalo zmenu stanov družstva. Stary spis: Dr 1124
  (from: 12/17/1992)
Členská schôdza konaná dňa 28.9.1993 schválila zmenu stanov.
  (from: 09/29/1993)
Členská schôdza, konaná dňa 24.3.1995, schválila zmenu stanov družstva.
  (from: 08/21/1995)
Na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 11. 4. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/09/1997)
Na členskej schôdzi konanej dňa 26.3.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/02/1999)
Na členskej schôdzi dňa 24.3. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/12/2000)
Členská schôdza dňa 27. 4. 2001 schválila zmeny a doplnky stanov družstva.
  (from: 07/11/2001)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/25/2015
uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 6K 11/2015-33 z 17.8.2015 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz
  (from: 09/23/2015)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Jesenského 29
Martin 036 01
From: 08/25/2015
  (from: 09/23/2015)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person