Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  170/N

Business name: 
Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo
  (from: 02/21/1996)
Registered seat: 
K Rieke 2
Nitra 949 01
  (from: 09/21/1994)
Identification number (IČO): 
00 515 507
  (from: 10/01/1991)
Date of entry: 
03/11/1987
  (from: 10/01/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 10/01/1991)
Objects of the company: 
správa a údržba bytových a nebytových priestorov v rozsahu voľných živností
  (from: 11/10/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/21/1994)
Dominik Černý - člen
421
Rišňovce
  (from: 02/21/1996)
Milan Meliška - člen
Hlavná 444
Tesárske Mlyňany 951 76
From: 03/17/2008
  (from: 04/16/2008)
Ing. Rudolf Hlavačka - predseda
Partizánska 8
Nitra 949 01
From: 12/01/2010
  (from: 12/09/2010)
Miroslav Lintner - podpredseda
215
Nová Ves nad Žitavou 951 51
From: 12/01/2010
  (from: 12/09/2010)
Ing. Jana Latečková - podpredseda
792
Lehota 951 36
From: 12/01/2010
  (from: 11/10/2017)
MVDr. Jozef Bartko - člen
Podmájska 1058
Vráble 952 01
From: 12/01/2010
  (from: 12/09/2010)
Róbert Glenda - člen
Školská 398
Alekšince 951 22
From: 09/28/2017
  (from: 11/10/2017)
Acting: 
V mene družstva koná predstavenstvo. Právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda a podpredseda predstavenstva, v neprítomnosti predsedu alebo podpredsedu podpisuje za nich ďalší člen predstavenstva.
  (from: 11/10/2017)
Supervisory board: 
Anna Chytilová
47
Čeľadice
From: 12/12/2002
  (from: 11/29/2004)
Milan Šovčík
27
Lukov Dvor
From: 12/12/2002
  (from: 11/29/2004)
Zuzana Vanková
7
Šurianky 951 26
From: 09/28/2017
  (from: 11/10/2017)
Registered capital: 
3 984 EUR
  (from: 04/21/2010)
Basic member contribution: 
100 EUR
  (from: 04/21/2010)
Other legal facts: 
Družstvo vniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 16. 12. 1986. bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy . Slovenský zväz bytových družstiev v Bratislave dal k vzniku družstva súhlas uznesením č. 46/23 zo dňa 26. 11. 1986, dňom 1. 1. 1987. A/ Zhromaždenie delegátov družstva dňa 15. 12. 1988 schválilo nové stanovy družstva podľa zákona č. 94/88 Zb. o bytovom, spotrebnom družstevníctve. Stanovy: Zhromaždenie delegátov družstva dňa 23.4.1991 schválilo nové stanovy družstva podľa Zákona č.176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom,výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 359
  (from: 10/01/1991)
Na zhromaždení delegátov konanom dňa 8.12.1992 boli schválené stanovy prispôsobené ust. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 359
  (from: 09/21/1994)
Zmena stanov družstva schválená na zhromaždení delegátov konanom dňa 16.12.1993. Stary spis: Dr 359
  (from: 02/21/1996)
Zmena stanov družstva zo dňa 12.12.2002 Michalovi Srňánekovi, Márii Mikušovej a Imrichovi Lyžičiarovi zanikli funkcie členov predstavenstva dňom 12.12.2002.
  (from: 11/29/2004)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person