Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  170/N

Business name: 
Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo
  (from: 02/21/1996)
Stavebné bytové družstvo poľnohospodárske
  (from: 10/01/1991 until: 02/20/1996)
Registered seat: 
K Rieke 2
Nitra 949 01
  (from: 09/21/1994)
Exnárova 2
Nitra
  (from: 10/01/1991 until: 09/20/1994)
Identification number (IČO): 
00 515 507
  (from: 10/01/1991)
Date of entry: 
03/11/1987
  (from: 10/01/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 10/01/1991)
Objects of the company: 
správa a údržba bytových a nebytových priestorov v rozsahu voľných živností
  (from: 11/10/2017)
Predmetom činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácia výstavby prevádzka bytových a nebytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním.
  (from: 10/01/1991 until: 09/20/1994)
Družstvo najmä:
  (from: 10/01/1991 until: 09/20/1994)
stavia,prípadne zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch,rodinných domčekoch, ako aj výstavbu objektov s miestnosťami neslúžiacimi na bývanie do osobného užívania svojím členom
  (from: 10/01/1991 until: 09/20/1994)
stavia,prípadne zabezpečuje výstavbu bytov, rodinných domčekov a miestností neslúžiacích na bývanie do vlastníctva občanov
  (from: 10/01/1991 until: 09/20/1994)
vykonáva,prípadne zabezpečuje údržbu,opravy rekonštrukciu a modernizáciu bytových a nebytových objektov
  (from: 10/01/1991 until: 09/20/1994)
prideľuje družstevné byty,vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania členom,prípadne prevádza rodinné domčeky do osobného vlastníctva
  (from: 10/01/1991 until: 09/20/1994)
poskytuje,prípadne zabezpečuje služby spojené s bývaním
  (from: 10/01/1991 until: 09/20/1994)
vykonáva aj iné činnosti schválené predstavenstvom družstva
  (from: 10/01/1991 until: 09/20/1994)
údržbu,opravy,rekonštrukciu a modernizáciu bytového majetku a nebytových objektov
  (from: 10/01/1991 until: 09/20/1994)
poskytovanie služieb spojených s bývaním za odplatu občanom aj organizáciam
  (from: 10/01/1991 until: 09/20/1994)
poskytovanie služieb spojených s bývaním svojim členom
  (from: 10/01/1991 until: 09/20/1994)
vytvára materiálno-výrobnú základňu pre údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním
  (from: 10/01/1991 until: 09/20/1994)
vykonáva obchodnú činnosť nepotravinárskych výrobkov
  (from: 10/01/1991 until: 09/20/1994)
správa a prevádzka bytových domov
  (from: 09/21/1994 until: 11/09/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/21/1994)
Managing board
  (from: 10/01/1991 until: 09/20/1994)
Dominik Černý - člen
421
Rišňovce
  (from: 02/21/1996)
Milan Meliška - člen
Hlavná 444
Tesárske Mlyňany 951 76
From: 03/17/2008
  (from: 04/16/2008)
Ing. Rudolf Hlavačka - predseda
Partizánska 8
Nitra 949 01
From: 12/01/2010
  (from: 12/09/2010)
Miroslav Lintner - podpredseda
215
Nová Ves nad Žitavou 951 51
From: 12/01/2010
  (from: 12/09/2010)
Ing. Jana Latečková - podpredseda
792
Lehota 951 36
From: 12/01/2010
  (from: 11/10/2017)
MVDr. Jozef Bartko - člen
Podmájska 1058
Vráble 952 01
From: 12/01/2010
  (from: 12/09/2010)
Róbert Glenda - člen
Školská 398
Alekšince 951 22
From: 09/28/2017
  (from: 11/10/2017)
Ing. Ľudovít Bajla - člen
Čajkovského 18
Nitra
  (from: 09/21/1994 until: 02/20/1996)
Ing. Ľudovít Bajla - predseda
Čajkovského 18
Nitra
  (from: 10/01/1991 until: 09/20/1994)
Ing. Ján Drgoňa - člen
176
Choča
  (from: 10/01/1991 until: 04/15/2008)
Ing. Ján Drgoňa - člen
176
Choča
Until: 03/17/2008
  (from: 04/16/2008 until: 04/15/2008)
Jozef Ďuračka
383
Veľké Zálužie
From: 12/12/2002
  (from: 11/29/2004 until: 11/09/2017)
Jozef Ďuračka
383
Veľké Zálužie
From: 12/12/2002 Until: 09/28/2017
  (from: 11/10/2017 until: 11/09/2017)
Jozef Gogola
260
Močenok
From: 12/12/2002
  (from: 11/29/2004 until: 12/08/2010)
Jozef Gogola
260
Močenok
From: 12/12/2002 Until: 12/01/2010
  (from: 12/09/2010 until: 12/08/2010)
Ing. Rudolf Hlavačka - predseda
Partizánska 8
Nitra
  (from: 09/21/1994 until: 04/15/2008)
Ing. Rudolf Hlavačka - predseda
Partizánska 8
Nitra
Until: 03/17/2008
  (from: 04/16/2008 until: 04/15/2008)
Ing. Oskar Kuna - podpredseda
411
Výčapy - Opatovce 951 44
From: 03/17/2008
  (from: 04/16/2008 until: 12/08/2010)
Ing. Oskar Kuna - podpredseda
411
Výčapy - Opatovce 951 44
From: 03/17/2008 Until: 12/01/2010
  (from: 12/09/2010 until: 12/08/2010)
Jana Latečková - člen
Partizánska 437/61
Nitra - Klokočina 949 01
From: 12/01/2010
  (from: 12/09/2010 until: 12/16/2010)
Jana Latečková - podpredseda
Partizánska 437/61
Nitra - Klokočina 949 01
From: 12/01/2010
  (from: 12/17/2010 until: 11/09/2017)
Stanislav Lieskovský - člen
592
Rišňovce
  (from: 10/01/1991 until: 02/20/1996)
Miroslav Lintner - podpredseda
215
Nová Ves nad Žitavou
From: 12/12/2002
  (from: 11/29/2004 until: 04/15/2008)
Miroslav Lintner - podpredseda
215
Nová Ves nad Žitavou
From: 12/12/2002 Until: 03/17/2008
  (from: 04/16/2008 until: 04/15/2008)
Miroslav Lintner - predseda
215
Nová Ves nad Žitavou 951 51
From: 03/17/2008
  (from: 04/16/2008 until: 12/08/2010)
Miroslav Lintner - predseda
215
Nová Ves nad Žitavou 951 51
From: 03/17/2008 Until: 11/30/2010
  (from: 12/09/2010 until: 12/08/2010)
Imrich Lyžičiar - člen
Novozámocká 182
Nitra
  (from: 02/21/1996 until: 11/28/2004)
Mária Mikušová - člen
1176
Sládečkovce
  (from: 10/01/1991 until: 11/28/2004)
Ing. Pavel Mozdík - člen
Podjavorinskej 78
Zlaté Moravce
  (from: 10/01/1991 until: 09/20/1994)
Michal Srňánek - podpredseda
Krakovská 88
Nitra - Ivánka
  (from: 10/01/1991 until: 11/28/2004)
Anna Tóthová - člen
1352
Mojmírovce
  (from: 02/21/1996 until: 12/08/2010)
Anna Tóthová - člen
1352
Mojmírovce
Until: 12/01/2010
  (from: 12/09/2010 until: 12/08/2010)
Jozef Vajzer - člen
289
Veľká Dolina
  (from: 10/01/1991 until: 02/20/1996)
Acting: 
V mene družstva koná predstavenstvo. Právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda a podpredseda predstavenstva, v neprítomnosti predsedu alebo podpredsedu podpisuje za nich ďalší člen predstavenstva.
  (from: 11/10/2017)
V mene družstva koná predstavenstvo. Právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma podpisuje predseda alebo podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 09/21/1994 until: 11/09/2017)
Družstvo zastupuje a podpisuje zaň predseda a v čase jeho neprítomnosti podpredseda, alebo iný poverený člen predstavenstva.
  (from: 10/01/1991 until: 09/20/1994)
Supervisory board: 
Anna Chytilová
47
Čeľadice
From: 12/12/2002
  (from: 11/29/2004)
Milan Šovčík
27
Lukov Dvor
From: 12/12/2002
  (from: 11/29/2004)
Zuzana Vanková
7
Šurianky 951 26
From: 09/28/2017
  (from: 11/10/2017)
Oto Vančík - predseda
64
Žitavce
From: 12/12/2002 Until: 04/19/2014
  (from: 11/10/2017 until: 11/09/2017)
Oto Vančík - predseda
64
Žitavce
From: 12/12/2002
  (from: 11/29/2004 until: 11/09/2017)
Registered capital: 
3 984 EUR
  (from: 04/21/2010)
120 000 Sk
  (from: 09/21/1994 until: 04/20/2010)
Basic member contribution: 
100 EUR
  (from: 04/21/2010)
3 000 Sk
  (from: 09/21/1994 until: 04/20/2010)
Other legal facts: 
Družstvo vniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 16. 12. 1986. bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy . Slovenský zväz bytových družstiev v Bratislave dal k vzniku družstva súhlas uznesením č. 46/23 zo dňa 26. 11. 1986, dňom 1. 1. 1987. A/ Zhromaždenie delegátov družstva dňa 15. 12. 1988 schválilo nové stanovy družstva podľa zákona č. 94/88 Zb. o bytovom, spotrebnom družstevníctve. Stanovy: Zhromaždenie delegátov družstva dňa 23.4.1991 schválilo nové stanovy družstva podľa Zákona č.176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom,výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 359
  (from: 10/01/1991)
Na zhromaždení delegátov konanom dňa 8.12.1992 boli schválené stanovy prispôsobené ust. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 359
  (from: 09/21/1994)
Zmena stanov družstva schválená na zhromaždení delegátov konanom dňa 16.12.1993. Stary spis: Dr 359
  (from: 02/21/1996)
Zmena stanov družstva zo dňa 12.12.2002 Michalovi Srňánekovi, Márii Mikušovej a Imrichovi Lyžičiarovi zanikli funkcie členov predstavenstva dňom 12.12.2002.
  (from: 11/29/2004)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person