Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  143/L

Business name: 
SLOVIMEX - spol. s r.o.
  (from: 09/11/1991 until: 10/13/2005)
Registered seat: 
Športová ul. 7
Žilina 010 01
  (from: 09/11/1991 until: 10/13/2005)
Identification number (IČO): 
30 222 893
  (from: 09/11/1991)
Date of entry: 
08/27/1991
  (from: 09/11/1991)
Person dissolved from: 
14. 5. 1999
  (from: 10/14/2005)
Date of deletion: 
10/14/2005
  (from: 10/14/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/14/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/11/1991)
Objects of the company: 
agentážna činnosť v oblasti hudby a služieb
  (from: 09/11/1991 until: 12/27/1992)
sprostredkovanie nákupu a predaja a obchodná činnosť v oblasti textilu, odevov, hračiek, tabakových výrobkov, celulózy, papierenských výrobkov, dreva, drevených výrob- kov, stavebného materiálu, spotrebného, priemyselného tovaru, ťažkých a farebných kovov, zdravotníckej techniky, zdravotníckeho materiálu, potravín, pochutín, výpočtovej, kancelárskej, rozmnožovacej techni- ky, hudobných nástrojov, motorových vozi- diel a ich doplnkov a náhradných dielov, ľudovo-umeleckého tovaru, programových produktov (software)
  (from: 09/11/1991 until: 12/27/1992)
vývoj, montáž, inžinierska činnosť, prenájom - spotrebnej, kancelárskej, rozmnožovacej, výpočtovej techniky vrátane programového vybavenia
  (from: 09/11/1991 until: 12/27/1992)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 09/11/1991 until: 12/27/1992)
výroba spotrebného, ľudovo-umeleckého tovaru, zámočníckych a stavebných výrobkov
  (from: 09/11/1991 until: 12/27/1992)
pohostinstvo a ubytovanie
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
sprostredkovanie obchodu a marketing
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
veľkoobchodná činnosť v plnom rozsahu mimo konces. živností
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
maloob. kancel. a výpoč. techn., spotr. elektr. a priem. tovarom
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
maloobchod s tabakovými výrobkami a darček. tovarom
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
zásielkový predaj a predaj na trhoch
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
prenájom a leasing strojov, prístr. mot. vozid., kanc. a výp. tech.
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
predaj dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
predaj súčiastok a prísluš. dvojstop. motorových vozidiel
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
činnosti v oblasti nehnuteľností (nákup, predaj, prenájom)
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
realitné agentúry
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
prípravné, demolačné a zemné práce
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
skladovanie
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
výroba kovových konštr. a ich častí a orefabrik. pre stavbu
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
spracovanie dát a súvisiacej činnosti
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
poradenské služby ohľadne elektronick. zariadení na sprac. dát
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zml. s autor.
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na sprac. dát
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
automatizované spracovanie dát a databanky
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
výroba počítačov a i. prístrojov a zar. na spracovanie dát
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
vydavateľské činnosti
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
oprava osob. tovar. a potr. pre domác. (mimo automob. a motocykl.)
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
oprava domácich elektrospotrebičovä
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
opravy ostatného spotrebného tovaru
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
elektroinštalácie
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
montáž káblových rozvodov
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
maloob. kancel. a výpoč. tech., spotr. e- lektr. a priem. tovarom
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
Partners: 
STIMEX spol. s r.o. IČO: 31 561 586
A. Rudnaya 21
Žilina
Slovak Republic
  (from: 07/09/1997 until: 12/07/1997)
Ing. Jozef D ú b r a v k a
Piešťanská 1
Žilina
Slovak Republic
  (from: 09/11/1991 until: 07/08/1997)
Ing Vladimír M a r t i n k a
Do Stošky 26
Žilina
Slovak Republic
  (from: 09/11/1991 until: 07/08/1997)
Ing. Ján R a d e n a
Moyzesova 60
Žilina
Slovak Republic
  (from: 09/11/1991 until: 07/08/1997)
Igor Oginský
V.Spanyola 2128/8
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/08/1997 until: 10/13/2005)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef D ú b r a v k a
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/11/1991 until: 07/08/1997)
Ing. Ján R a d e n a
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/11/1991 until: 07/08/1997)
Ing Vladimír M a r t i n k a
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/11/1991 until: 07/08/1997)
STIMEX spol. s r.o.
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 07/09/1997 until: 12/07/1997)
Igor Oginský
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 12/08/1997 until: 10/13/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/08/1997 until: 10/13/2005)
konatelia
  (from: 12/28/1992 until: 12/07/1997)
konatelia
  (from: 09/11/1991 until: 12/27/1992)
Miroslav Cisárik
Trnavská 2997/1
Žilina
  (from: 07/09/1997 until: 12/07/1997)
Ing. Jozef D ú b r a v k a
Piešťanská 1
Žilina
  (from: 12/28/1992 until: 07/08/1997)
Ing. Jozef D ú b r a v k a - riaditeľ
Piešťanská 1
Žilina
  (from: 09/11/1991 until: 12/27/1992)
Dušan Kalafut
Trnavská 1356/8
Žilina
  (from: 07/09/1997 until: 12/07/1997)
Ing Vladimír M a r t i n k a
Do Stošky 26
Žilina
  (from: 12/28/1992 until: 07/08/1997)
Ing Vladimír M a r t i n k a - zástupca riaditeľa
Do Stošky 26
Žilina
  (from: 09/11/1991 until: 12/27/1992)
Pavol Muščík
Čajakova 2172/6
Žilina
  (from: 07/09/1997 until: 12/07/1997)
Ing. Ján R a d e n a
Moyzesova 60
Žilina
  (from: 12/28/1992 until: 07/08/1997)
Ing. Ján R a d e n a - zástupca riaditeľa
Moyzesova 60
Žilina
  (from: 09/11/1991 until: 12/27/1992)
Igor Oginský
V.Spanyola 2128/8
Žilina
  (from: 12/08/1997 until: 10/13/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/08/1997 until: 10/13/2005)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/28/1992 until: 12/07/1997)
Spoločnosť zastupuje riaditeľ, v jeho neprítomnosti alebo poverenia dvaja zástupcovia, každý samostatne. Za spoločnosť podpisujú riaditeľ spoločnosti a dvaja zástupcovia tak, že vždy sú potrebné pre platnosť úkonu dva podpisy.
  (from: 09/11/1991 until: 12/27/1992)
Capital: 
150 000 Sk
  (from: 09/11/1991 until: 10/13/2005)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 36 Cb-24K 278/96 zo dňa 28.12.1998, ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, sa obchodná spoločnosť SLOVIMEX - spol. s r.o., so sídlom Športová ul. 7, 010 01 Žilina, IČO: 30 222 893 v zmysle § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka z obchodného registra dňom 14.10.2005 v y m a z á v a .
  (from: 10/14/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.8.1991 v zmysle § 106n zák. č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a doplňa HZ.
  (from: 09/11/1991 until: 10/13/2005)
Na zasadnutí zboru spoločníkov konanom dňa 17.12.1992 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 511
  (from: 12/28/1992 until: 10/13/2005)
Na valnom zhromaždení dňa 16. 6. 1997 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 07/09/1997 until: 10/13/2005)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.11.1997 bola schválená zmluva o prevode obchodného podielu.
  (from: 12/08/1997 until: 10/13/2005)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person