Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  187/P

Business name: 
Tatraľan, a.s.
  (from: 10/31/1994 until: 02/10/2005)
Registered seat: 
Michalská 18
Kežmarok 060 01
  (from: 10/31/1994 until: 02/10/2005)
Identification number (IČO): 
31 698 263
  (from: 10/31/1994)
Date of entry: 
10/31/1994
  (from: 10/31/1994)
Date of deletion: 
02/11/2005
  (from: 02/11/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/11/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/31/1994)
Objects of the company: 
výroba bavlnárskych, ľanárskych textílií a netkaných textílií
  (from: 10/31/1994 until: 01/15/1996)
poradenská činnosť-technická služba pestovania ľanu
  (from: 10/31/1994 until: 01/15/1996)
maloobchod: textil /kusový a metrový/, kuchynský a priemyselný tovar /okrem chemikálií/, drogériový tovar
  (from: 10/31/1994 until: 01/15/1996)
ubytovacie služby
  (from: 10/31/1994 until: 01/15/1996)
zemné práce rýpadlom a autožeriavom
  (from: 10/31/1994 until: 01/15/1996)
poskytovanie kompletných rekreačných služieb a detskej rekreácie
  (from: 01/16/1996 until: 02/10/2005)
úprava a spriadanie, predaj textilných vlákien
  (from: 01/16/1996 until: 02/10/2005)
výroba, nákup a predaj bavlnárskych textílií
  (from: 01/16/1996 until: 02/10/2005)
výroba, nákup a predaj ľanárskych textílií
  (from: 01/16/1996 until: 02/10/2005)
poradenská činnosť - technická služba pestovania ľanu
  (from: 01/16/1996 until: 02/10/2005)
veľkoobchod a maloobchod s textilom (kusový a metrový)
  (from: 01/16/1996 until: 02/10/2005)
maloobchod s kuchynským a priemyselným tovarom (okrem chemikálií), s drogériovým tovarom
  (from: 01/16/1996 until: 02/10/2005)
výroba a predaj netkaných textílií
  (from: 01/16/1996 until: 02/10/2005)
ubytovacie služby
  (from: 01/16/1996 until: 02/10/2005)
zemné práce s rýpadlom a autožeriavom
  (from: 01/16/1996 until: 02/10/2005)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/16/1996 until: 02/10/2005)
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
  (from: 01/16/1996 until: 02/10/2005)
kopírovacie práce
  (from: 01/16/1996 until: 02/10/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/16/1996 until: 02/10/2005)
pranie prádla
  (from: 01/16/1996 until: 02/10/2005)
vystavovanie colných dokladov (colných deklarácií)
  (from: 01/16/1996 until: 02/10/2005)
maloobchod s potravinami
  (from: 10/03/1996 until: 02/10/2005)
prevádzkovanie letného kúpaliska na rekreačné účely
  (from: 10/03/1996 until: 02/10/2005)
výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
  (from: 10/03/1996 until: 02/10/2005)
cestná nákladná doprava
  (from: 08/25/1997 until: 02/10/2005)
pohostinská činnosť
  (from: 08/25/1997 until: 02/10/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/31/1994 until: 02/10/2005)
Ing. Magdaléna Horská - člen
Ľubická cesta 16
Kežmarok
  (from: 10/31/1994 until: 04/14/1997)
Ing. Magdaléna Horská - člen
Ľubická cesta 16
Kežmarok
  (from: 04/15/1997 until: 09/24/2000)
Jozef Hozza - člen
Nižná brána 3
Kežmarok
  (from: 10/31/1994 until: 04/14/1997)
Ing. Štefan Kišš - člen
Lanškrounska 17
Kežmarok
  (from: 10/31/1994 until: 04/14/1997)
Ing. Anton Leysek - člen
M. Lányiho 23
Kežmarok
  (from: 10/31/1994 until: 04/14/1997)
Ing. Eva Michalidesová - člen
Ľudovíta Fullu 3140/9
Bratislava
  (from: 02/23/1999 until: 02/10/2005)
Bc. Jozef Noga - člen
Zochova 21
Kežmarok
  (from: 05/04/2001 until: 02/10/2005)
Ing. Ferdinand Petrák - člen
Stropkovská 57
Košice
  (from: 04/15/1997 until: 02/22/1999)
Ing. Anna Pohorelská - člen
Pod lesom 15
Kežmarok
  (from: 10/31/1994 until: 04/14/1997)
Ing. Anna Pohorelská - člen
Pod lesom 15
Kežmarok
  (from: 09/25/2000 until: 02/10/2005)
Ing. Ľubomír Remák - člen
Landauova 34
Bratislava
  (from: 04/15/1997 until: 02/10/2005)
Václav Říha - člen
Biela voda 7
Kežmarok
  (from: 10/31/1994 until: 04/14/1997)
Ing. Anna Širilová - člen
Sputníkova 27
Bratislava
  (from: 04/15/1997 until: 02/10/2005)
Ing. Boris Trčka - člen
Bardejovská 7
Kežmarok
  (from: 04/15/1997 until: 05/03/2001)
Ing. Boris Trčka - člen
Petržalská 15
Kežmarok
  (from: 10/31/1994 until: 04/14/1997)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú členovia predstavenstva. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 10/31/1994 until: 02/10/2005)
Capital: 
213 570 000 Sk
  (from: 10/31/1994 until: 02/10/2005)
Shares: 
Number of shares: 213570
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/15/2000 until: 02/10/2005)
Number of shares: 213570
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/16/1996 until: 08/14/2000)
Number of shares: 213570
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/31/1994 until: 01/15/1996)
Supervisory board: 
Ing. Pavel Demečko - člen
Poddunajská 8
Spišská Nová Ves
  (from: 01/16/1996 until: 04/14/1997)
Ing. Mária Dufalová - člen
Poľná 51
Kežmarok
  (from: 10/31/1994 until: 04/14/1997)
Gustáv Forgáč - člen
118
Podtureň
  (from: 10/31/1994 until: 01/15/1996)
Karol Fuhrmann - člen
Priekopa 36
Kežmarok
  (from: 10/31/1994 until: 04/14/1997)
Karol Fuhrmann - člen
Priekopa 36
Kežmarok
  (from: 04/15/1997 until: 08/14/2000)
Ing. Darina Handzušová - člen
Uherova, bl. Sláva 2909/25
Poprad
  (from: 10/31/1994 until: 01/15/1996)
Ing. Martin Králik - člen
D. Tatarku 258/5
Poprad
  (from: 01/16/1996 until: 04/14/1997)
Ing. Ľuboslava Sosenková - člen
Medzilaborecká 25
Bratislava
  (from: 10/31/1994 until: 04/14/1997)
JUDr. Vladimír Balaník - člen
Kollárova 4
Prešov
  (from: 04/15/1997 until: 02/10/2005)
prom.ped. Juraj Gantner - člen
Severná 10
Kežmarok
  (from: 04/15/1997 until: 02/10/2005)
Milan Dorušinec - člen
Pod lesom 11
Kežmarok
  (from: 08/15/2000 until: 02/10/2005)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Prešov č.k. 5CbR/140/2018-17 zo dňa 18.01.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.02.2019 súd nariadil dodatočnú likvidáciu družstva Tatraľan, a.s. Obchodné meno: Tatraľan, a.s. v dodatočnej likvidácii Dátum vstupu družstva do dodatočnej likvidácie: 27.02.2019 Likvidátor: Meno a priezvisko: JUDr. Lenka Jamnická Adresa kancelárie: Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad Spôsob konania: Likvidátor robí v mene družstva úkony smerujúce k dodatočnej likvidácii družstva, pričom v mene družstva koná samostatne tak, že k obchodnému menu bývaleho družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis a funkciu.
  (from: 06/19/2019)
Uznesením Okresného súdu Prešov č.k. 2CbR/43/2019-16 zo dňa 08.08.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.10.2019, súd nariadil dodatočnú likvidáciu obchodnej spoločnosti Tatraľan, a.s. Obchodné meno: Tatraľan, a.s. v dodatočnej likvidácii Dátum vstupu obchodnej spoločnosti do dodatočnej likvidácie: 12.10.2019 Likvidátor: Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Šperka, PhD. MBA Adresa kancelárie: Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad Spôsob konania: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k dodatočnej likvidácii spoločnosti, pričom v mene spoločnosti koná samostatne tak, že k obchodnému menu bývalej spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a funkciu.
  (from: 02/12/2020)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.9.1994, č. N 229/94, Nz 227/94, spísanej JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave, podľa zák.č. 513/91 Zb., na základe rozhodnutia MPSPNM SR č. 41 zo dňa 24.6.1994 - časť B o privatizácii podniku Tatraľan, štátny podnik so sídlom v Kežmarku. Stary spis: Sa 527
  (from: 10/31/1994 until: 02/10/2005)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 28.6.1995 a 15.11.1995. Stary spis: Sa 527
  (from: 01/16/1996 until: 02/10/2005)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 11. 9. 1996. Stary spis: Sa 527
  (from: 10/03/1996 until: 02/10/2005)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 11.12.1996.
  (from: 04/15/1997 until: 02/10/2005)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 3.6.1997.
  (from: 08/25/1997 until: 02/10/2005)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 10.12.1999.
  (from: 08/15/2000 until: 02/10/2005)
Uznesenie Krajského súdu Košice č. k. 1 K 209/00-8 zo dňa 9.1.2001 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: Tatraľan, a.s., Michalská 18, Kežmarok, IČO: 31 698 263 podľa zák. č. 328/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Správca konkurznej podstaty: Ing. Jozef Marcinčin, Slánska 926/43, Vranov nad Topľou.
  (from: 09/25/2000 until: 02/10/2005)
Date of updating data in databases:  07/22/2024
Date of extract :  07/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person