Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13595/B

Business name: 
INTERSET Slovakia s r.o.
  (from: 05/01/2004 until: 05/17/2016)
INTERSET Stupava s r. o.
  (from: 03/18/1992 until: 04/30/2004)
Registered seat: 
Nobelovo námestie 1/3265
Bratislava 851 01
  (from: 05/01/2004 until: 05/17/2016)
Pri Borníku 5
Stupava 900 31
  (from: 03/18/1992 until: 04/30/2004)
Identification number (IČO): 
31 409 881
  (from: 03/18/1992)
Date of entry: 
03/18/1992
  (from: 03/18/1992)
Date of deletion: 
05/18/2016
  (from: 05/18/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/18/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/18/1992)
Objects of the company: 
Obchodná a sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/18/1992 until: 04/30/2004)
Zahranično-obchodná činnosť
  (from: 03/18/1992 until: 04/30/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/01/2004 until: 05/17/2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/01/2004 until: 05/17/2016)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/01/2004 until: 05/17/2016)
leasing a prenájom motorových vozidiel
  (from: 05/01/2004 until: 05/17/2016)
prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby
  (from: 05/01/2004 until: 05/17/2016)
poskytovanie administratívnych služieb
  (from: 05/01/2004 until: 05/17/2016)
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/01/2004 until: 05/17/2016)
reklamné a marketingové služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/01/2004 until: 05/17/2016)
služby bytovej hygieny
  (from: 05/01/2004 until: 05/17/2016)
prieskum trhu
  (from: 05/01/2004 until: 05/17/2016)
inžinierska činnosť v oblasti banskej ťažby
  (from: 05/01/2004 until: 05/17/2016)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 05/01/2004 until: 05/17/2016)
inštalácia a úprava software
  (from: 05/01/2004 until: 05/17/2016)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 05/01/2004 until: 05/17/2016)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/01/2004 until: 05/17/2016)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 05/01/2004 until: 05/17/2016)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
  (from: 05/01/2004 until: 05/17/2016)
Partners: 
Ing. Mária Hásková
Hrobáková 12
Bratislava 851 02
Slovak Republic
  (from: 03/18/1992 until: 04/30/2004)
Ing. Mária Husková
Hrobáková 12
Bratislava 851 02
Slovak Republic
  (from: 05/01/2004 until: 04/30/2004)
MUDr. Viliam Schwanzer , CSc.
Nová 98
Stupava 900 31
Slovak Republic
  (from: 03/18/1992 until: 04/30/2004)
Jozef Sokol
Pri Borníku 5
Stupava 900 31
Slovak Republic
  (from: 03/18/1992 until: 04/30/2004)
Jana Sokolová
Železničná 43
Stupava 900 31
Slovak Republic
  (from: 03/18/1992 until: 04/30/2004)
Mária Sokolová
Pri Borníku 5
Stupava 900 31
Slovak Republic
  (from: 03/18/1992 until: 04/30/2004)
Martin Huska
Hrobákova 12
Bratislava 851 02
Slovak Republic
  (from: 05/01/2004 until: 05/17/2016)
Martin Fleischmann
Lachova 10
Bratislava 851 03
Slovak Republic
  (from: 05/01/2004 until: 05/17/2016)
Contribution of each member: 
Ing. Mária Hásková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 03/18/1992 until: 04/30/2004)
Jozef Sokol
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 03/18/1992 until: 04/30/2004)
Mária Sokolová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 03/18/1992 until: 04/30/2004)
MUDr. Viliam Schwanzer , CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 03/18/1992 until: 04/30/2004)
Jana Sokolová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 03/18/1992 until: 04/30/2004)
Ing. Mária Husková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 05/01/2004 until: 04/30/2004)
Martin Huska
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/01/2004 until: 12/09/2009)
Martin Fleischmann
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/01/2004 until: 12/09/2009)
Martin Huska
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 12/10/2009 until: 05/17/2016)
Martin Fleischmann
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 12/10/2009 until: 05/17/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/01/2004 until: 05/17/2016)
konatelia
  (from: 03/18/1992 until: 04/30/2004)
Ing. Mária Hásková
Hrobáková 12
Bratislava 851 02
  (from: 03/18/1992 until: 04/30/2004)
Ing. Mária Husková
Hrobáková 12
Bratislava 851 02
Until: 07/01/2003
  (from: 05/01/2004 until: 04/30/2004)
MUDr. Viliam Schwanzer , CSc.
Nová 98
Stupava 900 31
  (from: 03/18/1992 until: 04/30/2004)
MUDr. Viliam Schwanzer , CSc.
Nová 98
Stupava 900 31
Until: 08/18/2000
  (from: 05/01/2004 until: 04/30/2004)
Martin Fleischmann
Lachova 10
Bratislava 851 03
From: 07/01/2003
  (from: 05/01/2004 until: 05/17/2016)
Martin Huska
Hrobákova 12
Bratislava 851 02
From: 07/01/2003
  (from: 05/01/2004 until: 05/17/2016)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú v mene spoločnosti vždy spoločne.
  (from: 05/01/2004 until: 05/17/2016)
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/18/1992 until: 04/30/2004)
Capital: 
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 12/10/2009 until: 05/17/2016)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/01/2004 until: 12/09/2009)
100 000 Sk
  (from: 03/18/1992 until: 04/30/2004)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 32CbR/361/2013 zo dňa 04.02.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.04.2016, súd zrušuje obchodnú spoločnosť INTERSET Slovakia s. r. o., Nobelovo námestie 1/3265, 881 01 Bratislava, IČO: 31 409 881, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 13595/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť INTERSET Slovakia s. r. o., Nobelovo námestie 1/3265, 881 01 Bratislava, IČO: 31 409 881, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 13595/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
  (from: 05/18/2016)
Prevody obchodných podielov a zmena spoločenskej zmluvy odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 01.07.2003, Spoločenská zmluva zo dňa 25.02.2004, nové znenie.
  (from: 05/01/2004 until: 05/17/2016)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person